văn hóa - xã hội

Chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 12/06/2020 | 11:43  | Lượt xem: 274

Để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, các nhóm đối tượng sau sẽ thuộc diện được hỗ trợ:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phi thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

2. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

3. Hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

4. Người lao động bị chấm dt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

5. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch Covid-19.

6. Người có công vi cách mạng đang hưng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

7. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưng trợ cấp xã hội hàng tháng

8. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND quận Long Biên thông báo để nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận được biết; các phòng ban có liên quan, UBND 14 phường biết để thực hiện

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 42/NĐ-CP xem tại đây

Nội dung chi tiết Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg xem tại đây

Nội dung chi tiết Quyết định số 1955/QĐ-UBND xem tại đây