văn hóa - xã hội

Khai giảng các lớp dạy nghề ngắn hạn cho người dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2020.
Ngày đăng 13/05/2020 | 16:18  | Lượt xem: 561

Trong hai ngày 08 và 09 tháng 5 năm 2020, Trung tâm GDNN - GDTX phối hợp với UBND các phường tổ chức khai giảng và triển khai dạy 06 lớp nghề sau: “Kỹ thuật nấu đồ ăn chay”, “Kỹ thuật nấu chè”, “Kỹ thuật pha chế đồ uống”, “Kỹ năng giúp việc gia đình”, “Ngành xoa bóp bấm huyệt”, “Kỹ thuật trang điểm cơ bản” cho người dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND quận Long Biên về việc mở lớp dạy nghề “Kỹ thuật nấu chè”, Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc mở lớp dạy nghề “Kỹ thuật pha chế đồ uống”, Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc mở lớp dạy nghề “Ngành xoa bóp bấm huyệt”, Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc mở lớp dạy nghề “Kỹ thuật trang điểm cơ bản”, Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND quận Long Biên về việc mở lớp dạy nghề “Kỹ năng giúp việc gia đình”, Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND quận Long Biên về việc mở lớp dạy nghề “Kỹ thuật nấu đồ ăn chay” cho lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Long Biên năm 2020, Trung tâm GDNN - GDTX phối hợp với UBND các phường Thượng Thanh, Ngọc Lâm, Long Biên, Việt Hưng, Thạch Bàn, Giang Biên tổ chức khai giảng lớp dạy nghề theo các quyết định.

Đến dự khai giảng các lớp có đồng chí Nguyễn Thị Kim Định - Quận ủy viên - Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đinh Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Trung tâm, các đồng chí giáo viên Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo UBND các phường có học viên theo học các lớp, các đồng chí cán bộ quản lý, phụ trách lớp và các học viên thuộc các phường đã về dự khai giảng đông đủ.

Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX, UBND phường Long Biên, giáo viên giảng dạy và các học viên tham dự buổi khai giảng lớp dạy nghề  Kỹ thuật nấu chè.
Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX; UBND các phường Thượng Thanh, Thạch Bàn, giáo viên giảng dạy và các học viên tham dự buổi khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật nấu đồ ăn chay.
Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX, UBND phường Ngọc Lâm, giáo viên giảng dạy và các học viên tham dự buổi khai giảng  lớp dạy nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống
Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX, UBND phường Thượng Thanh, giáo viên giảng dạy và các học viên tham dự buổi khai giảng lớp dạy nghề Ngành xoa bóp bấm huyệt.
Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX, UBND phường Việt Hưng, giáo viên giảng dạy và các học viên tham dự buổi khai giảng lớp dạy nghề Kỹ thuật trang điểm cơ bản.
Các đồng chí lãnh đạo Trung tâm GDNN - GDTX, UBND phường Việt Hưng, giáo viên giảng dạy và các học viên tham dự buổi khai giảng lớp dạy nghề Kỹ năng giúp việc gia đình.

Tham dự buổi khai giảng đồng chí Nguyễn Thị Kim Định - Quận ủy viên - Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đinh Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Trung tâm phát biểu trong các buổi Khai giảng. Để lớp học đạt hiệu quả theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, các đồng chí đề nghị:

1. Đối với học viên: Thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học đã đề ra; thực hiện nghiêm túc cam kết tìm kiếm việc làm sau đào tạo bồi dưỡng nhằm tăng thu nhập cho cá nhân, gia đình và xã hội.

2. Đối với cán bộ tham gia quản lý lớp học: Sát sao, đôn đốc theo dõi tình hình học tập (số lượng, chất lượng); giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức quản lý lớp học; đảm bảo mục đích khóa học thành công, chất lượng, hiệu quả.

3. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND các phường có học viên tham gia phối hợp chặt chẽ với Trung tâm trong công tác chỉ đạo tổ chức lớp học. Đặc biệt là sự phối hợp giúp đỡ của UBND các phường trong việc tạo điều kiện hỗ trợ về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cử cán bộ phối hợp quản lý để lớp học được tổ chức thuận lợi, hiệu qủa.

Sau phần khai giảng, học viên của các lớp tiến hành học Chuyên đề đầu tiên.