các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác An sinh xã hội trên địa bàn phường Ngọc Lâm năm 2017

Ngày đăng 12/01/2018 | 02:09  | Lượt xem: 351
Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/1/2017 của UBND quận Long Biên về Trợ giúp đối tượng BTXH, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận năm 2017;Thực hiện kế hoạch số 54 /KH-UBND ngày 9/2/2017...

Kết quả hoạt động văn hóa, văn nghệ phường Thạch Bàn năm 2017

Ngày đăng 08/01/2018 | 01:42  | Lượt xem: 385
Năm 2017, Đảng ủy, chính quyền phường, cấp ủy các chi bộ tổ dân phố trên địa bàn phường Thạch Bàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chào mừng kỷ niệm các ngày...

Lễ chào cờ tháng 1 năm 2018 - cơ quan UBND quận

Ngày đăng 08/01/2018 | 12:49  | Lượt xem: 481
Lễ chào cờ tháng 1 năm 2018 - cơ quan UBND quận

Kết quả hoạt động của Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn năm 2017

Ngày đăng 04/01/2018 | 11:54  | Lượt xem: 400
Năm 2017 triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nội dung quận Long Biên về “Năm trật tự xây dựng, văn minh đô thị”, gắn với thực hiện chủ đề chung của...

MTTQ phường Ngọc Lâm: Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Ngày đăng 04/01/2018 | 11:37  | Lượt xem: 238
Năm 2017, Uỷ ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã chủ động phối hợp với UBND cùng cấp trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu...

Người cựu chiến binh, thương binh ¾ phường Thượng Thanh tích cực làm từ thiện

Ngày đăng 29/12/2017 | 04:23  | Lượt xem: 179
Sau buổi phát động ủng hộ đồng bào lũ lụt vùng cơn bão số 12 tàn phá một số địa bàn thuộc tỉnh miền núi phía bắc do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn phường Thượng Thanh tổ chức;...

Kết quả nổi bật của hội Liên hiệp phụ nữ phường Ngọc Thụy năm 2017

Ngày đăng 27/12/2017 | 04:39  | Lượt xem: 206
Với những biện pháp triển khai linh hoạt, hiệu quả, các hoạt động, phong trào thi đua của Hội phụ nữ phường Ngọc Thụy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ hội viên phụ nữ,...

Giang Biên thực hiện tốt công tác xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2017

Ngày đăng 26/12/2017 | 10:50  | Lượt xem: 178
Từ nhiều năm nay, Giang Biên là một trong nhiều phường triển khai thực hiện tốt công tác văn hóa thông tin. Năm 2017, phường Giang Biên đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn...

Giang Biên thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm năm 2017

Ngày đăng 26/12/2017 | 10:49  | Lượt xem: 184
Năm 2017, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn phường luôn được đảng ủy, chính quyền quan tâm chú trọng.Việc quán triệt, triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đã...

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động hội LHPN phường Việt Hưng năm 2017

Ngày đăng 25/12/2017 | 08:30  | Lượt xem: 301
Năm 2017 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, diễn ra Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Hoạt động hội và phong trào phụ nữ phường Việt Hưng...

Kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào thi đua năm 2017 của hội Cựu chiến binh phường Việt Hưng

Ngày đăng 22/12/2017 | 04:57  | Lượt xem: 731
Năm 2017 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Hội, năm diễn ra Đại hội Đại biểu Hội CCB các cấp. Thực hiện 03 Chương trình công tác Quận Hội Long Biên năm 2017, được sự chỉ đạo của thường...

Giang Biên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:43  | Lượt xem: 219
Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính giai đoạn 2017-2020; năm thứ hai tiếp tục thực hiện các Chương trình cấp ủy và tiếp tục...

Hội Người cao tuổi phường Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2017

Ngày đăng 20/12/2017 | 08:25  | Lượt xem: 218
Hội Người cao tuổi phường Ngọc Thụy luôn khẳng định vai trò vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Kết quả nổi bật của Hội Cựu Chiến Binh phường Ngọc Thụy năm 2017

Ngày đăng 18/12/2017 | 04:06  | Lượt xem: 248
Với mục đích xây dựng hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Hội CCB phường Ngọc Thụy luôn cố gắng vươn lên tự khẳng định vai trò, vị trí của mình, chủ động tích cực trong...

Kết quả nổi bật trong phong trào thi đua năm 2017 của hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề.

Ngày đăng 18/12/2017 | 09:54  | Lượt xem: 221
Được sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” đã thực hiện tốt vai trò của mình.

UBND phường Giang Biên thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý nhà chung cư năm 2017.

Ngày đăng 15/12/2017 | 02:24  | Lượt xem: 229
Quận Long Biên là một trong những quận của Thủ đô Hà Nội có tốc độ phát triển đô thị nhanh trong những năm gần đây. Kèm theo sự phát triển đô thị là sự phát triển về hạ tầng xã hội, dẫn đến dân số...

Hội nạn nhân chất độc da Cam/Dioxin phường Đức Giang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày đăng 13/12/2017 | 10:19  | Lượt xem: 125
Năm năm qua từ 2012-2017, được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND phường Đức Giang, cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội viên hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin phường Đức Giang...

Khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ

Ngày đăng 13/12/2017 | 08:31  | Lượt xem: 474
Với giải pháp đổi mới công tác đánh giá, quận Long Biên đã khắc phục tình trạng “cào bằng” trong xếp loại, thi đua khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc...

Phường Sài Đồng xây dựng tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị

Ngày đăng 12/12/2017 | 08:15  | Lượt xem: 288
Xác định xây dựng tổ dân phố văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2017, UBND phường Sài Đồng đã triển khai nhiều biện pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo...