các bài viết chuyên sâu

Những kết quả hoạt động năm 2018 của Mặt trận Tổ quốc phường Ngọc Thụy
Ngày đăng 21/12/2018 | 11:15  | Lượt xem: 189

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam phường Ngọc Thụy luôn xác định vai trò vị trí trong thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là một kênh thông tin quan trọng phản ánh tình hình xã hội, tâm tư, nguyên vọng của nhân dân.

Luôn xác định vai trò vị trí trong thực hiện đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả cộng đồng, đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân; là một kênh thông tin quan trọng phản ánh tình hình xã hội, tâm tư, nguyên vọng của nhân dân và kiến nghị với Đảng ủy, Chính quyền những chủ trương, giải pháp thiết thực vấn đề liên quan đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Thụy thường xuyên tìm tòi, sáng tạo và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tế địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực cả về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch.

Ngay từ những ngày đầu của năm 2018, MTTQ phường đã ban hành các văn bản và hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các Tổ dân phố phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền, vận động nhân dân và phối hợp với các đoàn thể phường tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tặng quà hộ nghèo, tổ chức lễ mừng thọ đầu xuân. Tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường, về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội, an ninh quốc phòng; vận động nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hàng tuần, tham gia hiến máu nhân đạo.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” , thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng tổ dân phố văn hóa “Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2018; UBND - UBMTTQ phường đã ban hành Kế hoạch liên tịch chỉ đạo, hướng dẫn 38/38 tổ dân phố đã tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân và tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân cấp phường; tổ chức cho các tổ liên gia, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tổ dân phố đến phường đã ký cam kết thi đua thực hiện Nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2018.

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ phường đã phối hợp tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền  thu hút 350 người tham dự; phối hợp với Hội LHPN tham gia 3 hội chợ, 01 buổi tham quan với các nội dung: 01 hội chợ Giới thiệu gian hàng sáng tạo, 02 hội chợ giới thiệu rau củ quả an toàn và 01 buổi tham quan mô hình thực phẩm sạch.

Tổng vệ sinh môi trường thứ bảy hàng tuần

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc phường thường xuyên quan tâm chăm lo chính sách an sinh xã hội, đã phối hợp với UBND phường rà soát, hỗ trợ xây mới 02 ngôi nhà "Đại đoàn kết" cho 2 hộ nghèo khó khăn về nhà ở với số tiền là: 70.000.000 đồng/nhà; phối hợp giúp đỡ giảm được 6/5 hộ nghèo. Thực hiện chủ trương giảm nghèo bền vững, phường vận động các nhà doanh nghiệp, các nhà trường, các nơi thờ tự và các nhà hảo tâm hỗ trợ 4 hộ nghèo cô đơn mỗi tháng 1.500.000đ, từ năm 2018 đến năm 2020; hỗ trợ học sinh nghèo năm học 2018 -2019 là 26 em được hỗ trợ tiền sách vở là 300.000đ/1em; nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phường tặng 30 hộ nghèo và cận nghèo với số tiền là 500.000đ/1 hộ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, ủng hộ các quỹ đạt kết quả cao như: Vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 138.451.000đ (là phường đạt kết quả cao trong quận); quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 234.607.500đ (đạt 195,5%); quỹ "Vì người nghèo" được 236.730.000 (đạt 119,5%); thông qua các cuộc vận động ủng hộ UBMTTQ phường đã đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các 7 tập thể và 1 cá nhân trong ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” ; khen thưởng 22 tập thể và 1 cá nhân đã tích cực ủng hộ quỹ“Đền ơn đáp nghĩa”.

Các hoạt động an sinh XH, đền ơn đáp nghĩa

Trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, MTTQ phường đã phối hợp với chính quyền và tổ dân phố, các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động  thực hiện tang văn minh; không tổ chức ăn uống, tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, lạc hậu; đã có 74 hộ gia đình có người qua đời thực hiện hỏa táng cho người quá cố (đạt 77,89%); năm 2018 tính đến hết tháng 11, toàn phường có 185 đám cưới đều chấp hành tốt các quy định của Thành phố, quận, phường và quy ước của Tổ dân phố. Vận động toàn dân tham gia lễ hội văn minh lịch sự, các lễ hội trên địa bàn dân được tổ chức trang trọng thành kính, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, phát huy truyền thống yêu nước tự hào dân tộc và bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, không có hiện tượng mê tín dị đoan.

