an ninh quốc phòng

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp bảo vệ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội
Ngày đăng 18/03/2019 | 11:09  | Lượt xem: 1572

Chiều ngày 15/03/2019, tại Hội trường Quận uỷ, UBND quận tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp bảo vệ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội nhằm đánh giá kết quả công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị, kịp thời rút kinh nghiệm những tồn tại khuyết điểm, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ tiếp theo đạt kết quả cao hơn và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Trình, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận, Quản lý đô thị, Văn hoá thông tin, Trung tâm văn hoá thông tin và thể thao, Trung tâm phát triển quỹ đất; lãnh đạo Công an quận, Ban chỉ huy quận sự quận; lãnh đạo UBND các phường; lãnh đạo Công ty cổ phần công trình đô thị Phú Thành, Công ty cổ phần môi trường đô thị Long Biên, Công ty cổ phần công trình đô thị Long Biên; đại diện các tập thể, cùng các cá nhân có nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị; công tác phối hợp giữa các lực lượng. Công bố quyết định khen thưởng và tổ chức trao thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

    Đồng chí Chủ tịch UBND quận phát biểu tại hội nghị   

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Thu Hà – Chủ tịch UBND quận đã biểu dương khen ngợi đối với 29 tập thể và 16 các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triểu Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội; các đơn vị đã chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên; xác định tốt tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Chủ tịch UBND quận hy vọng những kết quả tốt trong thời gian vừa qua sẽ tiếp tục được các phòng ban, đơn vị của quận duy trì, đảm bảo trật tự đô thị, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức của mọi người trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, duy trì nếp sống văn hóa thanh lịch văn minh, thực hiện tốt hai bộ quy tắc ứng xử, nhằm nâng cao hình ảnh Thủ đô Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng.

Lãnh đạo UBND quận trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