các bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động công đoàn cơ quan phường Gia Thụy nhiệm kỳ 2013-2017
Ngày đăng 17/07/2017 | 01:04 AM  | Lượt xem: 89

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức Công đoàn cơ quan phường cùng với Đảng bộ và nhân dân phường Gia Thụy đã nỗ lực phấn đấu lao động, sản xuất và công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao.

Trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự định hướng của LĐLĐ quận Long Biên, sự phối kết hợp có hiệu quả của chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường, ngay từ đầu nhiệm kỳ Công đoàn cơ quan phường Gia Thụy đã xác định rõ trách nhiệm, chức năng của một tổ chức trong hệ thống chính trị, động viên toàn thể đoàn viên công đoàn đoàn kết, nâng cao nhận thức, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Công đoàn phường đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Công đoàn cơ quan phường đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm. Thông qua đó đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, tìm biện pháp nâng cao hiệu quả công tác; tham gia sửa đổi, xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

  Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ. Hàng năm, xét duyệt đề nghị nâng lương cho các cán bộ, công chức đến niên hạn, đảm bảo đúng chế độ, đúng quy định; tổ chức kiểm tra, khám sức khỏe cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường. Cùng với việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, BCH Công đoàn đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phường tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả và căng thẳng để động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (02 đợt/năm vào đầu năm và dịp hè).

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ quan phường luôn chú trọng quan tâm chăm lo đến đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" được triển khai thực hiện tốt trong phạm vi cơ quan và trên địa bàn phường đã tạo cảnh quan môi trường văn minh đô thị, góp phần xây dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa". 100% đoàn viên công đoàn phường ký cam kết thực hiện làm sạch môi trường; tham gia tổng vệ sinh tại cơ quan vào chiều thứ 6 hàng tuần. Hơn 450 lượt đoàn viên công đoàn tham gia tích cực vào các buổi ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực công cộng trên địa bàn phường.

Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa", các hoạt động nhân đạo, từ thiện được cán bộ, đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Qua năm năm, đã có hơn 45 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; ủng hộ "Quỹ xã hội công đoàn", "Quỹ vì người nghèo", "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão, lũ gây ra, ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong đổi mới công tác vận động, tuyên truyền giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phường ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập thế giới của Thủ đô, đất nước, BCH Công đoàn cơ quan phường đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật đến các đoàn viên công đoàn và người lao động trong cơ quan như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật tố dụng dân sự sửa đổi, bổ sung....; vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tích cực tham gia nghiên cứu, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện các hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Nhắm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, BCH Công đoàn cơ quan phường cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện chủ đề "Năm trật tự văn minh đô thị", "Năm kỷ cương hành chính". Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân một cách thiết thực, phù hợp với công việc và năng lực bản thân.

Thực hiện Chương trình 02-CTr/QU của Quận ủy về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020", 100% cán bộ, công chức, người lao động thực hiện ký cam kết "Xây dựng phong cách chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", đồng thời thực hiện nghiêm túc các tiêu chí theo quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phong trào xây dựng nếp sống văn hoá được cụ thể hoá từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh trong giao tiếp, ứng xử, xây dựng "gia đình văn hoá" góp phần xây dựng tổ dân phố văn hoá, văn minh, an toàn, sạch đẹp. Cơ quan phường Gia Thụy 4 năm liên tục được UBND Quận công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa.

  Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường hưởng ứng nhiệt tình, đạt được nhiều thành tích. Hội thi "Văn hóa công sở" trong CNVCLĐ quận Long Biên" đạt giải nhất khối hành chính sự nghiệp (năm 2013); đạt giải 3 thi đấu kéo co , hội thi văn hóa công sở quận Long Biên (năm 2014); Tham gia Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, hướng tới kỷ niệm 87 năm thành lập Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ Quận Long Biên tổ chức và đạt giải ba (2016); đạt giải ba liên hoan văn nghệ Liên hoan đồng ca hợp xướng Đảng - Mùa xuân - Dân tộc; Giải chuyên đề hội thi cắm hoa do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức (2017),...

