CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN

Video, hình ảnh hoạt động Video, hình ảnh hoạt động

Tiêu đề

Bản quyền Cổng TTĐT: Quận Long Biên - TP Hà Nội.
Địa chỉ: Số 01, Vạn Hạnh, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tel: (024) 38724033, Fax: 38724618
Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn