Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Ngày đăng 01/04/2020 | 10:35  | Lượt xem: 362
Ngày 20/3/2020, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn trang trí khánh tiết tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 13/03/2020 | 11:15  | Lượt xem: 797
Ngày 27/2/2020, Ban tuyên giáo Thành úy ban hành Công văn số 2355-CV/BTGTU về trang trí khánh tiết tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Hướng dẫn lập hồ sơ và lưu nộp hồ sơ Đại hội Đảng bộ các cấp

Ngày đăng 27/02/2020 | 03:29  | Lượt xem: 1142
Ngày 04/02/2020, Văn phòng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 62-HD/VPTW hướng dẫn lập hồ sơ và lưu nộp hồ sơ Đại hội Đảng bộ các cấp

Hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản Đại hội, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 27/02/2020 | 02:59  | Lượt xem: 1492
Ngày 19/02/2020, Văn phòng Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 19-HD/VPTU hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản Đại hội, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm...

Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Ngày đăng 27/02/2020 | 02:42  | Lượt xem: 395
Ngày 17/02/2020, Ủy ban kiểm tra Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTU về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/02/2020 | 04:14  | Lượt xem: 1164
Ngày 08/7/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 06/02/2020 | 10:07  | Lượt xem: 568
Ngày 20/01/2019, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU về một số nội dung công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội

Quyết định thành lập Đoàn công tác của BTV Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Ngày đăng 06/02/2020 | 09:59  | Lượt xem: 306
Ngày 27/12/2019, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 8181-QĐ/TU về việc thành lập Đoàn công tác của BTV Thành ủy chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ...

Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 21/11/2019 | 05:08  | Lượt xem: 360
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng 14/11/2019 | 08:36  | Lượt xem: 505
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị...