các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng phường Long Biên nhiệm kỳ 2017-2019
Ngày đăng 13/08/2019 | 15:57  | Lượt xem: 3710

Trong công cuộc đổi mới, Đảng ta rất coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở sẽ góp phần quan trọng củng cố quyền làm chủ của nhân dân, nhằm phát huy sức sáng tạo của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đoàn kết toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Xác định rõ vị trí, vai trò của công tác Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng góp phần quan trọng trong công việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương; trong nhiệm kỳ 2017-2019, Dưới sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của UB MTTQ quận, sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy, UBND, UB MTTQ phường nhiệm kỳ 2017-2019,, Ban Thanh tra nhân dân (Ban TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ( GSĐTCCĐ) phường Long Biên đã duy trì và thực hiện nghiêm túc các công việc của MTTQ quận, phường đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban TTND phường xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ các công việc theo tháng, quý, năm đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng công việc. Các thành viên trong ban đã tham gia nắm bắt dư luận, giám sát và giải quyết  nhiều nội dung như: tham gia hòa giải ở các tổ dân phố và giải quyết đơn thư tại phường; Giám sát công tác giải phóng mặt bằng, giám sát các dự án trên địa bàn phường; giám sát việc vận động thu các loại quỹ; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở phường, tổ dân phố; phản ánh những vấn đề dân sinh bức xúc; giám sát về những kiến nghị và giải quyết các kiến nghị của cử tri; giám sát việc chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của quận, của phường; về việc thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận một cửa. Việc thực hiện nghị quyết hội nghị nhân dân ở các tổ dân phố và thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân ở phường…

Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, việc giám sát phải được phải thực hiện có hiệu quả, thực chất hàng tháng Ban TTND phường đã đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, các vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Từ nhận thức về vai trò trách nhiệm của Ban TTND, từng thành viên Ban TTND luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc: Từng thành viên đã nghiêm túc tham gia đầy đủ các buổi tập huấn của MTTQ quận triệu tập. Ban TTND phường đã trang bị đầy đủ các văn bản, tài liệu cho các thành viên trong ban phục vụ cho công việc. Tạo điều kiện cho các thành viên tham gia các đợt tập huấn. Qua các buổi tập huấn và trao đổi kinh nghiệm ở phường đã nâng cao dần được trình độ công tác, do đó hiệu quả giám sát ngày càng cao.  Tiếp nhận 384 Báo cáo cuả các thành viên ban TTND, Ban GSĐTCCĐ phản ánh 212 vụ việc về tình hình dư luận tại địa phương, tranh chấp đất đai, lấn chiếm đất công, TTĐT, xây dựng, sai phép…kiến nghị phường, phường đã tiến hành giải quyết và trả lời được 205 số còn lại không thuộc thẩm quyền, hoặc đang tiếp tục giải quyết. Như hệ thống mương thoát nước tổ 9, Công trình vi phạm về TTXD tại tổ 7, các cơ sở làm vàng gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Thạch Cầu, Cơ sở sản xuất nhựa gây ô nhiễm tại tổ 20 Nha… Đẩy mạnh hoạt động truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến từng tổ dân phố, thu hút hàng trăm lượt đại biểu tham dự như: Tuyên truyền về môi trường, về vệ sinh an toàn thực phẩm, đối thoại với người dân trong diện giải phóng mặt bằng dự án 9.8ha, Dự án TTTDTT quận…

Giám sát về công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư được thực hiện tốt, Ban TTND phường tham gia tổ công GPMB, bám sát cơ sở, nắm bắt dư luận kịp thời, luôn phát huy tốt vai trò của mình trong việc giám sát các quy trình phục vụ GPMB đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng luật.

Việc thực hiện 5 quy chế dân chủ trong các loại hình mới đạt kết quả cao, được dư luận nhân dân đánh giá cao, công tác tuyên truyền, niêm yết công khai được thực hiện tốt, nhiều lĩnh vực đạt và vượt chỉ tiêu quận giao như: Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, quy chế dân chủ trong công tác thuế đối với các hộ kinh doanh.

Phối hợp giám sát chung 115 vụ, việc; về trật tự đô thị, VSMT 12/17 địa chỉ  tái vi phạm; Giám sát đối với các công trình xây dựng trên địa bàn phường: Năm 2017 phát sinh 274 công trình xây dựng có phép 272 không phép 02,  Năm 2018 phát sinh 357 công trình xây dựng, trong đó: Có phép là 355 công trình sai phép 01, không phép 01.

Phối hợp giám sát cải cách hành chính: Ban TTND phường thường xuyên tham gia tiếp công dân và phối họp thực hiện giám sát công tác tiếp dân về tác phong, lề lối làm việc phối hợp lấy ý kiến đánh giá của công dân bằng phiếu tại bộ phận một cửa các phường, đã phát 220 phiếu lấy ý kiến công dân. Kết quả 215/220 đánh giá tổt, rõ ràng và giải quyết đúng hẹn, được nhân dân đánh giá cao.

