an ninh quốc phòng

Những nội dung cơ bản trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Ngày đăng 27/11/2017 | 16:07  | Lượt xem: 1741

Những nội dung cơ bản trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015. Gồm IX chương và 62 điều.

* Điều 21. Thời hạn phục vụ tại ngũ của HSQ,BS

1. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của HSQ,BS là 24 tháng.

2. Bộ trưởng BQP được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của HSQ, BS nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp sau: Để đảm bảo SSCĐ; Đang thực hiện nhiệm vụ chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn;

3. Thời hạn phục vụ của HSQ,BS trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh động viên hoặc động viên cục bộ.

* Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ đủ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ hết 27 tuổi.

* Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc màu da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh chị em ruột là HSQ, BS đang phục vụ tại ngũ. HSQ,BS thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, dãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế- xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây

a) Con của Liệt sỹ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của Liệt sỹ;

c) Một con của thương binh hạng hai, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện KT-XH khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe

a) Tuyển chọn công dân có sức khỏe loại 1,2,3 theo quy định của Bộ Y tế, BQP về tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Không gọi nhập ngũ và quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa

 Tuyển chọn và gọi công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp, những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

5. Tiêu chuẩn chính trị

a) Có nhận thức chính  trị đúng đắn, trung thành với Đảng, Nhà nước, với nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú và nơi công tác tín nhiệm.

B. Thông tư 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03/5/2006 của BQP và Bộ công an; hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.

Điều 6: Vi phạm các quy định đăng ký NVQS

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không chấp hành đúng quy định về đăng ký NVQS mà người đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký NVQS.

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000đồng đối với hành vi không chấp hành đúng những quy định về đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, đăng ký vắng mặt dài hạn, đăng ký nghĩa vụ quân sự riêng, đăng ký ngạch dự bị sau khi xuất ngũ, phục viên và đăng ký ngạch dự bị theo quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3. Ngoài việc bị xử phạt, người vi phạm Điều này còn buộc phải chấp hành các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Điều 8. Vi phạm các quy định về kiểm tra sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000đồng đối với hành vi vắng mặt khi có giấy gọi kiểm tra hoặc khám thực hiện NVQS mà không có lý do.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000đồng đối với hành vi gian dối, mua chuộc nhân viên y tế để làm sai lệch các yếu tố về sức khỏe nhằm trốn tránh NVQS.

3. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm khoản 1.2 Điều này còn buộc phải chấp hành các quy định về kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

Điều 9. Vi phạm các quy định về nhập ngũ

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm quy định đã ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn buộc phải chấp hành lệnh gọi nhập ngũ theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Làm trái hoặc cản trở thực hiện các quy định về nghĩa vụ quân sự

1.  Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 400.000đồng đối với hành vi gây khó khăn hoặc cản trở người khác thực hiện các quy định về đăng ký NVQS, thực hiện lệnh nhập ngũ.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi gây khó khăn cản trở người có trách nhiệm thi hành các quy định về đăng ký NVQS, thực hiện lệnh nhập ngũ.

3.  Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí sắp xếp thời gian, không tạo điều kiện cho công dân thực hiện chế độ đăng ký nghĩa vụ quân sự, thực hiện việc kiểm tra hoặc khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ; không báo cáo danh sách công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm; không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan tổ chức đúng thời gian mà Luật Nghĩa vụ quân sự quy định.

(Nguồn: Ban Chỉ huy Quân sự quận)