các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Việt Hưng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới
Ngày đăng 13/08/2019 | 15:58  | Lượt xem: 161

Công tác Tuyên giáo luôn được xác định là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trong tình hình hiện nay, công tác tuyên giáo cần đổi mới cả về nội dung, phương thức, phương châm thực hiện và có những giải pháp phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Trong những năm qua Đảng ủy phường luôn bám sát định hướng, quan điểm chỉ đạo của Quận ủy, bám sát thực tiễn của cơ sở kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt những kết quả rất phấn khởi, góp phần xây dựng và củng cố Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế VHXH và đảm bảo an ninh quốc phòng. Trước tình hình mới của nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thời gian qua, công tác Tuyên giáo của Đảng ủy phường đã có nhiều đổi mới trong việc tham mưu cho Đảng ủy, luôn bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Quận ủy, sự chỉ đạo của Đảng ủy và tình hình thực tế ở địa phương, triển khai học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Nổi bật là công tác tham mưu Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ngày càng đổi mới về nội dung, phương pháp, đã tham mưu Đảng ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4 khóa XII, tổ chức học tập và thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn với việc phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, trong đấu tranh, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ,…

Tuyên giáo đã tham mưu Đảng ủy tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Tuyên giáo đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, Quận và phường. Tích cực phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cấp ủy chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng kịp thời, duy trì thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền, khoa giáo, VHVN - TDTT có hiệu quả. Tập trung truyên truyền 3 chương tình công tác toàn khóa của Quận ủy, chú trọng tuyên truyền Chương trình 03-CTr/QU về "Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị  tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân". Tuyên truyền chủ đề của Thành phố về  “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chủ đề của Quận “ Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” và các phong trào thi đua của phường phát động.

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể trong việc bảo vệ môi trường

Chủ động trong việc định hướng công tác tuyên truyền về nội dung tin, bài, các hoạt động chuyên sâu theo tuần, tháng, thực hiện CNTT, cơ quan điện tử, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 998 tin bài được biên tập trên trang web và đài truyền thanh của phường, trong đó có 65 bài  truyên truyền về học tập và làm theo Bác và có 5 bài đăng trên chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Trường học tiếp tục lồng ghép giảng dạy lịch sử địa phương tới học sinh và tổ chức thăm quan thực tế các di tích lịch sử văn hóa.

Hàng tháng tham mưu Đảng ủy định hướng công tác thông tin tuyên truyền, báo cáo kết quả nắm bắt dư luận xã hội, chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, tham mưu Đảng ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, đảm bảo ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường.

Tham mưu Đảng ủy thường xuyên  củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, chất lượng hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự là nhịp cầu nối giữa Đảng với dân. Chủ động biên tập gửi tài liệu để các chi bộ sinh hoạt hàng tháng và tham gia đầy đủ vào các lớp báo cáo viên hàng tháng do Ban Tuyên giáo quận tổ chức

Thường xuyên tham mưu tổ chức tốt các buổi học Nghị quyết, thông tin thời sự trong nước và quốc tế đến cán bộ đảng viên

Chủ động tham mưu Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện các Chủ trương, Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đề xuất Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Tuyên giáo Đảng ủy cũng luôn xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở nghiêm túc học tập chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng ủy triển khai, thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và hiệu quả, qua đó đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực hơn trong việc rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, có ý thức và tinh thần trách nhiệm hơn trong phục vụ nhân dân. Các vấn đề bức xúc của nhân dân như: lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, TTĐT, VSMT, TTXD đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo giải quyết với tinh thần quyết tâm cao. Những khuyết điểm được phát hiện qua quá trình kiểm điểm đã được chỉ đạo khắc phục, sửa chữa một cách nghiêm túc, những cán bộ, đảng viên vi phạm đều được xử lý theo đúng quy định của Đảng.

UBKT Đảng ủy kiểm tra các chi bộ thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết TW4

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng sau khi được học tập chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đang có tác động tích cực trong đời sống nhân dân trên địa bàn. Qua công tác nắm bắt dư luận xã hội cho thấy sự tin tưởng của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đã được nâng lên rõ rệt, đây là kết quả bước đầu song lại hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho việc Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có rất nhiều biến động khó lường, đất nước đang mở rộng hội nhập quốc tế, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đòi hỏi công tác tư tưởng của Đảng phải luôn luôn có sự đổi mới, linh hoạt. Chính vì vậy, Tuyên giáo Đảng ủy đã từng bước đổi mới, trong đó có công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cùng với việc phát huy tốt vai trò của các chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đảng đã góp phần tham mưu, giúp Đảng ủy nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. Thông qua việc đổi mới nắm bắt dư luận xã hội đã giúp cho Đảng ủy tập trung lãnh đạo, định hướng công tác triển khai tuyên truyền đảm bảo sát với những vấn đề thực tiễn hiện nay, kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề diễn ra trong đời sống hàng ngày, từ đó có giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. Chẳng hạn như đã đưa vào kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 những vấn đề mà nhân dân trong phường quan tâm, bức xúc như công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư liên quan nhiều đến nhân dân…

Các đồng chí lãnh đạo phường và Tổ dân phố thăm và động viên nhân dân tại khu tái định cư Kẻ Tạnh

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế đó là: trình độ năng lực của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội không đồng đều, việc tuyên truyền một số nhiệm vụ khó khăn hiệu quả chưa đạt được yêu cầu như TTĐT, GPMB …. công tác nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc của địa phương chưa kịp thời còn chậm, việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biễn tư tưởng của đảng viên của một số chi bộ còn hạn chế. Một số chi bộ chưa tập trung đánh giá kế hoạch tu dưỡng theo chỉ thị 05, chưa biểu dương tập thể và cá nhân có cách làm hay tại hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ hàng tháng.

 Để khắc phục những hạn chế, hướng đến hiệu quả của hoạt động Tuyên giáo trong thời gian tới, Tuyên giáo Đảng ủy tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám sát thực tiễn, chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, tham mưu Đảng ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2019 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Năm 2019, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương, của Thành ủy và Quận ủy và các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Bác.  Tuyên giáo Đảng ủy cần làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, tập trung tuyên truyền quán triệt, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019, các chỉ tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội, phấn đấu hoàn thành và tổng kết nhiệm vụ 5 năm (2015 – 2020 vào quý 4 năm 2019), tuyên truyền các dự án, công trình trọng điểm, tình hình an ninh, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, thông tin đối ngoại, các nhiệm vụ quốc phòng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Thành phố, Quận và phường... chủ động và tích cực tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, đi sâu tổng kết mô hình và cách làm thiết thực, hiệu quả, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu mỗi chi hội đoàn thể, chi bộ có một mô hình, sáng kiến tiêu biểu mới về học tập, làm theo Bác để tổng kết, nhân rộng.

Tiếp tục bám sát các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo, tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, đối với công tác lý luận chính trị, công tác khoa giáo, công tác văn hóa văn nghệ, công tác nghiên cứu dư luận xã hội, công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng. Duy trì và đổi mới các hình thức giao ban công tác định kỳ đội ngũ báo cáo viên.

Chủ động công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai  tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, hoàn thành tốt công tác tuyên giáo, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXV đã đề ra.