các bài viết chuyên sâu

Phường Việt Hưng hoàn thành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày đăng 17/04/2019 | 10:46  | Lượt xem: 187

Ý thức được trách nhiệm trong cuộc Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở đối với các địa phương và toàn xã hội, sau gần nửa tháng ra quân, với tinh thần và trách nhiệm cao, cuộc TĐT dân số và nhà ở trên địa bàn phường Việt Hưng đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Chu đáo từ khâu chuẩn bị

Theo kết quả bảng thống kê hộ, toàn phường Việt Hưng hiện có 43 địa bàn điều tra (trong đó 41 địa bàn điều tra dân cư và 02 địa bàn đặc thù) với gần 6.000 hộ dân cư và gần 22 nghìn người được lập bảng kê.

Để công việc tổng điều tra dân số và nhà ở được thuận lợi, trước đó, phường Việt Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở phường. Toàn phường có 41 điều tra viên (ĐTV) cùng 50 cán bộ, cộng tác viên được chọn và tập huấn nghiệp vụ tham gia vào công tác điều tra dân số và nhà ở. 

Phường tuyên truyền về cuộc TĐT bằng nhiều hình thức 

Đồng chí Đinh Quang Luận – QUV, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phường cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của phường Việt Hưng đã có nhiều đổi thay, bức tranh dân số và nhà ở cũng có những biến động trên nhiều lĩnh vực, cả về chiều rộng lẫn bề sâu. Để có nguồn số liệu quý giá phục vụ nghiên cứu tình hình phát triển dân số, nhà ở trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên nói riêng và trên cả nước nói chung của Đảng và Nhà nước, UBND phường chỉ đạo các ngành, các tổ dân phố và thành viên Ban Chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở năm 2019 phường phối hợp, rà soát ranh giới hành chính, điểm dân cư, nhân khẩu và lập bảng kê hộ trên toàn địa bàn. 

Để đảm bảo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 thực hiện thành công, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc Tổng điều tra; thực hiện việc báo cáo theo quy định, giải quyết kịp thời các khó khăn phát sinh; bám sát địa bàn được phân công thực hiện kiểm tra; giám sát, hỗ trợ các điều tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là những ngày đầu ra quân; triển khai tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân thông qua nhiều hình thức như áp phích, panô, khẩu hiệu, logo…; tổ chức các buổi tuyên truyền, các cuộc họp ở cộng đồng dân cư (họp tổ dân phố, các đoàn thể quần chúng…); quan tâm và tổ chức tốt việc vận động các hộ gia đình có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin theo yêu cầu của Tổng điều tra. 

Điểm mới đột phá của cuộc Tổng điều tra năm nay đã tạo thuận lợi cho việc điều tra

TĐT dân số và nhà ở năm 2019 thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ với nhu cầu thông tin về dân số ngày càng cao. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thiết kế với những đổi mới quan trọng, mang tính đột phá: 

Thứ nhất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. Đặc biệt, việc ứng dụng thiết bị di động (máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh) của điều tra viên thống kê trong công tác thu thập thông tin bằng phần mềm CAPI đã được phường hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Trên phạm vi toàn phường, 100% địa bàn điều tra đều sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin Tổng điều tra. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông qua quá trình kiểm tra tự động lôgíc của phiếu điều tra, giám sát quá trình điều tra viên thống kê đến hộ dân cư để phỏng vấn và minh bạch thông tin trong quá trình duyệt số liệu; từ đó sẽ rút ngắn quá trình xử lý thông tin, ....   

Thứ hai, bên cạnh điều tra toàn bộ nhằm thu thập thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở của dân cư, Tổng điều tra năm 2019 sẽ thu thập các thông tin chuyên sâu về dân số, nhân khẩu học, nhà ở, tình trạng việc làm, sức khỏe,... thông qua các phiếu điều tra mẫu nhằm đảm bảo tính đại diện của các chỉ tiêu đến cấp quận, huyện, đồng thời giảm tải khối lượng công việc và tiết kiệm kinh phí Tổng điều tra. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, trên địa bàn phường thực hiện điều tra mẫu tại 12 địa bàn.

Thứ ba, cải tiến quy trình vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia địa bàn điều tra để giảm kinh phí thực hiện Tổng điều tra. 

