văn hóa - xã hội

Sơ kết công tác thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019
Ngày đăng 21/11/2019 | 16:56  | Lượt xem: 1744

Chiều ngày 20/11/2019, UBND quận Long Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019 và ra triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - ủy viên Ban Thường vụ quận ủy – Phó Chủ tịch UBND – Phó trưởng Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm quận chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo ATTP quận, đồng chí Chánh thanh tra Nhà nước quận, các đồng chí Chủ tịch UBND phường và các đồng chí công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP của quận và 14 phường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn quận năm 2019 và dự thảo kế hoạch thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2020 của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm quận.

Đ/c Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Y tế quận báo cáo tại hội nghị

Theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 03/1/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận và các phường đã triển khai các nội dung nhiệm vụ trong thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo đúng tiến độ ở 2 giai đoạn (giai đoạn chuẩn bị: từ 25/01đến 09/7/2019; giai đoạn triển khai: từ 20/7/2019 đến 20/7/2020). Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra, quận và 14 phường đã bố trí đủ cán bộ về số lượng, tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP; đảm bảo kinh phí phục vụ thanh tra chuyên ngành ATTP; xây dựng kế hoạch thanh tra 6 tháng cuối năm 2019 (xác định cụ thể đối tượng thanh tra) và dự kiến số đối tượng thanh tra trong 2020 đảm bảo từ 10/7/2019 đến 10/7/2020 có ít nhất 50% cơ sở thuộc cấp phường, 25% cơ sở thuộc cấp quận được thanh tra. Trong 4 tháng đầu triển khai thanh tra, toàn quận đã đã thanh tra đối với 531 cơ sở/751 cơ sở dự kiến theo kế hoạch (đạt 70,71%); xử phạt vi phạm hành chính 96 cơ sở (chiếm 18,07% số được thanh tra) với tổng số tiền phạt 219.850.000 đồng (trong đó: lĩnh vực Y tế: 360/451 cơ sở dự kiến theo kế hoạch, đạt 79,82%; lĩnh vực Công thương: 130/195 cơ sở dự kiến theo kế hoạch, đạt 66,67%; lĩnh vực Nông nghiệp: 36/105 cơ sở dự kiến theo kế hoạch, đạt 39,05%). Trong quá trình triển khai thanh tra, các Đoàn thanh tra của quận và 14 phường đã thực hiện nghiêm túc các bước thanh tra theo quy định của pháp luật; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành của quận và các ngành liên quan trên địa bàn (Công an, Quản lý thị trường), giữa cấp phường và cấp quận. Kết quả triển khai của quận được Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành của Thành phố đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: việc thanh tra ở lĩnh vực công thương và nông nghiệp còn ít, một số phường chưa triển khai; một số phường có tỷ lệ cơ sở được thanh tra so với kế hoạch năm còn thấp.

Tại hội nghị, các thành viên tham dự đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, như: (1) Việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP là nhiệm vụ mới với rất nhiều bước thực hiện, vì vậy một số phường còn lúng túng trong thời gian đầu triển khai; (2) Số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phường quản lý chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động, vì vậy rất khó khăn trong việc dự kiến đối tượng thanh tra, không phù hợp khi áp dụng đầy đủ các bước trong thanh tra; (3) Ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của một số người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm chưa cao; (4) Nhân lực thực hiện nhiệm vụ thanh tra còn hạn chế về chuyên môn, một số phường thiếu về số lượng do luân chuyển vị trí công tác sau khi được đào tạo thanh tra chuyên ngành ATTP, một số trưởng trạm y tế nghỉ hưu hoặc không phải là viên chức hoặc không có chứng chỉ thanh tra chuyên ngành ATTP; (5) Một số phường khó hoàn thành chỉ tiêu 50% cơ sở được thanh tra do có số lượng cơ sở thực phẩm lớn (Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Long Biên, Sài Đồng), trong khi đó phường vẫn đang phải tập trung lực lượng triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết,…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – Phó chủ tịch UBND quận – Phó ban thường trực BCĐ An toàn thực phẩm quận đã ghi nhận những nỗ lực, chủ động của các ngành và các phường trong triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP. Trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đồng chí đề nghị phòng Y tế, phòng Kinh tế, UBND 14 phường và các ngành liên quan tập trung khắc phục các khó khăn, triển khai thanh tra theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo về số lượng theo chỉ tiêu giao trong năm 2020; đồng thời duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát về ATTP; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng chí cũng đề nghị các ngành hiệp quản trên địa bàn quận (Công an, Quản lý thị trường) tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở có nguy cơ cao mất ATTP (đặc biệt các kho bảo quản thực phẩm, các cơ sở đầu mối cung cấp thực phẩm); đề nghị các đoàn thể phối hợp trong giám sát phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP trong cộng đồng./.