văn hóa - xã hội

Trung tâm Y tế quận tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân số trong giai đoạn hiện nay
Ngày đăng 23/09/2020 | 14:23  | Lượt xem: 432

Ngày 22/9/2020, Trung tâm Y tế phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Dân số trong giai đoạn hiện nay.

Dự và trực tiếp làm giảng viên cho lớp tập huấn có Tiến sỹ Tạ Quang Huy - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Hà Nội. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế quận là bác sỹ Phạm Tuấn Tứ - Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Long Biên. Lớp tập huấn có sự tham dự của các đồng chí Phó chủ tịch UBND; Trạm trưởng Trạm Y tế và cán bộ chuyên trách Dân số - KHHGĐ các phường.

 

Tại lớp tập huấn,TS.Tạ Quang Huy nhấn mạnh: Công tác dân số là một vấn đề rất lớn và khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ giống nòi, quốc phòng, dân tộc và sự phát triển bền vững của mỗi địa phương. Việc ra đời của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng của chính sách dân số Việt Nam trong tình hình mới: chuyển trọng tâm công tác Dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển nhưng không đồng nghĩa với việc từ bỏ thực hiện KHHGĐ. Đặc biệt, các học viên đã được cung cấp các nội dung liên quan đến các vấn đề tổng quan về dân số và phát triển của Việt Nam, Thành phố Hà Nội và quận Long Biên trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, giảng viên đã đưa ra các nội dung, quan điểm cơ bản về chỉ đạo công tác dân số và phát triển hiện nay; nội dung công tác Dân số trong tình hình mới để các học viên thảo luận các ý kiến liên quan đến việc triển khai thực tế tại cơ sở.

Các học viên cũng được cung cấp, phân tích các nội dung trọng tâm của các văn bản chỉ đạo về công tác Dân số - KHHGĐ tại Quyết định số 2324/QĐ-BYT ngày 05/6/2020 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2020; Quyết định số 2235/QĐ-BYT ngày 29/5/2020 của Bộ Y tế ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình truyền thông dân số đến năm 2030. Đây là các văn bản có tính định hướng quan trọng để xây dựng các hoạt động, chương trình công tác Dân số - KHHGĐ tại cơ sở. Bên cạnh đó, giảng viên cũng đưa ra những định hướng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Dân số trong tình hình mới đối với Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và Dân số - KHHGĐ tại các phường của quận Long Biên. Đây sẽ là cơ sở để các đồng chí cán bộ chuyên trách tham mưu cho lãnh đạo UBND phường và Trung tâm Y tế quận trọng việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác Dân số phù hợp với định hướng và yêu cầu thực tế tại địa phương.

Với những kiến thức, kỹ năng được cung cấp tại lớp tập huấn, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự nhiệt tình trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở, các hoạt động thuộc chương trình Dân số - KHHGĐ sẽ được Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ các phường tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đúng trọng tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên một cách toàn diện./.