Công đoàn phường tổ chức 35 trận giao hữu bóng đá với các phòng ban của Quận, các đơn vị, phường bạn và giữa hai khối văn hóa, kinh tế của phường; tham dự giải chạy Báo Hà Nội mới vì hòa bình hàng năm; tham gia văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ, hoạt động lớn của năm.

Bên cạnh đó, công đoàn phường đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường. 100% đoàn viên công đoàn đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân, đăng ký mức độ hoàn thành nhiệm vụ từ hoàn thành tốt trở lên, phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Qua hơn 04 năm đã có 160 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" với tổng số tiền 252.800.000 đồng, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng, nhiệm vụ năm.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, nhờ hoạt động phong phú, tạo được sự gắn bó của các tổ công đoàn, đã có 15 đoàn viên công đoàn được kết nạp mới, 13 đoàn viên công đoàn chuyển công tác và nghỉ chế độ. Nhiệm kỳ qua đã giới thiệu 8 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, đề nghị cấp ủy xem xét bồi dưỡng phát triển Đảng và đã có 7 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Công đoàn cơ quan phường làm tốt công tác phối hợp với LĐLĐ Quận thành lập 3 công đoàn cơ sở (một doanh nghiệp và hai trường mầm non); đôn đốc các doanh nghiệp, trường học khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định 191 đạt chỉ tiêu. Công tác nữ công, công tác tài chính và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn được tập trung thực hiện đạt được những kết quả tốt.

Với những kết quả đạt được, Công đoàn cơ quan phường được LĐLĐ các cấp khen thưởng: Năm 2013 được LĐLĐ Quận tặng giấy khen; Năm 2014 được LĐLĐ thành phố tặng Bằng khen; Năm 2015, 2016 được LĐLĐ Quận tặng giấy khen. Bốn năm liền đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2013 – 2017, hoạt động của công đoàn phường vẫn còn những tồn tại, hạn chế như : Đội ngũ cán bộ công đoàn đều kiêm nhiệm, do đó thời gian dành cho hoạt động công đoàn chưa nhiều, chủ yếu là tranh thủ và kết hợp với hoạt động chuyên môn. Một số đoàn viên công đoàn chưa tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua do Công đoàn phường triển khai, phát động; ý thức chưa cao trong việc sử dụng văn phòng phẩm, các thiết bị điện, nước….

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2017, Đại hội Công đoàn cơ quan phường Gia Thụy lần thứ V nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của Công đoàn phường khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022 trong đó nhấn mạnh Công đoàn phường phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết; đổi mới hoạt động vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCNLĐ cơ quan; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng phường Gia Thụy phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 được Đại hội lần thứ V thông qua gồm

- 100% đoàn viên được học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp.            

- Phấn đấu có trên 95% cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, đổi mới tác phong làm việc, khoa học, hiệu quả. Phấn đấu hàng năm trên 95 % đoàn viên công đoàn đạt đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Hàng năm có từ 3 đến 5 sáng kiến, sáng tạo cấp Quận.

- Hàng năm, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan phường tổ chức khám sức khỏe cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.

- 100% đoàn viên công đoàn ký cam kết không vi phạm chính sách dân số; 100% thực hiện tốt "Nếp sống văn minh đô thị"; không có cán bộ, đoàn viên công đoàn mắc các tệ nạn xã hội.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn cơ quan.

- Hàng năm giới thiệu 2-3 đoàn viên ưu tú với Đảng để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.    

- Mỗi năm phấn đấu cùng LĐLĐ Quận thành lập ít nhất từ 1 tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước.

- Công đoàn cơ quan phường Gia Thụy phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Với việc không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh việc khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở  vững mạnh, tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, công đoàn cơ quan phường Gia Thụy sẽ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng phường Gia Thụy trở thành phường đô thị, ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.