các bài viết chuyên sâu

Một số kết quả nổi bật trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" ở Hội CCB phường Đức Giang (2014 - 2019)
Ngày đăng 18/04/2019 | 16:58  | Lượt xem: 129

Phát huy truyền thống, bản chất "Bộ đội Cụ Hồ ", 5 năm qua Hội CCB phường Đức Giang đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ nhân dân góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở trên địa bàn phường.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của CCB quận Long Biên, sự lãnh đạo của Đảng ủy phường Đức Giang, các thế hệ CCB trong toàn phường đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong xây dựng tổ chức hội, chăm lo, giúp đỡ nhau về mọi mặt, luôn đoàn kết hưởng ứng nhiều phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt phong trào thi đua "CCB gương mẫu" đã đạt được nhiều kết quả rất trân trọng tự hào. Trước hết nói về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" luôn luôn gắn với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng xuyên suốt hội CCB phường Đức Giang chỉ đạo trong 5 năm qua. Các chi hội đã làm tốt việc giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nhận thức cho hội viên tuyên truyền chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng các cấp, nhiệm vụ của địa phương. Giai đoạn qua 2014 - 2019 trên cơ sở chương trình, kế hoạch quy định về công tác thi đua khen thưởng của Thành hội, Quận hội, BCH hội CCB phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc đa dạng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác ở địa phương, do vậy luôn phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu của CCB trong toàn phường. Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" luôn gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của dân tộc, của quân đội, của Thủ đô và địa phương, gắn với phong trào của các cấp, các ngành do vậy đã kịp thời sơ kết, tổng kết khen thưởng.

Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014 - 2019 của Hội CCB phường Đức Giang đạt được những kết quả và thành tích nổi bật, đã bao quát 7 nhiệm vụ của hội và 5 mục tiêu thi đua. Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", 5 năm qua hội CCB phường Đức Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cán bộ hội viên CCB học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch, quan điểm sai trái, tệ quan liêu, tham nhũng ...; Hội đã có 52 đồng chí cán bộ, hội viên được bầu vào cấp ủy chi bộ, 02 Bí thư Đảng ủy, 8 Đảng uỷ viên, 19 bí thư chi bộ, 11 phó bí thư, 12 tổ trưởng TDP, 71 trưởng các chi hội đoàn thể. Từ khi có chương trình 03 của Quận ủy, kế hoạch 03 của BCH hội CCB quận Long Biên, chủ đề "Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp", hội có 62 hội viên trong câu lạc bộ tình nguyện toàn dân tham gia dọn vệ sinh môi trường, tham gia làm sạch đẹp trang trí bồn hoa cây cảnh 23 nhà văn hóa TDP, tiêu biểu là chi hội 1, 8 ,14. Song song với nhiệm vụ hàng đầu như đã đề cập trên, 5 năm qua hội CCB phường Đức Giang chú trọng nhiều đến phát triển hội viên, xây dựng hội trong sạch vững mạnh. Hàng năm kết nạp hội viên vượt chỉ tiêu quận hội giao. Đến nay có 967 hội viên tăng 179 hội viên trong 5 năm. Đội ngũ cán bộ Ban chấp hành, chi hội trưởng, phó được kiện toàn, đề nghị cấp tặng Kỷ niệm chương CCB Việt Nam cho 2.533 hội viên. Hội đã tổ chức 02 hội nghị tọa đàm "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội"; chú trọng tổ chức các hội nghị sơ tổng kết, đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội theo tinh thần chương trình 01 của Quận ủy và chuyên đề "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội" của hội CCB quận Long Biên. Giai đoạn 5 năm nhiều chi hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như chi hội: 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17a, 18, 19, 20, 22, 26. Hàng năm có 99,5% hội viên đạt "CCB gương mẫu", 99% gia đình đạt gia đình văn hóa, đều vượt chỉ tiêu Đại hội các nhiệm kỳ. Đặc biêt là hội CCB phường Đức Giang liên tục 5 năm đạt tổ chức hội trong sạch, vững mạnh xuất sắc tốp đầu khối phường trong hội CCB quận Long Biên. Từ 2014 - 2019 hội đã phối hợp với các Tổ dân phố thành lập 5 CLB CQN, đến nay có 11 CLB với 249 hội viên. Như trên đã đề cập, hiện nay hội CCB phường Đức Giang có 967 hội viên trong số đó còn nhiều gia đình đời sống kinh tế gặp khó khăn, hội đã quan tâm thăm hỏi, động viên, là cầu nối giữa ngân hàng chính sách xã hội với các gia đinh để vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Tổng số dư nợ ngân hàng đến nay là trên 2 tỷ đồng cho 42 gia đình hội viên vay, giải quyết việc làm cho 84 lao động, hiện tại hội không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vào dịp lễ, tết tổng 5 năm hội đã tặng trên năm trăm xuất quà cho 441 đồng chí ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, tổ chức gặp mặt chúc thọ hội viên cao niên, tổng số tiền sử dụng vào những việc làm nghĩa tình trên là 69.680.000đ. Bên cạnh đó hội đã tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ do UBMTTQ các cấp và UBND phường Đức Giang phát động với số tiền: 115.821.000đ. Hội đã thực hiện đề án 03 của hội CCB thành phố Hà Nội, đóng góp 5 năm được số tiền 52.232.000đ, hội viên tự vận động đóng góp 168 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết giúp đỡ hộ nghèo, cho vay không tính lãi 220 triệu đồng bằng tiền chân quỹ từ các chi hội. Phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 vừa qua, hội còn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng chính quyền, tổ chức nói chuyện truyền thống tại các nhà trường trên địa bàn phường với 20 buổi hơn 10 nghìn lượt giáo viên, học sinh tham dự; Qua đó đã góp phần tích cực, hiệu quả vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội luôn bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, kết hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành đoàn thể để triển khai phong trào thi đua "CCB gương mẫu" đạt hiệu quả cao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH - ANQP ở phường Đức Giang. Phong trào CCB gương mẫu giai đoạn 2014-2019 khép lai với nhiều kết quả tự hào, một phong trào mới 5 năm tiếp theo giai đoạn 2019-2024 với những nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ mới đang được cán bộ hội viên CCB phường Đức Giang hưởng ứng. Với sự chủ động, đổi mới, sáng tạo Hội CCB phường Đức Giang tiếp tục bám sát sự chỉ đạo về công tác thi đua của hội CCB quận Long Biên, sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Đức Giang, tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, xây dựng hội trong sạch vững mạnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và Nhân dân./.