các bài viết chuyên sâu

Người Thầy giáo hết lòng vì cộng đồng

Ngày đăng 08/03/2019 | 10:32  | Lượt xem: 112
Từ xưa đến nay, bất kể trong thời kỳ nào, nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý và được xã hội tôn vinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người...

Phường Phúc Đồng triển khai thống nhất, đồng bộ chủ đề năm 2019

Ngày đăng 08/03/2019 | 10:19  | Lượt xem: 109
Thực hiện chủ đề năm 2019, Đảng ủy phường Phúc Đồng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn...

Đảng uỷ phường Phúc Đồng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 06/03/2019 | 02:15  | Lượt xem: 89
Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhận thức được vị trí quan trọng đó, trong những năm qua,...

Phường Ngọc Thụy hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 09:56  | Lượt xem: 110
Luôn xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và bảo vệ Tổ quốc, nên hàng năm phường Ngọc Thụy...

Giang Biên hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhập ngũ năm 2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 09:56  | Lượt xem: 82
Trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của phường Giang Biên luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đi...

Đảng bộ phường Việt Hưng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Ngày đăng 25/02/2019 | 10:41  | Lượt xem: 1431
Với mục tiêu xây dựng phường Việt Hưng phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, tạo động lực để phát triển kinh tế theo cơ cấu thương mại, dịch vụ, du lịch. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Việt...

Phường Long Biên với những kết quả nổi bật trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:15  | Lượt xem: 144
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường Long Biên được Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự quân Long Biên đánh giá cao về thực hiện nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự...

Tấm gương nữ tổ phó dân phố phường Thượng Thanh

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:15  | Lượt xem: 159
Nhắc bà Phạm Thị Thi, những người dân ở tổ dân phố số 8 phường Thượng Thanh ai cũng tỏ lòng quý mến người tổ phó dân phố gương mẫu, tận tụy, dám nghĩ, dám làm hết lòng vì công tác xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:15  | Lượt xem: 169
Với sự quyết tâm nỗ lực cao, trong nhiệm kỳ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối bám sát vào sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, sự chỉ đạo trực tiếp của...

Kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của UBND phường Thạch Bàn.

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:15  | Lượt xem: 147
Trong những ngày đầu của Xuân Kỷ Hợi 2019, cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, công tác Phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã...

Chiến công thầm lặng của lực lượng Công an phường Thạch Bàn.

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:15  | Lượt xem: 136
Tết Kỷ Hợi 2019 vừa qua, khi mọi người, mọi nhà được sum họp đầm ấm bên nhau thì đây cũng chính là thời điểm cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nói chung, Công an phường Thạch Bàn nói riêng phải vất...

Kết quả 05 năm thực hiện kết luận số 102-KH/TW của Bộ chính trị về hội quần chúng trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 20/02/2019 | 08:09  | Lượt xem: 603
Trong 5 năm qua việc triển khai thực hiện kết luận 102 - KL/TW và Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần...

Hiệu quả từ mô hình thu gom phế liệu ở phường Gia Thụy

Ngày đăng 20/02/2019 | 08:09  | Lượt xem: 75
Trong những năm qua, nhất là trong năm 2018 thực hiện chủ đề của quận "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp", phường Gia Thụy đã triển khai nhiều hoạt động tích cực, nhiều mô hình, cách làm mới, có...

Kết quả hoạt động HĐND phường Gia Thụy năm 2018

Ngày đăng 20/02/2019 | 08:08  | Lượt xem: 64
Năm 2018, bám sát các chủ đề công tác năm của Thành phố, của quận Long Biên và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, HĐND phường Gia Thụy đã đổi mới hoạt động, chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã...

Phường Thạch Bàn: Hầu hết các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức kế hoạch năm 2018

Ngày đăng 20/02/2019 | 08:07  | Lượt xem: 55
Năm 2018, với sự tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm; đồng thời, siết chặt kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc đều...

Phường Ngọc Lâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý di tích

Ngày đăng 20/02/2019 | 08:07  | Lượt xem: 52
Phường Ngọc Lâm hình thành và phát triển trên vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với trấn Kinh Bắc và Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa,...

Phường Ngọc Thụy với công tác an sinh xã hội năm 2018

Ngày đăng 20/02/2019 | 08:06  | Lượt xem: 70
Với truyền thống “Tương thân tương ái”, “Nhường cơm sẻ áo” của dân tộc Việt Nam, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân Phường Ngọc Thụy tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội,...

Công tác quản lý đầu tư – Bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn phường Long Biên

Ngày đăng 20/02/2019 | 08:06  | Lượt xem: 29
Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò của công tác Bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá là một trong 10 nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII...

Quận Long Biên triển khai các giải pháp trọng tâm của công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW

Ngày đăng 18/02/2019 | 04:20  | Lượt xem: 39
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xác định: Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội; bảo vệ, chăm sóc và...

Quận Long Biên chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh

Ngày đăng 18/02/2019 | 08:23  | Lượt xem: 203
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, đó là phương châm từ ngàn xưa đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam nói chung cũng như Hà Nội nói riêng thì nguyên...