Văn bản chỉ đạo của Quận

Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 11/05/2021 | 11:46  | Lượt xem: 259
Ngày 06/5/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 53-KH/QU sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2021

Quy trình đăng kí, theo dõi, đánh giá phong trào thi đua Dân vận khéo

Ngày đăng 24/03/2021 | 03:52  | Lượt xem: 303
Ngày 26/02/2021, Ban Dân vận Quận ủy đã rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong quy trình Đăng kí, theo dõi, đánh giá phong trào thi đua Dân vận khéo

Thông báo các mô hình đăng ký thi đua Dân vận khéo cấp quận năm 2021

Ngày đăng 12/03/2021 | 03:42  | Lượt xem: 3046
.

Kế hoạch nâng cao chất lượng các mô hình Dân vận khéo năm 2021 và các năm tiếp theo

Ngày đăng 05/03/2021 | 01:53  | Lượt xem: 426
/documents/300037/10130421/KH+nang+cao+chat+luong+mo+hinh+DVK+2021.pdf/e6f1fea5-02e2-48c1-9985-e5c8b8148d86

Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 12:26  | Lượt xem: 2260
.

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 399
Ngày 30/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 18-KH/QU "Triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:28  | Lượt xem: 416
Ngày 30/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 17-KH/QU về việc "Thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".