các bài viết chuyên sâu

Phường Gia Thụy đạt vượt mức nhiều chỉ tiêu trong công tác Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018.
Ngày đăng 20/03/2019 | 15:24  | Lượt xem: 129

Các kết quả công tác DS-KHHGĐ đạt được góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân.

Xác định được tầm quan trọng trong công tác DS – KHHGĐ thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Ngay từ đầu năm UBND phường đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công tác DS-KHHGĐ, giao chỉ tiêu tới từng tổ dân phố và ký cam kết với các ban ngành đoàn thể về thực hiện công tác DS-KHHGĐ. Cụ thể: Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2018; Kế hoạch thực hiện chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ; Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện về DS-KHHGĐ; Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về Dân số; Kế hoạch tổ chức hưởng ứng chiến dịch mất cân bằng giới tính khi sinh;  Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” phường Gia Thụy năm 2018; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26/5/2018 về thực hiện kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 11/5/2018 của UBND quận Long Biên về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới. Bên cạnh đó là việc tổ chức kiện toàn ban DS-KHHGĐ phường, phân công cụ thể rõ trách nhiệm cho từng đồng chí thành viên ban dân số. Định kỳ tổ chức giao ban cộng tác viên dân số từ ngày 22-26 hàng tháng.

Kết quả trong năm 2018 công tác theo dõi, quản lý và cập nhật dữ liệu về dân số  trên địa bàn phường được thực hiện thường xuyên, theo đúng các quy định. UBND phường đã chỉ đạo các ngành như công an, tư pháp, dân số theo dõi định kỳ và phối hợp với các ngành của quận chốt số liệu hàng quý, đảm bảo công tác quản lý theo quy định. Tính đến ngày 30/11/2018, dân số toàn phường là 15.022 người, trong đó Nữ là 7681 người. Dân số trung bình trong năm là 14.777 người. Tổng số trẻ sinh năm 2018 là 212 trẻ, tỷ suất sinh là 14,35‰, mức giảm tỷ suất sinh là 0.06%o vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên năm 2018 là 0,94%, mức giảm tỷ lệ sinh con thứ ba vượt chỉ tiêu kế hoạch giao 0.02% so với năm 2017.Tỷ số giới tính khi sinh là 89 trẻ trai/100 trẻ gái. Các chỉ tiêu về KHHGĐ được tập trung triển khai đạt kết quả tốt, trong đó có 08 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao, 01 chỉ tiêu chưa đạt (Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại: 73,07% đạt so với kế hoạch giao).

Xác định hoạt động truyền thông về Dân số -KHHGĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, UBND phường triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ, trong năm 2018 đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức truyền thông 20 buổi thu hút 1780 người tham dự. Tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động truyền thông: Truyền thông chính sách mới về DS-KHHGĐ theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ tuổi trung niên, truyền thông cung cấp kiến thức về sàng lọc khiếm thính, sàng lọc tim bẩm sinh, cách phòng chống thừa cân béo phì; truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Truyền thông dân số cho thanh niên tiền hôn nhân

Tổ chức điều tra cơ bản công tác DS-KHHGĐ, điều tra các trường hợp có nguy cơ cao về sinh con thứ ba trở lên và tuyên truyền vận động ký cam kết thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước; ký cam kết với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phường về thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền cao điểm kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7; Hưởng ứng chiến dịch mất cân bằng giới tính khi sinh 11/10 và ngày quốc tế trẻ em gái; Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12. Tham gia sơ khảo hội thi “Cán bộ thường trực tuyên truyền Dân số -KHHGĐ giỏi” cụm II quận Long Biên năm 2018 đạt giải ba.

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản

 Hoạt động truyền thông nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ tại cộng đồng được quan tâm chú trọng trong việc tổ chức các hoạt động truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ tại cộng đồng. Phối hợp với trạm y tế phường duy trì công tác tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGĐ vào ngày làm mẹ an toàn hàng tháng tại trạm y tế phường. Đội ngũ cộng tác viên dân số cấp phát, tiếp thị biện pháp tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội được duy trì thường xuyên, đảm bảo cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai an toàn cho người dân.

