Danh sách thường trực UBND quận các khoá

1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2016-2021:

- Đồng chí Vũ Thu Hà - Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Vũ Văn Hùng - Trưởng Công an quận;

- Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

- Đồng chí Nguyễn Thiệu Sơn - Chánh Thanh tra quận

- Đồng chí Trịnh Quốc Huy - Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường;

- Đồng chí Trần Thị Hoài Hương - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

- Đồng chí Vũ Thị Thành - Trưởng phòng Nội vụ

- Đồng chí Dương Đình Tình - Trưởng phòng Kinh tế

- Đồng chí Nguyễn Trọng Duy - Trưởng phòng Văn hóa thông tin

- Đồng chí Lương Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng Y tế

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Trưởng phòng Tư pháp;

- Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng Quản lý đô thị

- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Chánh Văn phòng HĐND&UBND

- Đồng chí Vũ Xuân Trường – Trưởng phòng Tài chính kế hoạch

- Đồng chí Lưu Thị Bích Hằng - Trưởng phòng Giáo dục đào tạo (nghỉ hưu từ tháng 12/2016)

2. DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2011-2016:

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Trần Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận (nghỉ hưu từ 01/8/2014)

- Đồng chí Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND quận (từ 01/8/2014)

- Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận (chuyển công tác từ tháng 10/2014)

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận (từ tháng 10/2014)

- Đồng chí Vũ Văn Hùng - Trưởng Công an quận

- Đồng chí Dương Trung Sơn - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận (nghỉ hưu từ 29/06/2013)

- Đồng chí Hoàng Quốc Thịnh - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận (từ 29/06/2013 đến 31/3/2015)

- Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

- Đồng chí Phạm Bạch Đằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận (chuyển công tác từ tháng 12/2014)

- Đồng chí Đàm Văn Huân - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận (từ tháng 12/2014)

- Đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chánh Thanh tra quận

3. DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN LÂM THỜI:

Đồng chí Vũ Đức Bảo - Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Thẩm Thị Cúc - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

- Đồng chí Đinh Văn Toản - Trưởng Công an quận

- Đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh tế

- Đồng chí Bùi Văn Bình - Trưởng phòng Địa chính - Nhà đất& Đô thị

- Đồng chí Hà Thị Bích Loan - Trưởng phòng Tổ chức chính quyền

- Đồng chí Phạm Hải Minh - Chánh Thanh tra quận  

4. DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND QUẬN KHOÁ I, NHIỆM KỲ 2004-2011:

Đồng chí Vũ Đức Bảo - Chủ tịch UBND quận (từ 2004 đến tháng 10/2010)

Tháng 10/2010, đồng chí Vũ Đức Bảo được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy.

- Đồng chí Đỗ Mạnh Hải

+ Phó Chủ tịch UBND quận (từ 2004 đến tháng 10/2010)

+ Chủ tịch UBND quận (từ tháng 10/2010)

- Đồng chí Trần Thị Ngọc - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Phó Chủ tịch UBND quận

- Đồng chí Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND quận (từ tháng 10/2010)

- Đồng chí Vũ Văn Hùng - Trưởng Công an quận

- Đồng chí Dương Trung Sơn - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự quận

- Đồng chí Trần Thị Vân Anh - Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận

- Đồng chí Vũ Thị Thân - Chánh Thanh tra quận