Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Rà soát tiến độ phê duyệt dự án, nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế lập dự án.

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:40  | Lượt xem: 387
Rà soát tiến độ phê duyệt dự án, nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế lập dự án.

Hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ và thống nhất nội dung thực hiện cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 21/09/2016 | 01:39  | Lượt xem: 296
Hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ và thống nhất nội dung thực hiện cơ giới hóa thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận Long Biên

Quận Long Biên tổ chức triển khai đợt cao điểm làm sạch môi trường trong các cơ quan, đơn vị, trường học và khu vực công cộng trên địa bàn quận Long Biên năm 2016

Ngày đăng 20/09/2016 | 04:04  | Lượt xem: 1278
Ngày 16/9/2016, Ban chủ nhiệm Chương trình 03-CTr/QU ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai đợt cao điểm về làm sạch môi trường trong các cơ quan, đơn vị, trường học và khu vực công cộng trên địa bàn...

Hội nghị tuyên truyền và triển khai các tiêu chí xây dựng “phường văn minh đô thị” “Tuyến phố văn minh đô thị” trên địa bàn quận

Ngày đăng 16/09/2016 | 03:15  | Lượt xem: 2687
Sáng 16/9/2016, tại Hội trường Công an quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức hội nghị Báo cáo viên định kỳ tháng 9/2016.

Hướng dẫn Tuyên truyền thực hiện Thông tri 09-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận

Ngày đăng 16/09/2016 | 12:25  | Lượt xem: 3324
Ngày 15/9/2016, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành Hướng dẫn số 11-HD/BTGQU về việc Tuyên truyền thực hiện Thông tri 09-TT/QU về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự...

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị Quận triển khai thực hiện việc tự quản, giám sát, công tác VSMT, thu gom rác thải trên địa bàn quận

Ngày đăng 12/09/2016 | 05:17  | Lượt xem: 1018
Ngày 12/9/2016, UB MTTQ Quận ban hành kế hoạch số 36/KH-MTTQ về thực hiện tự quản, giám sát công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên địa bàn quận.

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 08/09/2016 | 09:43  | Lượt xem: 6822
Ngày 25/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 09-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên, Ban Biên tập...

Kiểm điểm tiến độ GPMB thực hiện một số dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn quận

Ngày đăng 07/09/2016 | 02:53  | Lượt xem: 2089
Ngày 07/9/2016, tại phòng họp 2 - Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ GPMB thực hiện một số dự án. Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Đỗ Huy Chiến – P. Chủ tịch UBND quận; Dự hội nghị...

Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Ngày đăng 24/08/2016 | 02:51  | Lượt xem: 1063
Ngày 30/6/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng