văn hóa - xã hội

Thông báo đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân
Ngày đăng 11/09/2021 | 09:49  | Lượt xem: 260

Từ ngày 01/09/2021, BHXH quận thực hiện chi trả 100% qua tài khoản cá nhân đối với người bắt đầu hưởng chế độ hàng tháng  và phấn đấu 70% qua tài khoản cá nhân đối với người đang hưởng chế độ tiền mặt tại kỳ chi trả lương hưu tiếp theo.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường trên địa bàn thành phố. Để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, đây là các đối tượng thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc COVID-19, ngày 07/9/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số số 1632/UBND-BHXH  về việc đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân là yêu cầu bắt buộc, nhằm chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán từ Quận đến cơ sở để đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và góp phần vào thực hiện thành công chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo đó, từ ngày 01/09/2021, BHXH quận thực hiện chi trả 100% qua tài khoản cá nhân đối với người bắt đầu hưởng chế độ hàng tháng  và phấn đấu 70% qua tài khoản cá nhân đối với người đang hưởng chế độ tiền mặt tại kỳ chi trả lương hưu tiếp theo.

Người hưởng đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân thực hiện theo một trong các hình thức như sau:

1. Đối với người hưởng chế độ BHXH chưa có tài khoản Ngân hàng:

- Thực hiện mở tài khoản trực tuyến (online) hoặc mở trực tiếp tại Ngân hàng. (theo hướng dẫn của Ngân hàng)

- Lập Thông báo thay đổi thông tin người hưởng mẫu 2-CBH nộp cơ quan BHXH (ghi rõ nội dung Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc số định danh, thời điểm bắt đầu thay đổi, bổ sung, điền đầy đủ đối với thông tin có thay đổi: số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, thông tin nào không bổ sung, sửa đổi thì gạch chéo.

2. Đối với người hưởng ủy quyền người khác lĩnh thay lương hưu qua tài khoản cá nhân. Chuẩn bị hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH, nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính viễn thông, hồ sơ gồm: Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền nhận thay lương hưu theo quy định pháp luật. Mẫu 13-HSB; Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền nhận thay lương hưu; Thông báo thay đổi thông tin người hưởng mẫu 2-CBH. Lưu ý, điền đầy đủ thông tin về người được hưởng hưu và người được uỷ quyền; Nội dung ủy quyền ghi rõ: Nhận thay lương lương hưu, trợ cấp BHXH; Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm. Ví dụ: Từ 01/09/2021 đến hết 31/12/2023; Trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền; Ghi rõ tài khoản, chi nhánh ngân hàng của người được ủy quyền tại mẫu 2-CBH;

Giấy ủy quyền phải được chứng thực chữ ký của người ủy quyền, có thể đến một trong các cơ quan Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Công chứng;  để chứng thực chữ ký.

3. Đối với người hưởng chế độ BHXH đã có tài khoản cá nhân, có điện thoại smartphone, chưa cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số.

- Thực hiện cài đặt ứng dụng VssID-BHXH;

- Người hưởng thực hiện thay đổi hình thức nhận lương hưu trên ứng dụng VssID-BHXH số tại mục “Dịch vụ công/Thay đổi hình thức lĩnh hoặc thông tin người hưởng chế độ BHXH”.

Lưu ý: đối với người hưởng không có khả năng sử dụng ATM hoặc sinh sống tại khu vực không có điểm rút tiền qua hệ thống ATM thì đăng ký theo nguyện vọng.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ với BHXH quận; đồng chí Trần Phương Chi – cán bộ chuyên trách theo số ĐT 098 4270786.