an ninh quốc phòng

Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm
Ngày đăng 05/04/2019 | 09:59  | Lượt xem: 400

Sáng ngày 05/4/2019, Ban CHQS quận tổ chức Lễ phát động Thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Dự Lễ phát động thi đua cao điểm có Thượng tá Đinh Công Vụ - Phó Bí thư ĐUQS quận, Chính trị viên, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Ban CHQS quận, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS quận; đại diện Phòng Tuyên huấn, Cục chính trị, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu đại diện cho các ban ngành đoàn thể quận; các khối thi đua trong lực lượng vũ trang quận.

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua cao điểm "Luyện quân, Lập công, Quyết thắng"

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Luyện quân, lập công, quyết thắng”; thời gian thi đua từ ngày 7/4/2019 đến ngày 7/5/2019, với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong LLVT quận có nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của bọn thực dân, đế quốc đối với đất nước ta; bối cảnh, diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt và ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Đinh Công Vụ - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Ban CHQS quận phát động thi đua

Trong thời gian thi đua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT quận tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt tư tưởng cốt lõi về “Đoàn kết” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung chủ đạo “Nêu gương” theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 788-CT/QUTW ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại diện các khối  LLVT quận ký kết giao ước thi đua

Phong trào thi đua “Luyện quân, lập công, quyết thắng” có ý nghĩa hết sức quan trọng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quận; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân, phát huy tiềm năng sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tích mới, làm chuyển biến toàn diện hoạt động trong cơ quan, đơn vị. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019.