các bài viết chuyên sâu

Quận Long Biên hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6

Ngày đăng 26/06/2017 | 02:58 PM  | Lượt xem: 38
Quận Long Biên hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6

Ngọc Lâm tiếp tục khẳng định, phát huy phong trào Văn hóa, thể thao trong 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 10:25 AM  | Lượt xem: 71
Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước về văn hóa và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường Ngọc Lâm tiếp tục được sự quan tâm của Đảng ủy, chính...

Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tại UBND phường Thạch Bàn

Ngày đăng 23/06/2017 | 07:12 AM  | Lượt xem: 53
Bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước ta đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng...

Một "Người tốt Thủ đô" nặng lòng với di tích quê hương

Ngày đăng 21/06/2017 | 07:57 PM  | Lượt xem: 64
Cựu chiến binh Âu Xuân Kiên sinh năm 1948. Ông từng là chiến sĩ tiểu đoàn 901/ Bộ Tư lệnh Hóa học, qua chiến trường Quảng Trị năm 1972. Hòa bình ông về làm công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Hiện...

Phường Việt Hưng quan tâm phát triển giáo dục

Ngày đăng 20/06/2017 | 02:51 PM  | Lượt xem: 105
Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo là hướng tới xây dựng con người phát triển toàn diện, làm chủ thể sáng tạo và nguồn lực quyết định sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương, năm học 2016 –...

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Giang Biên hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 20/06/2017 | 10:59 AM  | Lượt xem: 80
Với sự đổi mới, sáng tạo trong phong cách làm việc, thay đổi cơ bản nhận thức về nhiệm vụ và vai trò công tác hội, các cán bộ phụ nữ từ phường tới cơ sở đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 6...

Những kết quả đạt được từ việc đổi mới hoạt động của Ủy ban mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) phường Giang Biên 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 20/06/2017 | 10:41 AM  | Lượt xem: 56
Trong 6 tháng đầu năm, với việc rà soát và làm tốt công tác kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, Ủy ban...

Mô hình “Một cửa - Một cửa liên thông” - Hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính ở phường Phúc Lợi.

Ngày đăng 19/06/2017 | 03:33 PM  | Lượt xem: 62
Sau một thời gian nỗ lực triển khai mô hình “một cửa - một cửa liên thông” đồng bộ từ quận đến phường, bộ máy cơ quan hành chính phường Phúc Lợi đã thay đổi căn bản phương pháp, lề lối làm việc....

Công đoàn Cơ quan Phường Ngọc Thụy tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày đăng 19/06/2017 | 08:42 AM  | Lượt xem: 90
Thực hiện kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 27/02/2017 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Long Biên về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm...

Phường Cự Khối làm tốt công tác triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ trên địa bàn

Ngày đăng 15/06/2017 | 03:08 PM  | Lượt xem: 44
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường đã nghiêm túc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và các QCDC trong các loại hình mới của quận Long Biên.

Nhìn lại những kết quả của Công đoàn phường Thượng Thanh trong nhiệm kỳ 2013-2017.

Ngày đăng 13/06/2017 | 05:30 PM  | Lượt xem: 50
Nhiệm kỳ 2013-2017 có thể nói là một nhiệm kỳ đầy thành công của Công đoàn phường Thượng Thanh. Công đoàn đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức công đoàn, xếp loại thi đua luôn nằm trong...

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 của Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:59 PM  | Lượt xem: 53
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với “thi đua yêu nước” của Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên thực sự đi vào nề nếp, là nguồn động lực tác động mạnh mẽ đến...

Những kết quả nổi bật hoạt động Công đoàn Cơ quan phường Cự Khối nhiệm kỳ 2013 - 2017

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:38 PM  | Lượt xem: 37
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Phường, Liên đoàn lao động Quận, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, UB MTTQ và các đoàn thể; Công đoàn Cơ quan phường Cự Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Phúc Đồng trong việc thực hiện 6 quy chế dân chủ trong các loại hình do quận ban hành

Ngày đăng 10/06/2017 | 07:52 AM  | Lượt xem: 241
Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa đột phá để giải quyết nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân, củng cố hệ thống chính trị ở...

Người cao tuổi phường Giang Biên gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Ngày đăng 09/06/2017 | 05:26 PM  | Lượt xem: 127
Trong những năm qua, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn phường đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, sản xuất và đã phát huy được vai trò “đầu tầu” gương mẫu trong các lĩnh vực của đời...

Công đoàn Phường Ngọc Thụy, những kết quả nổi bật trong hoạt động nhiệm kỳ 2013-2017

Ngày đăng 08/06/2017 | 01:44 PM  | Lượt xem: 169
Công đoàn phường Ngọc Thụy luôn nỗ lực cố gắng, đổi mới phương thức hoạt động để xứng đáng là người đại diện, chỗ dựa tin cậy của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan phường.

Kết quả thực hiện công tác Tư pháp phường Thạch Bàn 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 06/06/2017 | 05:21 PM  | Lượt xem: 153
Năm 2017, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 3 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; tiếp tục đẩy mạnh thưc hiện công tác cải cách Tư pháp là một trong những...

Tiểu học Phúc Đồng – Nơi gửi trọng niềm tin

Ngày đăng 06/06/2017 | 10:27 AM  | Lượt xem: 53
Năm học 2016 - 2017 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của hội nghị trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Được sự chỉ đạo sát...

Kết quả thực hiện chuyên đề “Tổ dân phố hộ dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội ”trên địa bàn phường Thạch Bàn

Ngày đăng 05/06/2017 | 03:07 PM  | Lượt xem: 258
Công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội của phường.