các bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Thụy hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác phòng chống Ma túy- Mại dâm-HIV/AIDS năm 2017
Ngày đăng 29/11/2017 | 16:25 PM  | Lượt xem: 136

Để từng bước đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn phường, Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường Ngọc Thụy đã có nhiều chuyển biến tích cực, UBND phường luôn xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm 2017, Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội Ma túy – Mại dâm – HIV/AIDS phường Ngọc Thụy đã tham mưu cho Đảng ủy phường chỉ đạo các ngành, tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống và đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Để từng bước đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tội phạm và tệ nạn ma túy, Đảng ủy, UBND phường đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; đẩy mạnh truyền thông, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy; tổ chức hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma túy nhân "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6"; đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống ma túy – mại dâm – HIV/AIDS phường cũng tăng cường triển khai các hoạt động về quản lý sáu cai nghiện ma túy và giải quyết vấn đề xã hội sau cai nghiện cho người nghiện ma túy; nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, giáo dục, chữa trị cho người nghiện, tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp dạy nghề cho các đối tượng cai nghiện. Mặc khác, các lực lượng Công an – Ban bảo vệ dân phố - Đội hoạt động xã hội tình nguyện, Câu lạc bộ B93, Câu lạc bộ nghĩa tình đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ dân phố, các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm tư vấn, đồng thời thực hiện lộ trình theo hướng tăng dần điều trị nghiện tự nguyện, điều trị bằng phương pháp Methadone, giảm điều trị nghiện bắt buộc,...

BCĐ P, C ma túy tổ chức giao ban hàng tháng cùng với Đội hoạt động XHTN 

Công tác tuyên truyền đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh phường về tác hại và việc phòng, chống Ma túy – Mại dâm – HIV/AIDS; tổ chức các hội nghị tuyên truyền về luật phòng, chống ma túy –TNXH và quản lý sau cai, phát động cán bộ, nhân dân phường lập hòm thư tố giác, thông tin báo cáo dường dây nóng cho UBND phường, Công an phường về những thông tin về tệ nạn ma túy - mại dâm; Phối hợp tuyên truyền gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" tại các buổi họp tổ dân phố và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân về tác hại của ma túy ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội để từ đó nâng cao ý thức và trách nhiệm trong hành động tích cực phòng, chống ma túy. Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy và cảm hóa giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư, kết hợp tuyên truyền, thông báo tình hình an ninh trật tự, ma túy, các thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa trên đài truyển thanh của địa phương. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức hội nghị tuyên truyền luật phòng chống ma túy và quản lý sau cai nghiệm cho trên 150 người tham dự; đồng thời phối hợp với các trường trên địa bàn tuyên tuyên cho học sinh về công tác phòng chống ma túy và các tác hại của ma túy.

Hội nghị tuyên truyền Luật P, C ma túy, quản lý sau cai

Cùng chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động phòng chống Ma túy

Trong công tác vận động tham gia phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người nghiện tại công đồng dân cư được Ban chỉ đạo phòng chống ma túy phường quan tâm, thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và công an trong công tác phát động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện tố giác tội phạm ma túy, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người nghiện, phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó các Tình nguyện viên đã làm tốt nhiệm vụ quản lý, giúp đỡ và tạo điều kiện tái hòa nhập cộng cồng với những người từ trung tâm về áp dụng NĐ/94/CP. Hàng tháng có báo cáo giúp đỡ tại nơi cư trú và đã nộp bản kiểm điểm. Đội hoạt động xã hội tình nguyện đã tham gia rà soát ma tuý tại các cụm khu vực mình phụ trách, vận động người cai nghiện thành công viết đơn, tham gia mạng lưới người cai nghiện ma tuý thành công tại Việt Nam. Công tác điều tra rà soát trên địa bàn được thực hiện thường xuyên, qua đó đã giúp Công an phường bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, chuyển hồ sơ Công an Quận xử lý hình sự truy tổ trước pháp luật. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ 111/CP gửi Toà án xem xét xử cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.

Tổng số người nghiện ma tuý có mặt tại cộng đồng qua rà soát đến hết tháng 11/2017 là 86 người, trong đó có 17 người đề nghị công nhận tiến bộ (hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ, bản kiểm điểm, que thử nghiện, báo cáo người giúp đỡ hàng tháng...); Từ năm 2011 đến nay đã có 8 người đang tham gia điều trị đề án uống thuốc Methadone (riêng năm 2017 vận động được 3 người); vận động cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm 19/14 người (đạt 136% chỉ tiêu giao); cai nghiện bắt buộc tại trung tâm 06/03 người (đạt 200% chỉ tiêu giao); Chỉ tiêu cai nghiện tại gia đình, cộng đồng là 9/3 người (đạt 300%); Thử nghiện lập hồ sơ quản lý, phân công tình nguyện viên giúp đỡ tại cộng đồng và gia đình 1 người.

Công tác phòng, chống Ma túy – Mại dâm – HIV/AIDS của phường Ngọc Thụy luôn được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống ma túy và sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố; sự hoạt động tích cực của các Câu lạc bộ nghĩa tình, Câu lạc bộ B93 và các tình nguyện viên đã nêu cao vai trò trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện qua đó đã tạo được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân nên tình hình hoạt động của tội phạm Ma túy – Mại dâm – HIV/AIDS trên địa bàn phường tiếp tục được kềm chế, không phát sinh các tụ điểm buôn bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất Ma túy – Mại dâm phức tạp gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Công tác phòng chống Ma túy – Mại dâm – HIV/AIDS luôn được gắn với việc thi đua, xây dựng, bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa được nhân dân đồng tình hưởng ứng, ý thức phòng, chống phát hiện, giúp đỡ đối tượng cai nghiện ma túy đã được cộng đồng dân cư quan tâm hơn. Ban chỉ đạo phòng chống Ma túy – Mại dâm – HIV/AIDS của phường Ngọc Thụy được đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hà nội khen thưởng năm 2017, UBND phường khen thưởng Đội hoạt động xã hội tình nguyện và 3 cá nhân đã có thành tích trong hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống Ma túy – Mại dâm – HIV/AIDS năm 2018 và các năm tiếp theo, Ban chỉ đạo phòng chống Ma túy phường Ngọc Thụy đã xây dựng kế hoạch hoạt động: tiếp tục phối hợp với công an thử nghiện và vận động đưa đi cai tại Trung tâm, đẩy mạnh vận động tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; tiếp tục lập hồ sơ 111/CP đưa vào quản lý giáo dục tại phường.

Củng cố và duy trì hoạt động, sinh hoạt CLB B93 và Đội hoạt động xã hội tình nguyên, nắm bắt chắc sự di biến động của người nghiện trên địa bàn.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố.Thường xuyên phối hợp với Công an tiếp tục thực hiện theo dõi, giúp đỡ và lập hồ sơ các đối tượng nghiện, tái nghiện để đưa đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện.

Tăng cường phối hợp xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư, tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục nắm bắt những đối tượng trong diện quản lý tại địa phương, nhằm theo dõi để vận động, giúp đỡ, động viên các đối tượng sớm cai nghiện để hòa nhận cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Hy vọng với những nỗ lực của Ban chỉ đạo phòng chống Ma túy – mại dâm –HIV/AIDS phường , sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn, công tác đấu tranh ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần giữ vững sự bình yên trong cuộc sống, tiến đến hạn chế, đẩy lùi loại tội phạm và tệ nạn ma túy trong cộng đồng.

 (Nguồn: BCĐ P,C MT- MD- HIV/AIDS)