an ninh quốc phòng

UBND quận thảo luận điều chỉnh quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND quận
Ngày đăng 10/01/2018 | 10:11  | Lượt xem: 3394

Chiều ngày 09/01/2018, UBND quận Long Biên đã tổ chức họp thảo luận điều chỉnh quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận.


Đ/c Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe phòng Nội vụ báo cáo một số nội dung đề xuất điều chỉnh quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ lãnh đạo UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 10/8/2016, UBND quận đã ban hành Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về quy chế làm việc của UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 bao gồm 09 chương và 39 điều đã quy định phạm vi, đối tượng điều chỉnh, nguyên tắc làm việc của UBND; trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc, mối quan hệ công tác của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND và Trưởng các phòng, ban; các quy định về xây dựng và thực hiện chương trình công tác, các cuộc họp, phiên họp, hội nghị của UBND quận; trình tự xây dựng, quản lý văn bản đi đến; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp công dân; công tác thông tin, báo cáo, tiếp cơ quan báo chí.

Sau hơn một năm thực hiện, có một số nội dung cần được điều chỉnh do có thay đổi về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 30/3/2017 và một số nội dung cần bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận và các đơn vị dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND quận yêu cầu phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND&UBND quận tiếp tục tham mưu điều chỉnh quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc lãnh đạo UBND quận chịu trách nhiệm chỉ đạo, định hướng, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.  Khi có các vấn đề vướng mắc, phát sinh, các Phó Chủ tịch UBND quận chủ động kiểm tra, rà soát và chỉ đạo xử lý, giải quyết, báo cáo Chủ tịch và Tập thể UBND quận. Thống nhất bổ sung quy định về mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, quy trình báo cáo Thường trực HĐND quận giữa 2 kỳ họp HĐND. Phân công nhiệm vụ cần làm rõ phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của các Phó Chủ tịch, thống nhất nêu các vấn đề theo nguyên tắc thực hiện đảm bảo cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ.

Phiên họp kết thúc vào hồi 17h00 với sự thống nhất của 100% đại biểu dự họp.