các bài viết chuyên sâu

Cô giáo Lê Thị Thúy - Tấm gương về tinh thần "Tự học và sáng tạo" trong giảng dạy

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:47  | Lượt xem: 83
Nói đến Trường tiểu học Cự Khối - quận Long Biên - Hà Nội là nói đến những thành tích và những kết quả dạy và chăm học trò; một ngôi trường có nhiều thầy cô giáo với những tấm gương tiêu biểu trên...

Chi hội trưởng hội phụ nữ TDP tâm huyết với công việc của nhân dân

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:46  | Lượt xem: 82
Sáng, xanh, đẹp, sạch, đó là cảm nhận của nhiều người khi đi qua cổng chào lớn đến khu dân cư TDP số 26 phường Đức Giang quận Long Biên, Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Huyền năm nay tròn 60 tuổi đóng góp...

Kết quả xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ phường Việt Hưng nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 04:46  | Lượt xem: 60
Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính...

Phường Đức Giang với Chủ đề “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2018.

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 110
Tuyến đường Hoa Trường Lâm, phường Đức Giang là công trình tiêu biểu trong việc thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp".

Phường Đức Giang với Chủ đề “Vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2018.

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 145
Tuyến đường Hoa Trường Lâm, phường Đức Giang là công trình tiêu biểu trong việc thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp".

Những kết quả hoạt động năm 2018 của Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 95
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam phường Ngọc Thụy luôn xác định vai trò vị trí trong thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là một...

Những kết quả hoạt động năm 2018 của Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Thụy

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 149
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam phường Ngọc Thụy luôn xác định vai trò vị trí trong thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là một...

Giang Biên thực hiện tốt công tác Tư pháp năm 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 138
Giang Biên có thuận lợi cơ bản do kế thừa những kết quả từ năm trước, tuy nhiên năm 2018 cũng là năm Tư pháp Giang Biên phấn đấu hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn để đóng góp vào việc...

Giang Biên thực hiện tốt công tác Tư pháp năm 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 80
Giang Biên có thuận lợi cơ bản do kế thừa những kết quả từ năm trước, tuy nhiên năm 2018 cũng là năm Tư pháp Giang Biên phấn đấu hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn để đóng góp vào việc...

Giang Biên nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 60
Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành chuyên môn, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Giang Biên cơ bản đã đi vào ổn định, không phát...

Giang Biên nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 50
Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành chuyên môn, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Giang Biên cơ bản đã đi vào ổn định, không phát...

Hội cựu chiến binh phường Đức Giang tiếp bước truyền thống và hoạt động từ thiện năm 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 52
Năm 2018, Hội CCB phường Đức Giang luôn được sự chỉ đạo của thường trực Hội CCB Quận Long Biên, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy phường, UBND tạo điều kiện do vậy hoạt động công tác Hội hoàn thành...

Hội cựu chiến binh phường Đức Giang tiếp bước truyền thống và hoạt động từ thiện năm 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 59
Năm 2018, Hội CCB phường Đức Giang luôn được sự chỉ đạo của thường trực Hội CCB Quận Long Biên, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy phường, UBND tạo điều kiện do vậy hoạt động công tác Hội hoàn thành...

Kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Phường Long Biên

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 53
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội, việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Phường Long Biên

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 146
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tổ dân phố số 17 phường Thượng Thanh thực hiện tốt chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 37
Thực hiện chủ đề năm 2018 “vì một Long Biên xanh –sạch – đẹp” năm 2018 tổ dân phố số 17 phường Thượng Thanh đã tập trung triển khai toàn diện trên các lĩnh vực với nội dung trọng tâm là xây...

Một chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 50
Trong những gương tiêu biểu của đội ngũ cán bộ hội phụ nữ phường Sài Đồng không thể không kể đến bà Nguyễn Thị Liễu – chi hội trưởng chi hội phụ nữ 19 và là một vợ một thương binh nặng.

MTTQ phường Ngọc Lâm Làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 37
Năm 2018, Uỷ ban MTTQ phường  Ngọc Lâm đã bám sát các chương trình công tác, chủ động tích cực tuyên truyên, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng; chính sách,...

MTTQ phường Đức Giang hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 25
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và cấp ủy các chi bộ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đức Giang và các ban công...

Kết quả hoạt động công tác lao động thương binh xã hội phường Giang Biên năm 2018

Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 23
Trong năm qua công tác lao động thương binh xã hội phường Giang Biên đã không ngừng phát triển về mọi mặt, đóng góp quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xây...