văn hóa - xã hội

Triển khai hướng dẫn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020
Ngày đăng 16/09/2020 | 10:31  | Lượt xem: 1756

Ngày 14/9/2020 UBND quận Long Biên tổ chức họp triển khai, hướng dẫn điều tra xã hội học, đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Dự họp có đại diện Lãnh đạo các phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND quận, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên-Môi trường, Tư pháp, Lao động, Thương binh&Xã hội, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách Văn hóa-Xã hội, công chức Văn phòng 03 phường Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Lợi.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Nội vụ triển khai các nội dung khảo sát tại quận gồm:

- Đơn vị được lựa chọn khảo sát: Tại cấp quận: UBND quận Long Biên; Cấp phường: UBND phường Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Lợi.

- Các lĩnh vực/TTHC được lựa chọn khảo sát: Tại cấp quận lĩnh vực Tài nguyên môi trường và thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Tại cấp phường lĩnh vực Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Số lượng phiếu khảo sát: Tổng số phiếu khảo sát tại quận là 240 phiếu, mỗi lĩnh vực khảo sát 30 mẫu phiếu.

- Đối tượng các bước điều tra, xã hội học: Người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch tại bộ phận một cửa quận, phường từ 01/01/2020 đến 31/7/2020 có đầy đủ thông tin: Họ tên, nơi cư trú trên địa bàn quận, phường số điện thoại liên hệ. Các đơn vị lập danh sách các tổ chức, cá nhân có giao dịch trực tiếp tại bộ phận một cửa quận và một cửa 3 phường và lựa chọn danh sách điều tra chính thức/dự phòng để thực hiện điều tra xã hội học.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận về cách thức rà soát lập danh sách điều tra, những khó khăn, vướng mắc và công tác phối hợp trong quá trình phát phiếu điều tra xã hội học.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận kết luận giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

1. Giao phòng Nội vụ xin ý kiến Sở Nội vụ về những vướng mắc, hoàn thiện văn bản triển khai, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp danh sách điều tra của quận.

2. Bộ phận một cửa quận, 03 phường chủ động lập danh sách, phối hợp với bộ phận chuyên môn rà soát lựa chọn danh sách điều tra chính thức/dự phòng gửi phòng Nội vụ tổng hợp trước ngày 22/9/2020.

3. Giao phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với phòng Nội vụ, UBND các phường tuyên truyền tới nhân dân các nội dung điều tra để nhân dân hiểu phối hợp trả lời phiếu điều tra đạt kết quả cao./.