văn hóa - xã hội

Thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 15/06/2020 | 17:49  | Lượt xem: 614

Sáng ngày 15/6/2020, tại phòng họp số 1, Đoàn Kiểm tra của Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra quận Long Biên về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đoàn Kiểm tra của Thành phố Hà Nội có đại diện lãnh đạo các phòng LĐVL ATVSLĐ, LĐTL, Thanh tra, TC-KH  Sở Lao động TBXH, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng chính sách XH, Chi cục thuế Thành phố Hà Nội…

Về phía quận Long Biên có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - UVTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo phòng LĐTBXH, Công an, Chi Cục thuế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa Thông tin, Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội quận, Phó chủ tịch phụ trách VHXH, cán bộ Lao động TBXH phường.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thị Hoài Hương - QUV, Trưởng phòng LĐTBXH (cơ quan thường trực) báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Theo đó, quận Long Biên đã chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện; Đăng ký Tài khoản Dịch vụ công trực tuyến để tiếp nhận hồ sơ; Chỉ đạo 14/14 phường triển khai văn bản, thành lập Hội đồng xét duyệt, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết, Quyết định chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến các đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn quận qua các kênh như Cổng TTĐT, Bản tin nội bộ, Đài truyền thanh, tại bảng tin TDP, tờ rơi,…Tổ chức các hội nghị quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Triển khai chi trả hỗ trợ từ ngày 30/4/2020 đến 4/5/2020 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Thành lập tổ thẩm định cấp quận để thẩm định xét duyệt với các đối tượng người sử dụng lao động, người lao động, hiện quận đã ban hành các quyết định hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid - 19 trên địa bàn quận.

Sau khi nghe báo cáo, các đồng chí thành viên trong đoàn kiểm tra Thành phố đã kiểm tra trực tiếp hồ sơ của quận, trao đổi làm rõ các vấn đề liên quan, hướng dẫn giải đáp các vướng mắc về chuyên môn để các bộ phận của quận thực hiện.

Kết luận buổi làm việc đồng chí trưởng đoàn đã đề nghị UBND quận Long Biên tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường thực hiện Nghị quyết 42/NĐ-CP, Quyết định 15/2020/NĐ-CP, Quyết định 1955/QĐ-UBND của Thành phố; tăng cường xử lý hồ sơ theo dịch vụ công trực tuyến, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra công tác chi trả chính sách để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục nghiên cứu đề xuất những khó khăn vướng mắc với Thành phố; thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Sở LĐTBXH và UBND Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – UVTV Quận ủy, PCT UBND quận đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đánh giá, chỉ đạo của các đồng chí trong đoàn kiểm tra. UBND quận Long Biên sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo khẩn trương để công tác hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19 đạt kết quả. 

Một số hình ảnh của buổi kiểm tra:

Đ/c Nguyễn Bá Lực - Phó trưởng đoàn kiểm tra nêu nội dung kiểm tra
Đ/c Đinh Thị Thu Hương - UVTV, PCT UBND quận tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra TP
Đ/c Trần Thị Hoài Hương - QUV, Trưởng phòng LĐTBXH trình bày báo cáo kết quả thực hiện
Các phòng, ban, ngành quận trả lời ý kiến của đoàn kiểm tra