Xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Quận Long Biên: Kinh tế phát triển, đô thị văn minh
Ngày đăng 25/12/2019 | 13:43  | Lượt xem: 5530

Năm 2019, quận Long Biên tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, kinh tế phát triển mạnh, đời sống đô thị ngày càng văn minh. Kết quả này tạo đà quan trọng để quận bước vào năm 2020, năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 với quyết tâm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

Những con số ấn tượng

Xác định năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, nên ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Long Biên đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ở mức cao. Đến nay, quận đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu thành phố giao và 15/16 chỉ tiêu HĐND quận giao. Trong đó, có 8 chỉ tiêu đã được hoàn thành vượt mức kế hoạch; bao gồm một số chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngân sách đạt 162,8% kế hoạch; số hộ dân thoát nghèo đạt 151 hộ, tương đương 604% kế hoạch thành phố giao (5 phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi, Gia Thụy, Bồ Đề không còn hộ nghèo); cấp được 416 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu), đạt 208% kế hoạch. Chỉ có 1 chỉ tiêu khó hoàn thành do bối cảnh khó khăn chung của thành phố và cả nước là chỉ tiêu chi ngân sách, dự tính cả năm chỉ đạt 91,2% kế hoạch.

Kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, tổng mức bán lẻ đạt khoảng 23.086 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 7.980 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 36.837 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch. Toàn quận thành lập mới được 1.540 doanh nghiệp. Về sản xuất nông nghiệp, quận đã chuyển đổi cây trồng được 7,2 ha; duy trì quản lý 115 ha rau, quả theo quy trình Vietgap, 30 ha rau an toàn. Giá trị sản xuất bình quân/ha canh tác trên địa bàn đạt gần 300 triệu đồng. Đáng chú ý, quận đã hỗ trợ 148 hộ dừng chăn nuôi, nâng số phường không có chăn nuôi trong khu dân cư lên con số 8.

Một trong những chỉ tiêu ấn tượng nhất là thu ngân sách trên địa bàn, đến nay ước thực hiện được 9.463/5.807 tỷ đồng, tương đương 163% dự toán quận giao.

Là quận đi đầu về phát triển hạ tầng, năm 2019, Long Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn. Trong đó, quận đã tổ chức khởi công 35/35 dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng 28/28 dự án, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 36/36 dự án. Đến nay, quận cũng đã hoàn thiện đề xuất danh mục dự án thực hiện trong năm 2020. Đặc biệt, Long Biên đã tổ chức thành công 16 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại 13 dự án. Giá trị trúng đấu giá đạt 1.088 tỷ đồng.

Song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Long Biên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu lĩnh vực khác, bảo đảm sự phát triển hài hòa, toàn diện. Về giáo dục, quận đã hoàn thành 13/13 chỉ tiêu công tác thi đua năm học 2018 - 2019, trong đó 12 chỉ tiêu được đánh giá xuất sắc; được Chủ tịch UBND thành phố tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92,26% (vượt 4,06% so với kế hoạch giao). Quận cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu về phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi (6,0%). 14/14 phường tiếp tục duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Trong năm qua, quận đã tập trung thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố và chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” mà quận đã đề ra. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ở cấp quận đạt 99,92%; ở cấp phường đạt 99,94%. Quận đã phê duyệt 28 tổng mặt bằng quy hoạch 1/500; hoàn thiện đồ án quy chế quản lý kiến trúc trình UBND thành phố... Năm 2019, trên địa bàn có tổng số 3.174 công trình xây dựng phát sinh, trong đó có 3.168 công trình xây dựng có phép, đạt tỷ lệ 99,77%. Đặc biệt, quận đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân về văn minh đô thị. Những bất cập về quản lý đô thị từng bước được giải quyết, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện; môi trường sống của các cộng đồng dân cư trên địa bàn ngày càng được bảo đảm.

Trên địa bàn quận, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội; phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm. Công tác tuyển quân, diễn tập chiến đấu và tập huấn được nâng cao, bảo đảm đầy đủ về số lượng, chất lượng.Tạo tiền đề xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ tới

Mặc dù vậy, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển năm 2019, Quận ủy Long Biên vẫn thẳng thắn phân tích, chỉ rõ 5 hạn chế còn tồn tại. Trong đó, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác giải ngân các dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp; quyết toán, bàn giao còn chậm. Tiến độ xử lý các vi phạm về đất đai theo Kết luận thanh tra số 316/KL-STNMT-TTr ngày 25-2-2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các phường còn chậm.

Cùng với quyết tâm khắc phục hạn chế, khó khăn, năm 2020, quận Long Biên xác định quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, quận tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt; duy trì và tiếp tục phấn đấu ở mức cao hơn đối với các chỉ tiêu đã hoàn thành sớm; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm nhiệm kỳ 2021-2025 và làm tiền đề xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2021-2025.

Để thực hiện mục tiêu này, Quận ủy Long Biên khẳng định sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2019. Quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, quận sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành tạo sự chủ động cho các đơn vị nhằm phát huy tính tự giác, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Long Biên cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống chính trị, tập trung xây dựng và hoàn thiện mô hình “Cơ quan điện tử” tiến tới “Chính quyền điện tử”. Các cấp, các ngành của quận sẽ tập trung triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguồn: Báo Hà Nội Mới