các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác Dân vận 9 tháng đầu năm 2018.

Ngày đăng 15/10/2018 | 09:30  | Lượt xem: 178
Xác định công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện hoàn thành...

Đẩy nhanh số hóa, xây dựng chính quyền đô thị thân thiện

Ngày đăng 14/10/2018 | 09:41  | Lượt xem: 53
Long Biên được biết đến là "điểm sáng" của TP Hà Nội trong cải cách hành chính (CCHC), với nhiều cách làm đột phá nhằm tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, phục vụ tổ chức, công dân ngày càng hiệu...

Những dấu son trong sự nghiệp trồng người ở Đức Giang sau 15 năm chuyển từ thị trấn lên phường

Ngày đăng 12/10/2018 | 09:51  | Lượt xem: 205
Sau mười lăm năm Quận Long Biên được thành lập, cùng với đó thị trấn Đức Giang được chuyển lên phường, từ đó đến nay phường Đức Giang không ngừng thay da đổi thịt, phát triển mạnh mẽ toàn diện....

Những thành tích nổi bật của Ban Chỉ huy quân sự phường Bồ Đề trong 9 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 12/10/2018 | 09:49  | Lượt xem: 217
Dưới sự chỉ đạo của BCH quân sự quận Long Biên, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân phường, công tác quân sự, quốc phòng địa phương 9 tháng đầu năm 2018 của phường Bồ Đề đã đạt được...

Hội LHPN phường Phúc Lợi - Phát huy hiệu mô hình “Thu gom phế liệu gây quỹ hội, bảo vệ môi trường”

Ngày đăng 12/10/2018 | 09:49  | Lượt xem: 178
Nhằm chung tay cùng quận Long Biên bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, nếp sống văn minh, năm 2016, Hội Phụ nữ phường Phúc Lợi đã triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo “Thu gom...

Kết quả hoạt động nổi bật 9 tháng đầu năm 2018 của Ban KT-XH HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 12/10/2018 | 09:48  | Lượt xem: 176
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban KT-XH, HĐND phường Phúc Lợi đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tập trung triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đảm bảo đúng...

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy - Thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập quận

Ngày đăng 12/10/2018 | 09:19  | Lượt xem: 190
Thiết thực kỷ niệm 15 năm thành lập quận, đồng thời cũng là năm UBKT các cấp hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/102018). Yêu cầu đặt ra đối với UBKT Quận...

Những thành tựu nổi bật trong công tác an sinh xã hội quận Long Biên 15 năm qua

Ngày đăng 12/10/2018 | 09:13  | Lượt xem: 205
15 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND, sự phối kết hợp của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, các phòng, ban, ngành, sự nỗ lực tích cực của các phường và...

LĐLĐ quận Long Biên điểm sáng về mô hình cấp thẻ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn

Ngày đăng 10/10/2018 | 04:50  | Lượt xem: 161
Công đoàn cơ sở là nền tảng của tổ chức công đoàn, là nơi tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nơi chuyển tải các Chỉ...

Phường Ngọc Lâm: Từng bước phát triển toàn diện sau 15 năm thành lập

Ngày đăng 10/10/2018 | 04:37  | Lượt xem: 214
Ngày 6/11/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập Quận Long Biên thuộc Thành phố Hà Nội. Phường Ngọc Lâm là một trong 14 phường của...

Những thành tựu nổi bật của phường Bồ Đề sau 15 năm chuyển từ xã lên phường

Ngày đăng 10/10/2018 | 04:28  | Lượt xem: 202
Sau 15 năm kể từ khi chuyển từ xã lên phường, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội luôn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết toàn hệ thống chính trị...

Xây dựng phường Thạch Bàn ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc

Ngày đăng 10/10/2018 | 04:21  | Lượt xem: 207
Thạch Bàn là phường có bề dày truyền thống văn hóa, cách mạng, năng động trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Sau 15 năm thành lập Phường (2003 - 2018), dưới sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy-UBND...

Công tác quân sự quốc phòng địa phương quận Long Biên - 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng 10/10/2018 | 03:16  | Lượt xem: 249
15 năm qua, quận Long Biên có tốc độ đô thị hoá khá nhanh,nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về văn hoá xã hội và an ninh. Lãnh đạo, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang quận đã vượt qua mọi khó...

15 năm xây nền móng vững chắc cho sự nghiệp trồng người

Ngày đăng 10/10/2018 | 02:47  | Lượt xem: 219
Quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối về giáo dục và đào tạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, hiếu học của quê hương Long Biên. Qua 15 năm đổi mới và phát triển, ngành giáo dục và đào...

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Gia Thụy phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:26  | Lượt xem: 167
Thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quận Long Biên đã ký liên tịch ủy thác cho vay với Hội...

Tổ dân phố số 17 phường Gia Thụy: Diện mạo mới sau 15 năm xây dựng và phát triển

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:25  | Lượt xem: 196
Ngày 31-8-2004 tại một ngôi nhà cấp 4 tập thể Quân khu Thủ đô, đông đảo bà con được triệu tập nghe thông báo quyết định số 122/QĐ/UB về việc thành lập tổ dân phố (TDP) 17. Kể từ đây khu tập thể...

Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính, mô hình một cửa thân thiện gần dân phường Việt Hưng

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:25  | Lượt xem: 344
Là một trong những phường trung tâm của quận Long Biên, Việt Hưng có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số cơ học cũng tăng nhanh cùng với sự phát triển đô thị, do vậy những năm qua nhiệm vụ tập trung...

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị - trật tự xây dựng trên địa bàn phường Việt Hưng

Ngày đăng 10/10/2018 | 11:25  | Lượt xem: 167
Hiện nay, tình trạng vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), nhất là việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, vẫn còn xảy ra trên một số tuyến trên địa bàn phường....

Khối đảng, đoàn thể Quận: Tham mưu hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 09/10/2018 | 04:07  | Lượt xem: 119
9 tháng đầu năm 2018, các Ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể CT-XH quận đã chủ động và quyết liệt trong triển khai chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”,...

Phường sài Đồng - Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị

Ngày đăng 09/10/2018 | 09:24  | Lượt xem: 229
Với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, năm 2018, phường Sài Đồng tiếp tục đặt mục tiêu xây dựng tuyến...