các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả từ phong trào “Cựu Chiến binh gương mẫu” ở Thạch Bàn
Ngày đăng 05/06/2019 | 08:33  | Lượt xem: 264

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” luôn được Hội Cựu Chiến binh phường Thạch Bàn phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, phát huy tốt tinh thần yêu nước, đoàn kết, tập hợp, vận động các thế hệ Cựu Chiến binh tham gia phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”. Qua những phong trào thi đua, tổ chức hội ngày càng được củng cố và phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng hội.

Giai đoạn 2014 - 2019, trong triển khai thực hiện phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu Chiến binh phường luôn quan tâm công tác quản lý giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, hội viên; tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn hội về chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng ủy phường, các nhiệm vụ chính trị xã hội trên địa bàn, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua của Đảng bộ phường. Hội đã quán triệt và thực nghiêm túc nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy phường trong công tác thi đua; bám sát vào chương trình, kế hoạch, quy định về công tác thi đua khen thưởng của Quận Hội, Thành Hội, Hội Cựu Chiến binh phường đã xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trên cơ sở các nhiệm vụ công tác của Hội trong từng thời điểm cụ thể, trong đó luôn lấy việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu làm trọng tâm để phát huy vai trò Cựu Chiến binh trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn phường.

Quán triệt Nghị quyết, thông tin thời sự cho cán bộ, hội viên

Với phong trào, Cựu Chiến binh giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối Đại Đoàn kết dân tộc. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội, Hội thường xuyên quan tâm quán triệt, tổ chức, vận động hội viên giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" gắn với quán triệt sâu rộng Nghị quyết của các cấp ủy Đảng trên từng lĩnh vực hoạt động. Qua đó, cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh trong Hội luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên quyết đấu tranh trước âm mưu chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, các phần tử cơ hội chính trị; kiên quyết chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống; tham gia đóng góp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Trong giai đoạn 2014 - 2019, nhiều hội viên tham gia đảm nhiệm các chức vụ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đều hoàn thành tốt các mặt công tác, được Đảng, nhân dân tín nhiệm. Ngoài ra, tổ chức Hội luôn bám sát các nội dung của Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hội luôn lắng nghe thu thập, phản ảnh ý kiến của nhân dân, động viên Cựu Chiến binh tích cực tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng thực hiện; việc tổ chức thi đua luôn coi trọng việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND về xây dựng, phát triển phường về cải cách hành chính, phong cách làm việc thực hiên bộ Quy tắc ứng sử, ủng hộ những cải cách có tính tích cực, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

Trong nội dung, đoàn kết tập hợp các thế hệ Cựu Chiến binh, phát triển hội viên xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Hội đã đoàn kết tập hợp các thế hệ Cựu Chiến binh, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục, chính trị tư tưởng thông qua sách báo Cựu Chiến binh, hội họp, tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức và trình độ chính trị và định hướng cho cán bộ, hội viên. Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyn sâu rộng các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, thông tin thời sự,... Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiên Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) của Đảng thông qua các phong trào thi đua, nhiệm vụ của địa phương. Qua đó, đã có nhiều đồng chí cán bộ, hội viên đã trở thành tấm gương sáng một số lĩnh vực công tác.

Trong 5 năm, công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tuyên truyền, vận động các thế hệ Cựu Chiến binh vào hội. Hàng năm, Hội chú trọng tuyên truyền, vận động các đồng chí đủ tiêu chuẩn làm đơn xin vào hội, đã kết nạp 136 hội viên mới (đạt 21%) đảm bảo đúng tiêu chuẩn và vượt chỉ tiêu Quận giao. Đến nay, toàn Hội Cựu Chiến binh phường có 644 hội viên. Đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó hàng năm đều được bổ sung, kiện toàn, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, năng lực hoạt động tốt. Đã đề nghị tặng kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam cho 141 hội viên. Hội duy trì chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành theo Quy chế làm việc; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Hội chú trọng, đổi mới nội dung sinh hoạt ở chi hội với mục tiêu bám sát nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ chính trị của phường, tổ dân phố. Giai đoạn 2014-2019, có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó, có trên 70% chi hội đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tỷ lệ Hội viên gương mẫu đạt 99,29%, gia đình hội viên văn hóa đạt 99,09%; nhiều chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm liền.

