các bài viết chuyên sâu

Hội chữ thập đỏ phường Đức Giang với phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam đầu năm 2019

Ngày đăng 05/01/2019 | 04:20  | Lượt xem: 11075
Năm 2018 đã qua, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, hội chữ thập đỏ phường Đức Giang đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt là cuối năm 2018 hội thực hiện hiệu qủa phong trào "Tết vì...

Đức Giang tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội năm 2018

Ngày đăng 05/01/2019 | 04:20  | Lượt xem: 10110
Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phường Đức Giang luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy, các ngành đoàn thể từ Phường đến tổ dân phố huy động nhiều nguồn lực...

Nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy và UBKT Quận ủy Long Biên năm 2019.

Ngày đăng 05/01/2019 | 03:40  | Lượt xem: 73
Năm 2018, UBKT Quận ủy đã tiến hành triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm, đạt 100% kế hoạch đề ra. Kết quả: tham mưu cấp ủy tiến hành 05cuộc đối với 12 tổ chức và 08 đảng...

Kết quả nổi bật trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019 | 04:06  | Lượt xem: 8283
Thực hiện kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 10/01/2018 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn quận Long Biên, kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 16/01/2018...

Phường Phúc Lợi thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019 | 04:06  | Lượt xem: 7017
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, bám sát sự chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Long Biên, sự quan tâm lãnh đạo...

Những chuyển biến tích cực trong công tác Mặt trận Tổ quốc phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng 04/01/2019 | 04:05  | Lượt xem: 5314
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng, đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa...

Những kết quả nổi bật của hội LHPN phường Phúc Lợi năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019 | 04:05  | Lượt xem: 3111
Năm 2018, được sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Hội LHPN quận, sự chỉ đạo trực tiếp, quan tâm tạo điều kiện của Ban thường vụ Đảng ủy phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường Phúc Lợi tập trung...

Thượng Thanh thực hiện tốt công tác lao động thương binh xã hội năm 2018

Ngày đăng 02/01/2019 | 08:35  | Lượt xem: 11008
Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và hưởng ứng phong trào thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Kết quả và chương trình hành động của UB MTTQ phường Phúc Lợi

Ngày đăng 27/12/2018 | 04:14  | Lượt xem: 5818
Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động của Đại hội Mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024.

Những kết quả đạt được trong công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường phường Bồ Đề năm 2018

Ngày đăng 26/12/2018 | 07:42  | Lượt xem: 5037
Với định hướng phát triển Bồ Đề bền vững theo hướng đô thị xanh, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2020, trong những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,...

Hiệu quả từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn phường Giang Biên

Ngày đăng 26/12/2018 | 07:41  | Lượt xem: 4928
Những năm qua, nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt là được sự hỗ trợ tạo điều kiện của Ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên các hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật trên địa...

Người cựu chiến binh thoát nghèo từ Nông nghiệp

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:50  | Lượt xem: 4836
Sau thời gian lên đường nhập ngũ rèn luyện để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính “bộ đội Cụ...

Đảm bảo công tác quân sự quốc phòng góp phần phát triển địa phương

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:49  | Lượt xem: 4655
Những năm qua, bên cạnh việc quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quân sự quốc phòng luôn được cấp ủy, chính quyền phường Việt Hưng quan tâm, tổ chức...

Người cựu chiến binh tổ dân phố số 8, 13 năm liên tục làm liên gia trưởng gương mẫu

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:49  | Lượt xem: 152
Cựu chiến binh (CCB) Mạc Văn Thanh ở chi hội CCB 8 hội CCB phường Đức Giang quận Long Biên là một người hết mình vì cộng đồng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ: 13 năm (2005- 2018) làm liên gia trưởng...

Kết quả nổi bật công tác văn hóa thông tin Phường Bồ Đề năm 2018

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:48  | Lượt xem: 106
Năm 2018 là năm Phường Bồ Đề có nhiều nhiệm vụ quan trọng như: thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội – an ninh quốc phòng; thực hiện xây dựng Phường văn minh đô thị, tuyến...

Trường Tiểu học Bồ Đề - Những dấu ấn năm 2018

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:48  | Lượt xem: 120
Những năm qua Tiểu học Bồ Đề, luôn đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ...

Kết quả xây dựng tổ dân phố văn hóa phường Gia Thụy năm 2018

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:48  | Lượt xem: 107
Thực hiện các chương trình, nhiệm vụ về xây dựng tổ dân phố văn hóa năm 2018 của UBND Quận Long Biên , UBND phường Gia Thụy đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết...

Kết quả hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2018.

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:47  | Lượt xem: 116
Năm 2018 với những cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đội Công tác XHTN phường Gia Thụy đã có những kết quả tích cực, góp phần quan trọng giúp công tác phòng, chống tệ nạn xã hội có...

Kết quả công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2018

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:47  | Lượt xem: 77
Thực hiện theo các nội dung chương trình, kế hoạch của UBND quận Long Biên năm 2018 về “xây dựng phường văn minh đô thị, tuyến đường - phố văn minh đô thị”; cũng như thực hiện các nội dung tiêu chí...