văn hóa - xã hội

Khai trương Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình
Ngày đăng 30/09/2019 | 17:00  | Lượt xem: 1001

Với mục đích ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn quận, ngày 27/9/2019, Trung tâm Y tế quận Long Biên tổ chức khai trương Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại Trạm Y tế phường Thượng Thanh.

Y học gia đình là một ngành y học cung cấp dịch vụ y tế liên tục và tổng quát cho các cá nhân, gia đình đủ mọi lứa tuổi, giới tính, bệnh tật và các bộ phận của cơ thể. Dịch vụ này tập trung vào thông tin về bệnh nhân dựa vào bối cảnh trong gia đình và xã hội, với mục đích ngăn ngừa dịch bệnh và nâng cao sức khỏe. Với mục đích ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn quận, ngày 27/9/2019, Trung tâm Y tế quận Long Biên tổ chức khai trương Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại Trạm Y tế  phường Thượng Thanh.

   

                       Công tác tư vấn, truyền thông tại Trạm Y tế phường Thượng Thanh

 

   

                                      Công tác khám chữa bệnh tại Trạm Y tế phường Thượng Thanh

 

Thực hiện kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND TP Hà Nội về Nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình; Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 19/7/2019 của UBND quận Long Biên về Triển khai trạm y tế hoạt động theo nguyên lý gia đình trên địa bàn quận Long Biên; Kế hoạch số 109/KH-TTYT ngày 19/7/2019 về xây dựng trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình.

Để đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, Trạm Y tế phường Thượng Thanh đã tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 22/7/2019 về triển khai trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình tại phường.

Thực hiện theo Hướng dẫn số 1383/HD-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế về triển khai mô hình điểm tại trạm y tế. Theo đó, các trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình sẽ tập trung triển khai và làm tốt 8 nhiệm vụ chuyên môn chính, cụ thể: Truyền thông giáo dục, nâng cao sức khỏe; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân để từng bước phấn đấu thực hiện mục tiêu mọi người đều được theo dõi, tư vấn, khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm, được quản lý sức khỏe; quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, trước mắt là các bệnh huyết áp, đái tháo đường, tim mạch tại TYT xã, chăm sóc sức khỏe trẻ em, người cao tuổi; công tác dân số; phòng bệnh, tập trung vào triển khai tốt công tác tiêm chủng, hoạt động của chương trình mục tiêu y tế dân số, khám, sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật…Về dược và y dược cổ truyền, tập trung vào xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại TYT phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn và cung cấp đầy đủ thuốc theo danh mục để TYT phường có thuốc phục vụ người bệnh.

Trạm Y tế phường Thượng Thanh đã đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và các quy định của mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện cho người dân. Bên cạnh đó, các cán bộ y tế Trạm y tế cũng đã được đào tạo tập huấn chuyên môn về nguyên lý y học gia đình và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm.

Để ứng dụng nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế phát huy được hiệu quả, Trạm Y tế Thượng Thanh sẽ tăng cường truyền thông về các chương trình y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế nhằm thu hút người dân sử dụng các dịch vụ y tế ngay tại trạm y tế, tuyên truyền cho người dân tham gia BHYT và hưởng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT ngay tại tuyến y tế cơ sở; hướng dẫn người dân mắc các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu bằng thẻ BHYT tại trạm y tế trên địa bàn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phối hợp phương pháp khám chữa bệnh bằng y học hiện đại và y học cổ truyền; đẩy mạnh thực hiện tốt việc quản lý sức khỏe của người dân bằng việc mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử để chủ động tầm soát, phát hiện các bệnh không lây nhiễm và có những can thiệp kịp thời để chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Y tế quận Long Biên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động chuyên môn theo nguyên lý y học gia đình, nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm Y tế, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân phường Thượng Thanh nói riêng và nhân dân quận Long Biên nói chung, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đảng các cấp về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.