các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác xây dựng mô hình điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy năm 2019 trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 18/10/2019 | 04:08  | Lượt xem: 32
Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Phường Gia Thụy về xây dựng điển hình tiên tiến về công tác PC&CC Phường Gia Thụy năm 2019. Xác định phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một...

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy thi đua chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:38  | Lượt xem: 67
Quận Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004. Trải qua 16 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, UBKT Quận ủy Long Biên không ngừng phấn đấu vươn lên, xứng đáng là cơ quan tham...

Kết quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư phường Bồ Đề 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:22  | Lượt xem: 98
Trong giai đoạn 2015-2020, công tác CCHC tại Phường Bồ Đề đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận Long Biên trong công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT...

Hiệu quả từ công tác Dân vận phường Phúc Đồng

Ngày đăng 14/10/2019 | 10:22  | Lượt xem: 83
Xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Do vậy, việc tăng cường, đẩy mạnh công tác dân vận là một nhiệm vụ hết sức...

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ phường Ngọc Thụy 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 11/10/2019 | 09:50  | Lượt xem: 96
Việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở 9 tháng đầu năm đã được phường Ngọc Thụy triển khai thực hiện tốt, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững...

Đảng ủy phường Giang Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng.

Ngày đăng 09/10/2019 | 02:05  | Lượt xem: 122
Năm 2019, Đảng ủy phường Giang Biên chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường chấp hành kỷ luật đảng, ngăn chặn “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” xây dựng Đảng ngày càng trong...

Ngọc Thụy hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 05:02  | Lượt xem: 260
9 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát đã của Đảng ủy phường Ngọc Thụy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nên đã có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2019 đề ra. Qua đó giúp Đảng ủy nắm...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ và phong trào thi đua 9 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 07/10/2019 | 10:20  | Lượt xem: 250
Thực hiện Chương trình công tác Hội và kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN quận Long Biên. Hội LHPN phường Ngọc Lâm xây dựng chương trình công tác...

Chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - tấm gương sáng trong công tác khuyến học khuyến tài

Ngày đăng 05/10/2019 | 11:27  | Lượt xem: 107
Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, chi hội Khuyến học tổ dân phố 24 - phường Bồ Đề đã phát huy truyền thống hiếu học, phát triển phong trào khuyến học,...

Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 07:53  | Lượt xem: 134
Bám sát các chương trình, kế hoạch công tác năm của MTTQ quận, Đảng ủy phường và phối hợp tốt với chính quyền, 9 tháng đầu năm 2019 Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt...

Hội LHPN phường Thượng Thanh với những hoạt động nổi bật 9 tháng năm 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 07:53  | Lượt xem: 124
Phát huy truyền thống phụ nữ Thủ đô, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN Quận Long Biên, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Phường. Năm 2019 Hội LHPN Phường Thượng Thanh tiếp tục và chú trọng việc đổi...

Kết quả công tác khuyến học khuyến tài phường Đức Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 03/10/2019 | 07:53  | Lượt xem: 123
Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, 5 năm qua Hội khuyến học phường Đức giang đã tổ chức hiệu quả nhiều...

Những kết quả nổi bật của Hội khuyến học phường Sài Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 10:39  | Lượt xem: 105
Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trong những năm qua Hội khuyến học đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần quan trọng xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phường Phúc Đồng

Ngày đăng 01/10/2019 | 12:08  | Lượt xem: 120
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền phường đã thường xuyên quan tâm chăm lo cho NCT và đã ban hành nhiều văn bản, chính sách liên quan đến liên quan...

Giang Biên với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 12:07  | Lượt xem: 77
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống, ngay từ đầu năm 2019, UBND phường Giang Biên đã triển khai...

Kết quả công tác Mặt trận và Thanh tra nhân dân phường Ngọc Thụy quý III năm 2019

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:19  | Lượt xem: 122
Quý III/ 2019, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường,Ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm cơ sở cho việc hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến hoc lần thứ III- phường Ngọc Lâm

Ngày đăng 30/09/2019 | 04:17  | Lượt xem: 80
Trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu BCH Hội khuyến học phường Ngọc Lâm lần thứ IV, Hội khuyến học phường đã thực hiện tổng kết công tác xây dựng Hội và phong trào Hội nhiệm kỳ...

Kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo (2009-2019)

Ngày đăng 30/09/2019 | 03:23  | Lượt xem: 142
Trong 10 năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đạt được những...

Những kết quả nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của hội khuyến học phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 25/09/2019 | 04:00  | Lượt xem: 618
Với phương châm “hướng hoạt động về cơ sở”, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học phường lần thứ III đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức cao; tỷ lệ gia đình học tập đạt 88.27% trên...

Câu chuyện giữ lửa nghề cho đời của nghệ nhân ca trù Phó Thị Kim Đức

Ngày đăng 23/09/2019 | 03:02  | Lượt xem: 143
Nghệ nhân Phó Thị Kim Đức sinh năm 1930, hiện thường trú ở địa chỉ tổ 29 phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội là Đào nương cuối cùng của giáo phường Khâm Thiên (Hà Nội).