các bài viết chuyên sâu

Giang Biên nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai
Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 83

Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành chuyên môn, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Giang Biên cơ bản đã đi vào ổn định, không phát sinh vi phạm mới trong lĩnh vực đất đai, góp phần giảm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tạo sự ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống của người dân.

Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành chuyên môn, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Giang Biên cơ bản đã đi vào ổn định, không phát sinh vi phạm mới trong lĩnh vực đất đai, góp phần giảm đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tạo sự ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống của người dân.

Phường Giang Biên là một trong 14 phường thuộc quận Long Biên - thành phố Hà Nội, phường có tổng diện tích đất tự nhiên là 434,63 ha trong đó: đất nông nghiệp: 179,68 ha; đất phi nông nghiệp: 254,95 ha.

11 tháng đầu năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường đã tiếp nhận 89 hồ sơ lĩnh vực đất đai, trong đó có 72 hồ sơ thủ tục hành chính thông thường, 17 hồ sơ một cửa liên thông. UBND phường đã hoàn thành công tác đo đạc từng vị trí đất công xác định vị trí trên bản đồ, lập hồ sơ quản lý 36 khu đất công do UBND phường quản lý. Ký hợp đồng cho thuê thầu chống lấn chiếm với 25 điểm đất công, trong đó 11 khu đất thực hiện phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hàng năm thu ngân sách hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2018, trên địa bàn phường thc hin 02 d án liên quan đến công tác bi thường, h tr và tái định cư, gii phóng mt bng, thu hi đất. D án: Xây dng đường dây 500/220kV Hip Hòa Đông Anh Bc Ninh 2 đã hoàn thành xong công tác GPMB và bàn giao mt bng cho Công ty đin lc Long Biên s dng. D án: Chnh trang h tng k thut các ô quy hoạch C.6/CC1, C.6/CC2, C.6/CC3, C.6/P1, C.6/P2 đã công khai xong công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trong phạm vi thực hiện dự án. UBND phường đã t chc hp đối thoi trc tiếp vi người b thu hi đất, công khai các cơ s pháp lý, văn bn chính sách, tài liu liên quan đến công tác GPMB phi thc hin công khai theo quy định ti tr s y ban nhân dân phường, tr s các t dân ph nơi có đất thu hi, phát thanh trên đài truyn thanh ca phường để nhân dân được biết.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai trong tình hình hiện nay, vì vậy, các đồng chí lãnh đạọ thường xuyên quán triệt tới các đồng chí trong thường vụ, các đồng chí cán bộ công chức chuyên môn, tổ trưởng tổ dân phố, phân công cán bộ phụ trách thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện vi phạm, giải quyết ngay từ cơ sở; thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND phường, trụ sở tổ dân phố và trên cổng thông tin điện tử phường 03 quy chế dân chủ trong các lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường còn một số vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu như sau: Công tác quy hoạch sử dụng đất còn nhiều tồn tại, quy hoạch phân khu R6 khu vực sông Đuống chưa được phê duyệt gây nên bất cập, khó khăn trong công tác quản lý cũng như trong quá trình chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ dân khu vực Tình Quang, tồn tại những hạn chế do bất cập trong chính sách pháp luật về đất đai, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong việc thực hiện các quy định về quản lý đất đai trên địa bàn phường được thực hiện thường xuyên nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trong thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn, gắn tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ ứng xử, tiếp xúc khi giải quyết công việc với nhân dân, doanh nghiệp, UBND phường sẽ tăng cường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai để người sử dụng đất hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch và nhanh gọn đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện để từ đó có những cơ chế, chính sách phù hợp để quản lý đất đai đạt hiệu quả cao trong tình hình mới.