Và cuối cùng là nhằm cải thiện tính kịp thời của thông tin về dân số cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu sẵn có, giảm gánh nặng tài chính cho ngân sách nhà nước và tận dụng tối đa các lợi thế của công nghệ thông tin.

Ban chỉ đạo phường họp triển khai tháo gỡ khó khăn ngay từ những ngày đầu ra quân

Cuộc Tổng điều tra lần này lần đầu tiên áp dụng cách thức mới. Do đó, ban chỉ đạo phường đã yêu cầu cá nhân điều tra viên cũng thường xuyên cập nhật phần mềm CAPI và tuân thủ nghiêm các quy tắc nghiệp vụ đã được tập huấn để đảm bảo thu thập thông tin chính xác; các giám sát viên, thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra phường cần theo sát quá trình thu thập thông tin, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ điều tra viên, các tổ trưởng (giám sát) trong suốt quá trình thu thập và cập nhật phiếu tại địa bàn. Đồng thời, tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên, đột xuất tại địa bàn được phân công phụ trách để nắm tình hình. Cuối mỗi ngày điều tra, kiểm tra lại thông tin hộ đã phỏng vấn, phát hiện các sai sót để sửa chữa kịp thời, nếu cần thiết phải quay lại hộ để xác minh và sửa chữa theo đúng quy định. Khi kết thúc điều tra cần soát xét trên bảng kê xem có còn hộ nào, người nào thuộc đối tượng điều tra của địa bàn mà chưa được điều tra phỏng vấn. Nếu có, phải tiến hành điều tra bổ sung. Đặc biệt, Ban chỉ đạo phường đã có cách làm cẩn thận và chính xác khi chỉ đạo cơ quan thường trực tiến hành in bảng kê hộ để điều tra viên đối chiếu về số nhân khẩu khi đi điều tra thực tế, do đó, đảm bảo hạn chế tối đa việc trùng hoặc sót thông tin.

Sự vào cuộc tích cực của các lực lượng

Xác định đây là nhiệm vụ đột xuất và trọng tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy – UBND – UB MTTQ phường Việt Hưng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời nhắc nhở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để đợt tổng điều tra dân số và nhà ở đạt được các yêu cầu đề ra.

Trong công tác điều tra, đội ngũ cán bộ điều tra mà trước hết là các điều tra viên (ĐTV) là những người trực tiếp quyết định mức độ chính xác của từng câu trả lời trong phiếu điều tra điện tử. Do đó, Ban Chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở phường yêu cầu các tra viên phải nắm chắc địa bàn và nghiệp vụ điều tra, hỏi đúng, hỏi đủ cũng như việc cập nhật phiếu điện tử rõ ràng, chính xác, trung thực không bỏ sót hộ hoặc thiếu thông tin. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phường thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án, nghiệp vụ, kế hoạch triển khai Tổng điều tra cho các tổ dân phố thực hiện thống nhất. Các tổ trưởng được phường chỉ đạo phải thông báo rõ, cụ thể thông tin về Tổng điều tra để phổ biến cho người dân. Trong quá trình thu thập dữ liệu, tổ trưởng, cảnh sát khu vực sẽ phối hợp, hỗ trợ điều tra viên khi cần thiết, đối với những hộ khó.

"Đội mưa" đi điều tra

Chị Nguyễn Thị Lâm – điều tra viên tổ 4 cho biết: Các điều tra viên của phường đã tham gia tập huấn nghiệp vụ rất kỹ trong thời gian 5 ngày để tiến hành thu thập dữ liệu. Trong quá trình điều tra thu thập thông tin, mỗi ĐTV phải kiểm tra, đối chiếu toàn bộ các ngôi nhà (kể cả có người ở và không có người ở) có trong địa bàn và bảng kê hộ, phát hiện những ngôi nhà có người ở, những hộ và những nhân khẩu thực tế thường trú trong phạm vi địa bàn mình phụ trách bị bỏ sót hoặc mới chuyển đến để bổ sung, hiệu chỉnh bảng kê; lên lịch cụ thể cho ngày điều tra đầu tiên và những ngày tiếp theo nhằm tránh phải trở lại hộ nhiều lần. Phát hiện những hộ có thể đi vắng trong suốt thời gian điều tra để có kế hoạch điều tra phù hợp. Chị Lâm chia sẻ thêm: việc lấy thông tin từ các hộ dân và việc trả lời phiếu điện tử giúp cho cả người dân và điều tra viên thực hiện rất thuận lợi, đảm bảo tính chính xác và an toàn thông tin. Người dân cởi mở và biết đến cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở từ trước nên họ rất hợp tác. 

