các bài viết chuyên sâu

Phường Ngọc Lâm với kết quả thực hiện các chỉ tiêu Quận và HĐND phường giao năm 2018
Ngày đăng 04/01/2019 | 16:05  | Lượt xem: 6185

.

     Năm 2018, thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận Long Biên và Nghị quyết của Đảng uỷ - HĐND phường, UBND phường đã xây dựng các kế hoạch và tập trung chỉ đạo các ngành, bộ phận chuyên môn, tổ dân phố chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, phối hợp với các phòng, ban, ngành của quận, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND phường được giao đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định; Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị được quản lý chặt chẽ và có nhiều chuyển biến tích cực; Các hoạt động văn hoá - xã hội phát triển sâu rộng từ phường đến các tổ dân phố; Công tác chính sách xã hội, an sinh xã hội được duy trì và đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của Mô hình cơ quan điện tử cấp phường và Mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính “thân thiện-gần dân”; bộ máy chính quyền đồng bộ, đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, ý thức trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các chỉ tiêu cụ thể như:

      Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 thực hiện 33 tỷ 847,3 trđồng (đạt 116,9% kế hoạch quận giao và bằng 115,4% Nghị quyết HĐND giao), trong đó một số khoản thu đạt cao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 147,8%, thu từ công ích và hoa lợi công sản đạt 295,8% kế hoạch giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung chỉ đạo quyết liệt. UBND phường đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND quận cấp 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đạt 300% kế hoạch giao), 6 giấy xác nhận đăng ký đất đai. Tiếp và giải quyết 108 lượt vướng mắc liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận. Duy trì thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Năm 2018 phát sinh 99 trường hợp xây dựng có phép, phối hợp với đội thuế liên phường số 1 tổ chức thu thuế xây dựng với tổng số tiền là 925 triệu đồng. Xử phạt 36 trường hợp công trình vi phạm vệ sinh môi trường, không che chắn công trình với số tiền 36 triệu đồng. Công tác quản lý trật tự đô thị quan tâm: Trong năm 2018, Tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý TTĐT trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020”, phương án khoán quản địa bàn về TTĐT. Tổ chức ký cam kết với 676 hộ kinh doanh tại mặt đường, mặt phố. Xử lý 285 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, như dừng đỗ xe trái quy định, kinh doanh lấn chiếm lòng đường, hè phố, bán hàng rong,…với tổng số tiền phạt 83 triệu đồng. Công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư được quan tâm. Đã kiểm đếm được 232/254 thửa đất của 248 hộ thuộc tổ dân phố 14, 15, 17, 26 để thực hiện dự án đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu Tái định cư phường Ngọc Thụy, tháng 11 đã khởi công dự án tại khu vực Hồ Tai Trâu. Công tác Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao được duy trì thực hiện tốt: Tổ chức duy trì tốt hoạt động của Đài truyền thanh phường. Duy trì phường tiên tiến về thể dục thể thao cấp thành phố. Duy trì hiệu quả  hoạt động  nhà văn hóa tổ dân phố thực hiện Mô hình điểm cấp Quận, phường. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được triển khai sâu rộng đến các tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Năm 2018, có 4975/5.264 hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt tỷ lệ 94,5% (tăng 0,5% so với Nghị quyết HĐND phường giao), có 25/29 tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" (đạt 108,6 kế hoạch quận giao và bằng 104,1% Nghị quyết HĐND phường giao). Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Công tác Chính sách xã hội được, giáo dục, y tế được quan tâm và thực hiện tốt: công tác quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, các thương binh, bệnh binh, các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Năm 2018, đã thoát 10 hộ nghèo (đạt 142,8% kế hoạch quận giao và bằng 333% Nghị quyết HĐND giao); Sửa chữa 01 nhà đại đoàn kết, 1 nhà tình nghĩa. Trong năm, đã quan tâm đến công tác giáo dục, các trường học trên địa bàn đều giữ vững danh hiệu "Trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố", trường chuẩn Quốc gia và trường học điện tử cấp Quận. Luôn là các trường đứng tốp đầu của quận, thành phố về giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Công tác An ninh, quốc phòng được giữ vững: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Bàn giao 06 quân nhân lên đường nhập ngũ năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu quận giao. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho 102 nam công dân. Tổ chức khám sơ tuyển cho 110 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, có 15 đồng chí đạt điều khám tại quận. Thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, mô hình cơ quan điện tử theo kế hoạch của UBND quận; Duy trì hoạt động của Trang Thông tin điện tử của phường đảm bảo đúng quy định, thực hiện tốt mô hình 1 cửa “thân thiện-gần dân”, mô hình tiếp dân-giải quyết đơn thư chuẩn của quận, qua đó đã nâng cao hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND phường.

      Bên cạnh, những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế như: còn một số điểm tái vi phạm lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh ngoài giờ hành chính chưa được xử lý dứt điểm. Tình trạng nợ thuế ngoài quốc doanh còn nhiều nên không hoàn thành chỉ tiêu năm 2018 của quận và Nghị quyết HĐND giao.

       Năm 2019, năm thứ tư thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương, năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu để hoàn thành các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2019 của Thành phố: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; chủ đề năm “Hành động vì một Long Biên Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh” của Quận phát động. Bên cạnh đó, năm 2019 là năm cao điểm thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư Ngọc Thụy, là năm triển khai thực hiện Kế hoạch 109-KH-TU về tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án 06-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội với mô hình bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố. Trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, phường Ngọc Lâm quyết tâm đồng sức, đồng lòng, khắc phục hạn chế của năm 2018, phấn đấu thiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quận và HĐND giao.