Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Triển khai Đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫ trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 26/05/2016 | 02:02  | Lượt xem: 755
Ngày 31/12/2015 UBND quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án quy hoạch, sắp xếp hệ thống biển quảng cáo, biển hiệu, biển chỉ dẫn trên địa bàn quận Long Biên” năm 2016.

Một số nhiệm vụ của Chương trình 03-CTr/QU Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa III

Ngày đăng 26/05/2016 | 02:00  | Lượt xem: 470
Ngày 15/10/2015, Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khoá III đã xây dựng và triển khai Chương trình số 03-CTr/QU về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh...

Phương án cơ giới hoá công tác thu gom vận chuyển rác

Ngày đăng 26/04/2016 | 02:35  | Lượt xem: 548
Thực hiện Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt phương án đổi mới quy trình thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2014-2015, các...

Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 26/04/2016 | 02:16  | Lượt xem: 327
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Quận lần thứ II, Chương trình 03-CTr/QU của Quận uỷ về “Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường công tác quản lý...