an ninh quốc phòng

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2018.
Ngày đăng 28/05/2018 | 11:04  | Lượt xem: 1637

Sáng ngày 28/5/2018, tại giảng đường tầng 4 - Khu Liên cơ UBND quận, Trung tâm BDCT phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn quận.

Dự khai giảng và trực tiếp là báo cáo viên có Đại tá, Thạc sĩ Đào Văn Đệ - Phó chủ nhiệm khoa Giáo dục quốc phòng an ninh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng; Đại biểu Thành phố có Trung tá Nguyễn Quang Vinh - Cán bộ phòng Dân quân tự vệ, Bộ tư lệnh Thủ đô; Đại biểu quận có Trung tá Nguyễn Thành Trung - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận; đồng chí Nguyễn Thị Kim Định - QUV, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Long Biên.

Đại biểu Thành phố và Quận dự khai giảng lớp BD kiến thức QP & AN cho đối tượng 4

Thực hiện Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày15/12/2017 của UBND quận Long Biên về bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018, lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2018 được mở theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND, ngày 24/5/2018 của UBND quận cho 172 học viên thuộc đối tượng 4 trên địa bàn quận. Trong thời gian học tập, các học viên của lớp sẽ được nghiên cứu 7 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh đối tượng 4 theo Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Cuối khoá, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và được cấp chứng nhận đã hoàn thành khoá học.

Phát biểu khai mạc lớp, Trung tá Nguyễn Thành Trung - UVTV, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh quận Long Biên nêu rõ “giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức, nắm vững về quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng; cơ chế quản lý điều hành của Nhà nước về Quốc phòng và an ninh. Phân biệt rõ đối tượng, đối tác và những âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh trên từng lĩnh vực, từng cương vị công tác. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia Việt Nam, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của kẻ thù, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, đưa đất nước phát triển bền vững”. Trung tá Nguyễn Thành Trung đề nghị Ban tổ chức lớp học chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ học tập, quản lý nghiêm túc học viên của lớp. Đối với học viên cần sắp xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ, chấp hành tốt các quy định của Ban tổ chức lớp học đề ra. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận chúc học viên của lớp viết bài thu hoạch cuối khoá 100% đạt khá và giỏi.

Đại tá, Thạc sĩ Đào Văn Đệ - Phó chủ nhiệm khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh, Học viện Chính trị BQP

giảng bài tại lớp

Sau phần khai giảng, Đại tá, Thạc sĩ Đào Văn Đệ - Phó chủ nhiệm khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng đã lên lớp chuyên đề: “Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ; “Phòng chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam”./.