Văn bản chỉ đạo dịch viêm phổi nCoV

Thủ tướng chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 25/04/2020 | 10:48  | Lượt xem: 9980
Ngày 24/2/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chỉ đạo của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân do đại dịch Covid - 19

Ngày đăng 15/04/2020 | 09:37  | Lượt xem: 464
Ngày 9/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ - CP về các biện pháp hỗ trợ người dân do đại dịch Covid - 19

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày đăng 15/04/2020 | 09:08  | Lượt xem: 360
Ngày 15/4/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 155/TB -VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 11/04/2020 | 12:02  | Lượt xem: 464
Ngày 9/4/2020, Ban Thường vụ Quận ủy Ban hành thông báo số 1044 - TB/QU về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện quyết liệt một số giải pháp ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/04/2020 | 09:36  | Lượt xem: 510
Ngày 7/4/2020 UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 06/CT - UBND về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ...

Quận ủy Long Biên chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ngày đăng 07/04/2020 | 05:03  | Lượt xem: 414
Ngày 06/4/2020, Quận ủy ban hành công văn số 1337 -CV/QU về thực hiện chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội

Ngày đăng 03/04/2020 | 09:11  | Lượt xem: 1005
Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2601/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch...

Thành ủy Chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thủ đô

Ngày đăng 03/04/2020 | 08:06  | Lượt xem: 588
Ngày 3/4/2020 Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 31- CT/TU của Thành ủy về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống...

Tổ chức xét nghiệm nhanh cho hơn 700 người dân có yếu tố liên quan đến Covid-19 trên địa bàn Quận

Ngày đăng 02/04/2020 | 09:35  | Lượt xem: 694
Ngày 02/4/2020, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về tổ chức xét nghiệm nhanh cho người dân có yếu tố liên quan đến Covid-19 trên địa bàn

Công điện khẩn số 4 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/04/2020 | 08:44  | Lượt xem: 388
Ngày 02/4/2020 chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành công điện khẩn số 04/CĐ -UBND gửi giám đốc Sở Y tế, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã

UBND Quận Chỉ thị về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 01/04/2020 | 04:22  | Lượt xem: 130
Ngày 1/4/2020, UBND quận Long Biên ban hành Chỉ thị số 02/CT- UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Quận ủy chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

Ngày đăng 01/04/2020 | 03:11  | Lượt xem: 102
Ngày 31/3/2020, Quận ủy ban hành công văn số 1328 - CV/QU về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

Chủ tịch UBND Thành phố Chỉ thị thực hiện các biên pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 01/04/2020 | 10:40  | Lượt xem: 863
Tối 31-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống...

Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội

Ngày đăng 31/03/2020 | 01:52  | Lượt xem: 551
Ngày 31/3/2020 Thủ tướng chính phủ Ban hành Chỉ thị số 16 /CT -TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15...

Rà soát, cách ly người từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ 10/3 đến nay

Ngày đăng 28/03/2020 | 10:49  | Lượt xem: 728
Trong đêm ngày 28/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành 02 công điện khẩn gửi các đơn vị chức năng của TP thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ ổ dịch tại BV Bạch Mai.

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, tạm hoãn tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở

Ngày đăng 28/03/2020 | 09:59  | Lượt xem: 437
Ngày 27/3/2019, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn hỏa tốc số 1319-CV/QU về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố

Khẩn cấp phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố

Ngày đăng 27/03/2020 | 10:47  | Lượt xem: 523
Ngày 27/3/2020, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 523/UBND - YT về việc thực hiện biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố.

Quy định về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid - 19"

Ngày đăng 26/03/2020 | 03:28  | Lượt xem: 339
Ngày 18/3/2020 Bộ Y tế ban Quyết định số 963/QĐ - BYT, về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống Covid - 19"

Hướng dẫn vệ sinh phương tiện vận chuyển người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19

Ngày đăng 25/03/2020 | 03:40  | Lượt xem: 169
Ngày 21/3/2020, Trung tâm Y tế quận Long Biên ban hành công văn số 235/TTYT-KHNV Hướng dẫn vệ sinh phương tiện vận chuyển người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Hướng dẫn xây dựng phương án cách ly vùng có dịch và tổ chức điểm cách ly y tế tập trung

Ngày đăng 25/03/2020 | 03:36  | Lượt xem: 176
Ngày 21/3/2020, Trung tâm Y tế quận Long Biên ban hành công văn 234/TTYT-KHNV về Hướng dẫn xây dựng phương án cách ly vùng có dịch và tổ chức điểm cách ly y tế tập trung
Hiển thị 1 - 20 trong 46 kết quả.