các bài viết chuyên sâu

MTTQ phường Đức Giang hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 41

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và cấp ủy các chi bộ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đức Giang và các ban công tác mặt trận 23 TDP đã thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội – ANQP của địa phương.

Đức Giang là phường có vị trí quan trọng về chính trị xã hội, an ninh quốc phòng của quận Long Biên; phường có tốc độ phát triển đô thị nhanh, với diện tích 204,06 ha, 23 TDP, 25 khu tập thể, dân số gần 30.000 nhân khẩu.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đức Giang khóa X (nhiệm kỳ 2014-2019) thực sự là khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh các ban công tác mặt trận 23 TDP và các tổ chức thành viên: Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội CGC, Hội Khuyến học v.v… Nhiệm kỳ qua MTTQ đã tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác của MTTQ các cấp. Nổi bật là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Đề án 01 của MTTQ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Quy tắc ứng xử thành phố ban hành;… Kế hoạch, Nghị quyết 217, 218 về giám sát phản biện xã hội. Năm năm đã tổ chức 297 hội nghị tuyên truyền, ký 6412 cam kết, phát 2452 tờ rơi về nhiều nội dung cần tuyên truyền.

Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 23 TDP thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp: Tôn vinh biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, trao tặng Nhà đại đoàn kết, xây mới 7 nhà, sửa chữa 2 nhà với số tiền 560 triệu đồng Tổ chức bữa cơm đại đoàn kết… Ngày hội là dịp phát huy truyền thống tốt đẹp: tình làng nghĩa xóm, gắn bó trong cộng đồng. Tiếp đó là tổ chức thành công hiệu quả Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc nâng cao chất lượng “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó, việc tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa, bàn biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, xây dựng TDP, khu dân cư tự quản, VSMT luôn được chú trọng. Đã có 73 % đại diện hộ gia đình tham dự, với 398 ý kiến tham gia bàn thảo sôi nổi. Đến nay Hội nghị đại biểu nhân dân dã phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của người dân và trở thành nền nếp trong cộng đồng dân cư phường Đức Giang. Hàng năm có 98% trở lên; có từ 20-22 TDP đạt TDP văn hóa các cấp. Nhiều TDP đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trang trí đường phố, ngõ ngách, nhà văn hóa, sân thể thao, cổng chào… Điển hình là tổ 18, 22, 26, 8, 12, 13, 14…

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, không phát sinh đối tượng nghiện ma túy mới, tệ nạn xã hội, vụ việc giảm, số đơn thư khiếu nại tố cáo đã giải quyết từ 92% đến 98%. Năm 2018 với chủ đề “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”, MTTQ phối hợp với UBND thành lập CLB “Toàn dân tình nguyện làm sạch môi trường” với 400 thành viên; Đã biến 5 điểm rác thành vườn hoa, xây dựng 1 tuyến đường hoa, 03 tường hoa. Các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào mang tính đặc thù của mình. Hội Liên hiệp phụ nữ “Gia đình 5 không 3 sạch”, Hội CCB “CCB gương mẫu”.

Với hành động thiết thực, hiệu qủa, MTTQ Việt Nam phường Đức Giang phối hợp với UBND, các tổ chức thành viên làm tốt các cuộc vận động. An sinh xã hội ngày càng được cải thiện, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Các hoạt động “vì người nghèo” được duy trì thường xuyên. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ 783.600.000đ, trợ cấp trẻ em nghèo, hộ nghèo 390.800.000đ. Năm 2018 chung tay giúp 3 hộ thoát nghèo bền vững mỗi tháng trợ giúp 3.000.000đ, 03 hộ cận nghèo 400.000đ/tháng; 5 năm phường đã giảm 45 hộ nghèo, chỉ tiêu này luôn vượt mức giao.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân. Trong nhiệm kỳ phối hợp với thành viên, TDP MTTQ phường tổ chức 65 buổi tuyên truyền có 4000 lượt người tham dự. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, 5 năm qua nhân dân phường Đức Giang đã ủng hộ 120.000đ đồng bào bị xâm hại ngập mặn 127.396.000đ quỹ vì Trường Sa thân yêu; 129.000.000đ ủng hộ đồng bào Miền Trung, Nam bộ bị bão lũ. Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được nhân dân thực hiện có hiệu quả, có 90% gia đình có người qua đời thực hiện hỏa táng; các đôi đăng ký kết hôn ủng hộ khuyến học…MTTQ phường cùng với các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội: tổ chức 7 hội nghị phản biện xã hội, 372 lượt giám sát thường xuyên, kiến nghị 186 nội dung giúp UBND khắc phục tồn tại, giám sát 2949 lượt đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, góp ý trực tiếp cho 65 lượt cán bộ có biểu hiện vi phạm.

Nhiệm kỳ 2014-2019 đã qua, MTTQ Việt Nam phường Đức Giang còn nhiều hoạt động khác nữa đạt kết quả cao. Do giới hạn khuôn khổ bài viết, chúng tôi chưa hệ thống hết. Nhiệm kỳ 2019-2024 sắp tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, MTTQ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công việc, nhiệm vụ của mình; tin rằng mọi nhiệm vụ khóa XI sẽ được hoàn thành xuất sắc./.