các bài viết chuyên sâu

MTTQ phường Ngọc Lâm Làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018
Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 56

Năm 2018, Uỷ ban MTTQ phường  Ngọc Lâm đã bám sát các chương trình công tác, chủ động tích cực tuyên truyên, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ, nhất là thực hiện chủ đề “Vì một Long biên “xanh, sạch, đẹp”; thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận,  góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, MTTQ phường đã chủ động xây dựng, ký kết và triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giám sát phản biện, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo và thực hiện của cả hệ thống mặt trận.  Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành kế hoạch liên tịch giữa UBND với UB MTTQ phường về các nội dung. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2018 từ TDP tới phường với chủ đề “Bàn các các giải pháp, thực hiện phường văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố xanh- sạch- đẹp” với hơn 3000 lượt người tham dự, 238 ý kiến phát biểu chủ yếu tập trung vào bàn biện pháp xây dựng tổ dân phố văn hóa, xanh-sạch-đẹp gắn với xây dựng phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị.  Phối hợp với UBND phường và các tổ chức thành viên  đôn đốc, duy trì hoạt động có hiệu quả của 4 Câu lạc bộ tình nguyện “Vì sức khỏe và môi trường”, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả chủ đề “Vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp”. Xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch vận động ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa với số tiền được hơn 184 triệu đồng,  quĩ vì người nghèo được trên 186 triệu đồng, đã hỗ trợ kinh phí sửa 1 nhà tình nghĩa tại TDP số 3 và 1 nhà đại đoàn kết tại TDP số 19 với kinh phí 35 triệu đồng/hộ. Phối hợp với UBND phường xây dựng triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2018 - 2020. Đã tập trung huy động các nguồn lực, vận động các tổ chức, các nhân tự nguyện hỗ trợ với số tiền trong năm 2018 là 47 triệu 400 nghìn đồng cùng với phương án của chính quyền giúp đỡ 10 hộ nghèo thoát nghèo. Tuyên truyền vận động các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu nay gọi là quỹ “Vì biển đảo” được hơn 95 tỷ đồng. Vận động toàn dân thực hiện “Tang văn minh tiến bộ”: trong năm đã vận động được 72/96 gia đình có người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 75%. Tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB đường 40m qua địa bàn phường tại các TDP 14, 15, 17, 26.

 Công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UB MTTQ phường trong thực hiện và tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã đi vào nề nếp, vai trò chủ tọa, điều hành của MTTQ được thể hiện rõ nét, chất lượng ý kiến của cử tri tiếp tục được nâng cao.

Trong năm 2018,  MTTQ phường đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề đối với UBND phường về thực hiện chế độ cho các đối tượng CSXH trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018;  giám sát chuyên đề đối với 2 trường Tiểu học Ái Mộ A và Ái Mộ B về thực hiện các khoản thu năm học 2017 – 2018. Xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch giữa UB MTTQ và các đoàn thể chính trị về tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05/BCT và Bộ QTXƯ của cán bộ, công chức.  Tổng số đã giám sát 35 cán bộ, công chức, đảng viên công tác tại cơ quan phường và 90 cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt tại các tổ dân phố.

 Công tác giám sát CCHC được thực hiện nghiêm túc. Thường trực MTTQ phường đã phân công thành viên giám sát đột xuất tại bộ phận một cửa. Tổng số trong năm đã phát 92 phiếu lấy ý kiến công dân tại bộ phận 1 cửa phường. Kết quả cho thấy: 100% phiếu  nhận xét tốt về chất lượng cán bộ công chức hướng dẫn công dân; 100% nhận xét tốt kết quả giải quyết TTHC và 98,9% phiếu nhận xét tốt về thái độ phục vụ của cán bộ tại bộ phận 1 cửa phường. Ban thường trực UBMTTQ đã thực hiện nhiều nội dung giám sát thường xuyên với UBND về công tác đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT, công tác giải quyết đơn thư, thu thuế, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, 6 QCDC….  Đã  giám sát trực tiếp 256 lượt địa chỉ vi phạm VSMT  do Trung tâm phát triển quỹ đất quận chuyển về. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần, MTTQ phường  đã gửi thông báo tới chính quyền đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm. Uỷ ban MTTQ phường tăng cường chỉ đạo công tác vận động chấp hành pháp luật tại các khu dân cư, các nhóm nòng cốt phối hợp tuyên truyền vận động tại các tổ dân phố.  Ban TTND phường tổ chức giám sát các nội dung về thực hiện chế độ chính sách, công tác an sinh xã hội, ATTP và  tiếp tục giám sát các dự án đang triển khai trên địa bàn:  chợ Gia Lâm, các tuyến mương, NVH TDP số 2… Phối hợp tham mưu tổ chức tốt 1 hội nghị đối thoại định kỳ với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các thể chính trị xã hội và Nhân dân, 2 hội nghị đối thoại chuyên đề về những nội dung phát sinh bức xúc ở địa phương

Công tác phối hợp tổ chức các hội nghị TXCT được quan tâm. Phối hợp với HĐND - UBND phường tổ chức tốt các hội nghị TXCT trước, sau kỳ họp thứ V, VI, HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn.  Đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc với đại biểu HĐND Thành phố, quận và phường.