Công tác tuyên truyền dân số đạt hiệu quả cao thông qua hoạt động của đài truyền thanh  phường , Đài truyền thanh duy trì thường xuyên, phát các nội dung liên quan đến công tác DS-KHHGĐ 2 buổi/tuần thông qua chuyên mục công tác khoa giáo vào thứ 3,5 hàng tuần tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Viết tin bài tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ đăng trên cổng  thông tin điện tử phường và phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh phường, tổng số tin bài là 105 tin với 168 lần. Cấp phát 1250 các loại tờ rơi tại các hộ gia đình và tuyên truyền, vận động tại hộ gia đình thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước . tổ chức 02 buổi truyền thông về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; tuyên truyền cung cấp kiến thức về chăm sóc SKSS cho VTN, TN thu hút 160 người dự. Tuyên truyền vận động 25 thanh niên tiền hôn nhân khám sức khỏe theo Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” năm 2018 đạt 100% kế hoạch quận giao. (tổ dân phố thực hiện tốt việc vận động là tổ 11). Cộng tác viên duy trì công tác tuyên truyền và cấp phát tờ rơi đến từng bà mẹ mang thai về hoạt động của Đề án, lợi ích của sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Trạm y tế phường duy trì hoạt động tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con nhỏ từ 0-3 tuổi, tuyên truyền về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh vào ngày làm mẹ an toàn 21 hàng tháng tại trạm y tế phường. Cử cán bộ dân số và thành viên ban dân số tham gia cơ bản đầy đủ các buổi truyền thông, tập huấn về hoạt động của đề án trong năm 2018.

Duy trì thu thập, cập nhật  thông tin biến động dân số hàng tháng đầy đủ tại từng tổ dân phố, nhập biến động thông tin vào phầm mềm chuyên ngành dân số đảm bảo theo yêu cầu và kết xuất số liệu gửi về phòng Dân số quận theo đúng tiến độ đề ra; duy trì rà soát đối chiếu giữa sổ A0 cộng tác viên quản lý và phần mềm quản lý dân số. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác DS – KHHGĐ: phường Gia Thụy thực hiện tốt việc cử các thành phần tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác chuyên môn của quận tổ chức.Thường xuyên hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng thực hiện áp dụng các biện pháp tránh thai.Tập huấn cho những cộng tác viên mới về công tác tuyên truyền, vận động, tổng hợp báo cáo.

Công tác phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ dân phố được bộ phận DS-KHHGĐ phường thực hiện đạt hiệu quả cao:  Thường xuyên phối hợp với các ngành đoàn thể UBMTTQ, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội NCT, Đoàn TN, trạm y tế ký cam kết hợp đồng trách nhiệm và tổ chức các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ ngay từ đầu năm. Phối hợp với các tổ dân phố rà soát biến động dân số, vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ ra nghe các buổi tuyên truyền về DS-KHHGĐ. Vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh thai, vận động đối tượng sinh con một bề, đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 không vi phạm pháp lệnh dân số.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn phường còn gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động đối với các trường hợp có nguy cơ sinh con thứ ba ở một số tổ dân phố, hiệu quả tuyên truyền, thuyết phục chưa cao nên vẫn còn một số trường hợp vi phạm không hợp tác, cố tình che giấu trong khi đó chưa có chế tài xử lý đủ mạnh để ngăn chặn. Công tác tuyên truyền, vận động cá biệt giảm sinh con thứ ba còn gặp khó khăn, có trường hợp sinh con thứ ba là đảng viên.

Năm 2019 là năm quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ III đã đề ra trong đó có các chỉ tiêu về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Dự báo trong năm 2019, công tác dân số - KHHGĐ có những thuận lợi cơ bản đó là: đời sống và trình độ dân trí của nhân dân trên địa bàn phường ngày càng được nâng cao; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ ngày càng rộng rãi; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể từ phường tới tổ dân phố. Bên cạnh đó, công tác dân số - KHHGĐ vẫn còn những khó khăn, thách thức như sự gia tăng dân số cơ học, sự gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh còn tiềm ẩn phức tạp, việc thực hiện mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3+ còn khó khăn...

Trong năm 2019 phường Gia Thụy tập chung nâng cao chất lượng dân số đảm bảo đội ngũ cộng tác viên dân số có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được công việc đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó việc thực hiện các mục tiêu về KHHGĐ vẫn tiếp tục là một nội dung quan trọng của công tác dân số phường Gia Thụy, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu DS-KHHGĐ được giao là mục tiêu được đặt ra hàng đầu trong công tác DS-KHHGĐ của phường:

- Phấn đấu mức giảm tỷ suất sinh đạt 0.01%o.

- Duy trì và giữ ổn định mức giảm tỷ lệ sinh con thứ ba.

- Tỷ lệ thai phụ được tuyên truyền, tư vấn và sàng lọc trước sinh đạt 80%

- Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 85%

- Chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai đạt 100% so với kế hoạch.

- Tổng số buổi truyền thông trực tiếp: 18 buổi

- Tổ dân phố không có người sinh CT3+: 16 tổ

- Số phụ nữ mang thai được tuyên truyền, tư vấn: 217

- Số phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh: 178

- Số trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh: 194

- Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc dự phòng toàn diện, khám sức khỏe định kỳ, điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế: 50%.