an ninh quốc phòng

Ban CHQS quận tổ chức tập huấn cho cán bộ dân quân tự vệ năm 2019
Ngày đăng 11/03/2019 | 09:06  | Lượt xem: 303

Sáng ngày 11/3/2019, Ban chỉ huy quân sự quận tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2019.

Đối tượng tập huấn lần này cho 250 học viên là Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS các phường; trung đội trưởng dân quân, tổ đội trưởng của 14 phường và các đồng chí là phụ trách quân sự 54 đơn vị Tự vệ; tiểu đội trưởng các cơ quan, đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn quận.

Lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2019

Trong thời gian từ ngày 11-18/3/2019, các học viên được học tập, quán triệt các nội dung về công tác Đảng, công tác chính trị tư tưởng trong xây dựng, huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ; Văn bản thực hiện Luật Dân quân tự vệ; Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Công tác quản lý quốc phòng tại các cơ quan đơn vị; Công tác phối hợp giữa lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ và điều lệnh đội ngũ.

Thông qua tập huấn giúp cho cán bộ dân quân tự vệ kịp thời nắm bắt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung và nhiệm vụ công tác quân sự địa phương nói riêng, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tạo điều kiện cho kinh tế, xã hội địa phương phát triển.