các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Thượng Thanh 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày đăng 19/07/2019 | 08:05  | Lượt xem: 171
Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND quận Long Biên về thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa đình quận Long Biên năm 2019. Bám sát sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế quận trong...

Thạch Bàn: Làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa

Ngày đăng 19/07/2019 | 08:05  | Lượt xem: 175
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thạch Bàn luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công...

Thạch Bàn: Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước

Ngày đăng 19/07/2019 | 08:05  | Lượt xem: 102
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược và lâu dài, không chỉ là nhiệm vụ của riêng cấp nào, ngành nào, mà chính là...

Đảng ủy phường Thạch Bàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 08:05  | Lượt xem: 100
Thạch Bàn đã đi qua nửa chặng đường của năm 2019. Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên,...

Hội LHPN phường Ngọc Lâm xếp thứ 2 trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 19/07/2019 | 08:04  | Lượt xem: 48
Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của Hội LHPN Quận, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, Hội LHPN Phường đã tổ chức và thực hiện có hiệu các...

Phường Việt Hưng tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ

Ngày đăng 19/07/2019 | 08:04  | Lượt xem: 116
Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế – xã hội, phường Việt Hưng luôn quan tâm chăm lo công tác chăm sóc người có công. Đặc...

Thượng Thanh làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:49  | Lượt xem: 123
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến trẻ em với một tình cảm trìu mến, nâng niu “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Bác cũng khẳng định rằng “Chăm sóc và giáo...

Kết quả nổi bật công tác quốc phòng, quân sự địa phương của phường Thượng Thanh trong 06 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:49  | Lượt xem: 140
Công tác quốc phòng quân sự địa phương làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong đó lực lượng vũ trang phường có vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ...

Kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:49  | Lượt xem: 145
Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc kiểm tra, giám sát (KTGS) và giữ gìn kỷ luật trong Đảng, nên Đảng ủy phường Ngọc Thụy luôn coi trọng và quan tâm thực hiện tốt công tác KTGS, vì vậy đã góp...

Ông Trịnh Bá Hiển, tấm gương sáng trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 115
Tôi có dịp gặp, được nghe ông bộc bạch về bản thân, trao đổi về công việc tại hội nghị "Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở 2014 - 2019 phường Đức Giang"...

Những kết quả nổi bật của Hội đồng nhân dân phường Gia Thụy trong 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 47
Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) phường và kế hoạch hoạt động của HĐND phường năm 2019, trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND phường Gia Thụy...

Những hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019 của Hội LHPN phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 76
6 tháng đầu năm 2019, Hội LHPN phường Ngọc Thụy đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Hội; tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách,...

Những kết quả nổi bật của Hội LHPN phường Phúc Lợi 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 04:48  | Lượt xem: 42
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội LHPN quận, sự chỉ đạo trực tiếp, quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc Lợi tập trung chỉ đạo và...

MTTQ phường Thạch Bàn phát huy vai trò trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:34  | Lượt xem: 64
Trong nửa đầu năm 2019, MTTQ phường Thạch Bàn đã phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động; thực hiện việc tuyên truyền, vận...

Phường Thạch Bàn: Nâng cao chất lượng công tác DS-KHHGĐ để phát triển bền vững

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:22  | Lượt xem: 63
Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND quận; sự quan tâm sâu sắc của Trung tâm y tế quận Long Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND phường; sự phối kết hợp của các ban ngành,...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khối Văn hóa – xã hội phường Phúc Đồng 6 tháng năm 2019

Ngày đăng 17/07/2019 | 08:19  | Lượt xem: 74
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019 và Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, chương trình công tác năm 2019, lãnh đạo UBND phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện...

Hội LHPN phường Bồ Đề với những kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 09/07/2019 | 05:00  | Lượt xem: 201
Trong 6 tháng đầu năm 2019, bám sát chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn...

Thực hiện và trả kết quả TTHC miễn phí tại nhà cho các đối tượng chính sách, một giải pháp hiệu quả ở Bộ phận một cửa phường Đức Giang

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 167
Ngày 15/10/2015 Quận ủy Long Biên ban hành chương trình 02- CTr/QU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và hoàn thiện mô...

Những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng trong 6 tháng đầu năm 2019!

Ngày đăng 09/07/2019 | 09:33  | Lượt xem: 166
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng đã bám sát vào sự lãnh đạo của UBMTTQ Quận Long Biên và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính...