văn hóa - xã hội

Quận uỷ Long Biên làm việc với UBND quận về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết
Ngày đăng 15/07/2019 | 15:08  | Lượt xem: 817

Ngày 15/7/2019, Quận uỷ Long Biên làm việc với UBND quận về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết 06 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo quận uỷ, lãnh đạo Văn phòng quận uỷ, văn phòng UBND quận và các đồng chí lãnh đạo Phòng Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Văn hoá thông tin, Giáo dục và đào tạo, Trung tâm Y tế quận và Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Gia thụy, Bồ Đề, Long Biên.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải – Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Cơ quan thường trực (Phòng y tế và Trung tâm Y tế quận) báo cáo thực trạng công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết; nhận định về tình hình dịch bệnh trong thời gian tới; đề xuất theo chỉ đạo của thành phố về xây dựng “Đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019 – 2020; có 07 ý kiến của các thành viên đóng góp, xây dựng về các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, trong đó tập trung vào các giải pháp điều hành, tuyên truyền và tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Bí thư Quận uỷ ghi nhận UBND quận đã chủ động chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch nên trong 06 tháng đầu năm 2019 đa số các dịch bệnh ở người đều giảm so với cùng kỳ trừ bệnh sốt xuất huyết và bệnh sởi. Để chủ động công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, Đồng chí Bí thư Quận uỷ chỉ đạo UBND quận thực hiện các nội dung sau:

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch tháng cao điểm về phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2019.

2. Chỉ đạo ngành y tế phối hợp với các ngành xây dựng và hoàn thiện “Đề án chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2019-2021).

3. Triển khai ngay Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, tìm và diệt bọ gậy.

4. Giao văn phòng quận uỷ ra thông báo kết luận về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung và sốt xuất huyết nói riêng.