Trong đầu năm 2019 trên địa bàn phường đã xẩy ra dịch tả lợn châu phi, Ban chỉ đạo phường đã tiến hành tiêu hủy 63 con lợn mắc bệnh qua giám sát của Ban TTND phường việc tiêu hủy và hỗ trợ các hộ chăn nuôi được thực hiện đúng quy định.

Ngoài ra các thành viên của Ban, còn giám sát việc vận động nhân dân thu các loại quỹ tại các tổ như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ vì trẻ thơ, quỹ ủng hộ đồng bào các tính bị hạn hán xâm nhâp mặn… đảm bảo số tiền thu được của nhân dân, các tổ chức sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, 16 nhóm nòng cốt thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cuộc đồng dân cư và tham gia làm tốt công tác hòa giải tại các tổ dân phố, các nhóm nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của phường cùng với lãnh đạo tổ và các chi hội đoàn thể, các câu lạc bộ pháp luật để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của Quận và phường để nhân dân biết thực hiện.

- Ban GSĐTCCĐ thực hiện giám sát Công tác đầu tư xây dựng cơ bản gồm: Dự án do Quận làm chủ đầu tư: đang cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Long Biên; cải tạo nâng cấp 3 tuyến đường: từ đê Sông Hồng đến phố Trạm; Tuyến đường từ Trấn Vũ đến đường Đàm Quang Trung và tuyến đê Sông Hồng đến đê tàn, Dự án của công ty nước sạch số 2… Các dự án do các Ban giám sát cộng đồng tham gia giám sát đều phù hợp giữa quyết định đầu tư với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương. Nhìn chung các chủ đầu tư chấp hành các quy định và trình tự xây dựng cơ bản. Tuy nhiên vẫn còn có các công trình vi phạm trong xây dựng, chủ yếu là về chất lượng vật tư, cắt bớt các hạng mục, thi công không đúng với thiết kế kỹ thuật, vật tư không đảm bảo. Các ban giám sát đầu tư của cộng đồng phát hiện và yêu cầu khắc phục kịp thời, trong triển khai giám sát có sự phân công theo dõi đối với các thành viên của ban, nhiều Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã phối hợp với cấp Uỷ chi bộ, tổ trưởng dân phố và nhân dân nơi có dự án thi công tham gia giám sát khi thi công không quản thời gian đảm bảo giám sát liên tục tại công trình như tại các tổ 14, 19,20,22.

Bên canh những kết quả đạt được thì công tác TTND, GSĐTCCĐ cũng tồn tại một số hạn chế như:

Việc tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ giám sát, nghiệp vụ thanh tra nhân dân, GSĐTCCĐ cũng như cung cấp các tài liệu hướng dẫn về hoạt động thanh tra nhân dân cho cán bộ làm công tác này chưa được thường xuyên

Phần lớn thành viên của Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên quỹ thời gian dành cho hoạt động này còn hạn chế. Một số thành viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình, hoạt động còn mang tính hình thức nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chưa thể hiện rõ trách nhiệm của cá nhân. Mặt khác, trong quá trình hoạt động vẫn còn tâm lý e dè, nể nang, ngại va chạm, chưa đi sâu, đi sát thực tế công việc… nên dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao.

Nguồn lực cho hoạt động của TTND, GSSĐTCCĐ còn hạn chế, các thành viên Ban thanh tra nhân dân không có phụ cấp, chế độ họp theo quý không giải quyết nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến của địa phương cơ quan, đơn vị. nhất là công tác giám sát quy chế dân chủ được đẩy mạnh như hiện nay.

Để thực hiện tốt vai trò Giám sát, Ban Thanh tra nhân dân cùng với Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Ban Thanh tra nhân dân phải nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình được pháp luật quy định, có nghiệp vụ hoạt động,  tăng cường học hỏi về kiến thức pháp luật và tận tụy với công việc.

Hai là: Tăng cường các hoạt động giám sát, nhất là việc giám sát việc thực hiện 5 Quy chế dân chủ trong các loại hình mới, trong việc thực hiện Quyết định 217,2018-QĐ/TW ngày 12/122013 của bộ chính trị về công tác giám sát; phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng chính quyền

Ba là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nắm bắt dư luận xã hội.

Bốn là: Đổi mới phương pháp, nội dung giám sát, chỉ rõ kịp thời những tồn tại, hạn chế, những vấn đề dân sinh bức xúc, có văn bản báo cáo, phản ánh kịp thời, chính xác để đề nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng với quy định của pháp luật.

Năm là:  Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng tiếp tục tăng cường giám sát tại các dự án do quận và phường làm chủ tư đảm bảo các dự án thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng công trình.

Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ phường Long Biên hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là phương thức để phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh hoạt động của Ban TTND, GS ĐTCĐ:

Hoạt động giám sát
Hội nghị họp giao ban