Ban Chấp hành Hội giao ban thường kỳ theo Quy chế

Bên cạnh đó, Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các Tổ dân phố trong việc thành lập Câu lạc bộ Cự Quân nhân. Với nhiều hoạt động tích cực, thời gian qua, trên địa bàn phường đã thành lập được 05 Câu lạc bộ Cựu Quân nhân với 87 thành viên là những người hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; các Câu lạc bộ Cựu Quân nhân hoạt động hiệu quả, thiết thực, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Song song với đó, thực hiện phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Hội thường xuyên kết hợp cùng các chi hội, quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ hội viên, tạo điều kiện cho hội viên làm kinh tế gia đình vượt lên khó khăn, chiến thắng đói nghèo. Từ năm 2014 - 2019, Hội là cầu nối giữa Ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên với hội viên, vay trên 18 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 287 hộ gia đình hội viên, qua đó đời sng của cán bộ, hội viên được ổn định và nâng lên, đến nay không có hội viên Hội Cựu Chiến binh hộ nghèo. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà: 05 năm, Hội đã quan tâm thăm hỏi, tặng quà cho hội viên là đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hội viên ốm đau nhân dịp các ngày lễ, tết với tổng số 684 lượt trường hợp = 57.624.000đ; hội viên từ trần 54 đồng chí = 35.100.000đ; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 319 lượt hội viên; trợ cấp khó khăn đối với 37 lượt trường hợp = 39.450.000đ; tặng nạn nhân chất đc da cam, hỗ trợ, từ thiện thường xuyên 03 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền 7.800.000đ/năm; tổ chức khám bệnh miễn phí cho 489 lượt hội viên; cắt kính miễn phí cho 451 hội viên; tổ chức thăm chiến trường xưa 1.146 lượt hội viên; vận động hội viên ủng hộ các loại quỹ trên 403 triệu đồng, trong đó, ủng hộ quỹ Vì Trường Sa thân yêu, quỹ đề án 03 = 63.140.000đ. Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường xét và đề nghị cho 33/58 trường hợp hội viên đủ điều kiện hưởng chế độ 142chế độ 62 đối với hội viên tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ Quốc tế tại Lào và Campuchia.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác vận động thanh niên, củng cố tổ chức Đoàn, tạo nguồn phát triển cho Đảng. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lịch sử, các sự kiện chính trị đã tổ chức nói chuyện truyền thống với mục đích tuyên truyền giáo dục thanh niên, học sinh, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, động viên lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần định hướng con đường lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho thế hệ trẻ. 05 năm, đã tuyên truyền 10 buổi, cho hơn 20.000 lượt thầy, cô giáo, học sinh các trường Tiểu học và THCS với các nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Việc kết hợp giữa Hội Cựu Chiến binh với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các ban ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội trên địa bàn phường. Hội luôn bám chắc nhiệm vụ chính trị phối hợp với MTTQ và các đoàn thể động viên hội viên và vận động nhân dân đoàn kết thi đua, vượt lên khó khăn thách thức góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội giữ vững ổn định chính trị và an sinh xã hội ở địa phương. Vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trọng tâm hội viên Cựu Chiến binh gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử, kỷ cương văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện việc cưới, việc tang; lễ hội lành mạnh tiết kiệm, tiêu biểu cho người thủ đô nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử văn minh. Kết quả tổng kết hàng năm, có trên 99% hội viên và gia đình hội viên đạt văn hóa; tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” trên địa bàn phường Thạch Bàn trong giai đoạn 2014 - 2019 đã đạt được những kết quả tích cực, hiệu quả, thiết thực. Qua đó, giúp cho tổ chức Hội Cựu Chiến binh phường làm tốt chức năng, nhiệm vụ; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa có hiệu quả; phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; đóng góp vào thành tích chung của phường trong những năm qua./.