Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Sức sống mới về trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 16/08/2018 | 03:25  | Lượt xem: 9709
Long Biên được biết đến là một quận phát triển về dịch vụ - thương mại, với những con phố sầm uất giao thương, những nhà hàng nườm nượp thực khách ra vào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Long...

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”

Ngày đăng 27/02/2018 | 04:05  | Lượt xem: 4466
Ngày 25/01/2018, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 122-KH/QU Triển khai thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp”. Nội dung cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận" năm 2017

Ngày đăng 21/11/2017 | 08:46  | Lượt xem: 3045
Ngày 20/11/2017, UBND quận ban hành Báo cáo số 346/BC-UBND về kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận" năm 2017 và...

Công tác quản lý trật tự đô thị tháng 9/2017 trên địa bàn quận

Ngày đăng 05/10/2017 | 02:17  | Lượt xem: 3363
.

Triển khai nội dung đánh giá phường văn minh đô thị

Ngày đăng 02/08/2017 | 10:29  | Lượt xem: 2698
Ngày 07/6/2017, phòng TNMT ban hành Công văn 1074/TNMT-MT triển khai nội dung đánh giá phường văn minh đô thị.

Thường trực HĐND thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phương án kiến trúc nhóm Dự án trường học

Ngày đăng 30/06/2017 | 03:25  | Lượt xem: 1005
Thường trực HĐND thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phương án kiến trúc nhóm Dự án trường học theo kế hoạch CBĐT năm 2017 của UBND Quận.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường

Ngày đăng 27/06/2017 | 03:00  | Lượt xem: 683
Bắt đầu từ ngày 01/02/2017, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng 27/06/2017 | 02:52  | Lượt xem: 571
Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nội dung cụ thể như sau:

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày đăng 27/06/2017 | 02:24  | Lượt xem: 446
Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nội dung như sau:

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:29  | Lượt xem: 566
Ngày 31/5/2017, Thành uỷ Hà Nội ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo", nội dung Nghị quyết...