Thực hiện cuộc vận “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”,từ phường đến các ban công tác MTTQ đã tích cực tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội và tố giác tội phạm, trên địa bàn phường không có vụ trọng án xẩy ra; phối hợp quản lý và giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng (toàn phường hiện có 75 người nghiện ma túy, tự nguyện đi cai 18/14 người vượt chỉ tiêu quận giao). Từ phường đến tổ dân phố làm tốt công tác rà soát nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019; đặc biệt trong công tác GPMB triển khai các dự án đường 25m và đường 40m trên địa bàn, UBMTTQ phường đã phối hợp tuyên truyền, vận động, giải quyết các vướng mắc phát sinh kịp thời.

Hoạt động giám sát được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên: MTTQ và ban thanh tra nhân dân đã phối hợp với các ban của HĐND giám sát 7 cuộc về công tác quản lý đất công, xây dựng hạ tầng, thu hoa lợi công sản, các chế độ chính sách, quy chế dân chủ của các nhà trường và vệ sinh ATTP. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã hoạt động có hiệu quả, thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát các hoạt động về chấp hành pháp luật, về thực hiện các chế độ chính sách, về trật tự xây dựng. Giám sát việc thực hiện QCDC về kết quả vận động ủng hộ các quỹ của nhân dân do MTTQ các cấp phát động. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công. Giám sát quy định tuyển sinh và các khoản thu theo năm học. Giám sát vệ sinh an toàn thực thẩm, phòng chống tai nại thương tích. Giám sát VSMT thu gom vận chuyển rác thải bằng xe cơ giới. Giám sát TTĐT, TTXD và các dự án đầu tư trên địa bàn. Giám sát các tiêu chí xây dựng chợ văn minh thương mại. Giám sát cán bộ, đảng viên, công chức về thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Bộ quy tắc ứng xử của thành phố năm 2018.

Các hoạt động về tôn giáo, tín ngưỡng luôn được quan tâm; phối hợp với Ban dân vận Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, lãnh đạo các tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng; phối hợp tổ chức tốt 7 lễ hội truyền thống tại Đình, Đền, Chùa tại các cụm dân cư. Thăm hỏi chúc mừng tặng quà các vị tăng, ni các chủ nhang  nhà Đình, Đền, Chùa nhân các ngày lễ trọng. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường ổn định, các lễ hội đình, đền chùa được thực hiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm thu hút đông đảo quý khách thập phương và nhân dân trên địa bàn tham dự. Tuyên truyền, vận động các nhà chùa, nhà đình, thực hiện tốt chính sách tôn giáo dân tộc, tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động và hăng hái thực hiện các phong  trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo.

 Thăm tặng quà các nhà Đền, Đình, Chùa nhân ngày Lễ Phật Đản

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Ban thường trực UBMTTQ phường luôn phát huy vai trò của MTTQ và quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh: Phối hợp tham gia tổ chức tốt và nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND quận và đại biểu HĐND phường tại 10 đơn vị bầu cử. Đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, nghị quyết lãnh đạo hàng tháng và các kết luận của Đảng ủy, góp phần xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Lấy ý kiến đại diện nhân dân tổ chức hội nghị đối thoại với người đứng đầu Đảng ủy, chính quyền định kỳ hàng năm. Hướng dẫn các ban công tác mặt trận tổ chức chủ trì giám sát cán bộ đảng viên công chức ở nơi cư trú theo hướng dẫn số 60 của Ban thường trực MT thành phố; đẩy mạnh thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Tổng kết công tác Mặt trận

Thực tế cho thấy, các phong trào, các cuộc vận động lớn do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, tổ chức thực hiện ngày càng phong phú, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh của của phường. Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018 của phường.

Năm 2019, quán triệt sâu sắc phương châm “đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân”, UBMTTQ phường cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung để triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành với kết quả cao: Tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Phát huy vai trò của MTTQ về giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.Chỉ đạo tổ chức tốt nghị của Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Ngọc Thụy lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019-2024.