Bên cạnh đó, bằng việc thực hiện xuyên suốt, bằng nhiều hình thức tuyên truyền của các ngành nên đã góp phần giúp người dân hiểu, hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác trong suốt thời gian diễn ra quá trình thu thập dữ liệu điều tra. Theo chân các điều tra viên, quan sát cuộc phỏng vấn, người viết thấy, cơ bản các hộ gia đình trên địa bàn phường đều được nhận được thông tin về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 qua tin nhắn điện thoại và tổ dân phố phát tờ rơi tận nhà, nên khi điều tra viên gọi điện hẹn lịch đến lấy thông tin gia đình rất ủng hộ và đã sắp xếp công việc để gặp mặt trực tiếp cung cấp thông tin theo mẫu của điều tra viên. 

Điều tra viên lấy thông tin tại hộ gia đình tại tổ dân phố số 7

Chia sẻ về việc cung cấp thông tin, ông Nguyễn Đức Long – tổ 5 cho biết: Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 là một sự kiện thiết thực và sát sườn với người dân Việc cung cấp thông tin là quyền và nghĩa vụ của người dân. Tôi thấy, điều tra viên tiếp cận và lấy thông tin theo phiếu điện tử nên cũng thuận tiện và nhanh chóng, hiệu quả, tôi rất hài lòng và cung cấp đầy đủ thông tin. Việc tiếp cận và lấy thông tin tận nhà của từng hộ dân cho thấy sự trung thực và minh bạch nên người dân hoàn toàn ủng hộ. 

Là một phường đô thị, có hoạt động kinh tế phát hiện triển mạnh mẽ về thương mại, dịch vụ nên đã thu hút rất nhiều lao động ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc, quá trình tiếp cận các hộ thuê trọ tương đối khó khăn điều tra viên phải đi lại nhiều lần mới gặp được hộ dân để thu thập thông tin. Mặc dù tình hình thời tiết trong những ngày điều tra không được thuận lợi do mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại của điều tra viên; tuy vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và Nhà ở phường, công tác triển khai Tổng điều tra trên địa bàn vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng của cuộc tổng điều tra trên địa bàn phường Việt Hưng

Với phương châm: Điều tra theo đúng tiến độ quy định, ngày đầu điều tra không quá chậm, được đến đâu chắc đến đó, chống tư tưởng chủ quan, lướt nhanh, làm ẩu dẫn đến kết quả kém chính xác; các ngày sau tốc độ tăng dần để hoàn thành điều tra toàn bộ ĐTĐT của địa bàn vào ngày cuối cùng theo kế hoạch; bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, nhất là sự quyết tâm cao của lãnh đạo và cán bộ các ngành thành viên trong BCĐ; đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia của lực lượng điều tra viên, tổ trưởng trong tuyên truyền, rà soát hiệu chỉnh và thu thập thông tin ghi phiếu TĐT, tính đến ngày 12/4, toàn phường hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số với tổng số 5.855 hộ dân gồm 21.948 nhân khẩu. Trong suốt quá trình tổ chức thu thập thông tin, phỏng vấn điều tra tại thực địa đã đảm bảo an toàn về tài sản và con người trong khi tham gia thực hiện, đặc biệt không có vụ việc nào xảy ra làm ảnh hưởng đến cuộc TĐT.

Với lòng nhiệt tình sẵn có và tinh thần trách nhiệm cao, cuộc TĐT của phường có thể nói bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bằng những thông tin điều tra về dân số và nhà ở năm 2019 được thu thập lần này, phường Việt Hưng mong muốn được đóng góp cho cuộc TĐT được hoàn tất, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền KT – XH của đất nước và quê hương.

Đặng Thị Oanh Yến- CC VP TK