các bài viết chuyên sâu

Phường Đức Giang đưa Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2018 vào cuộc sống
Ngày đăng 20/03/2019 | 15:24  | Lượt xem: 181

Với quan điểm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân” trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tựa xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2018 đã được các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết với 3 nội dung: Thực hiện các tiêu chí xây dựng TDPVH, tuyến phố văn minh đô thị; Duy trì và thực hiện vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, sử dụng có hiệu quả sân chơi, nhà văn hóa TDP; Các nội dung cụ thể thực hiện tổ dân phố, “ Xanh – Sạch – Đẹp”:

Phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong cộng đồng dân cư tham gia bàn, thực hiện quy định về xây dựng nếp sống văn hoá, hành vi ứng xử văn minh, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh; đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh,  trật tự đô thị; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá trong cộng đồng dân cư; xây dựng tổ dân phố văn minh. Huy động tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tại cộng đồng dân cư phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, đẩy mạnh phong trào tự quản, chung sức xây dựng đô thị văn minh, xây dựng quận Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phòng làm việc thực hiện chủ đề xanh, sạch, đẹp

Với quan điểm “Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân” trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm, phường Đức Giang đã triển khai và tổ chức thực hiện ở 100% các tổ dân phố trong phường với 4 nội dung cụ thể của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần thay đổi tích cực bộ mặt các tổ dân phố trên địa bàn phường, nâng cao thu nhập, ổn định sản xuất và đời sống của người dân. Trong nội dung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. UBMTTQ phường đã phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Thanh niên lập nghiệp”.... góp phần động viên các hội viên, đoàn viên phấn đấu làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, sắp xếp biển hiệu, biển quảng cáo theo đúng phương án được quận phê duyệt, tạo cảnh quan môi trường trên toàn phường.

Phường Đức Giang là phường có kinh tế phát triển bền vững, cảnh quan đô thị và hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại. Đây là cơ sở, là tiền đề để phường phát triển mạnh về mọi mặt kinh tế - văn hóa - xã hội – an ninh quốc phòng. Việc phát huy dân chủ, đề cao ý thức của các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng, tiếp tục bàn bạc và giải quyết những vấn đề cụ thể ở tổ dân phố, đẩy mạnh chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm qua đã từng bước tạo sự chuyển mình mạnh mẽ và vững chắc, làm thay đổi diện mạo về đời sống kinh tế - văn hóa xã hội trên toàn phường.

Năm 2018 có 5562/6167 hộ gia đình được công nhận đạt gia đình văn hóa đạt 89,7%; 18 tổ dân phố được công nhân tổ dân phố văn hóa; nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ được hưởng ứng nhiệt tình;các khu dân cư đạt tiêu chuẩn sáng - xanh – sạch, người dân đã ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đó là những kết quả nổi bật sau một năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2018 của phường Đức Giang.

Không chỉ vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào xóa đói giảm nghèo, hằng năm, UBND phường còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện tốt các mô hình như mô hình khoán quản, mô hình Nhà văn hóa tổ dân phố, mô hình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm… 23/23 tổ dân phố thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an ninh, an toàn xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường 31.942.385.000 đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Công tác tuyên truyền thực hiện các loại quỹ đạt kết quả cao. Tổng thu các loại quỹ:  630.075.000.000 đồng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nư­­­­ớc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH ở địa phương.

Bên cạnh đó, các ngành đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng hiệu quả các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn phường. Qua đó, nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho công an nhiều nguồn tin về hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma tuý và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, giúp lực lượng công an ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật, xoá bỏ các tụ điểm ma túy, mại dâm.

Năm 2018 phường tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa và trở thành phong trào tự giác của nhân dân với trách nhiệm cao nhất. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hoạt động TDTT ngày càng thu hút người dân tham gia nhất là môn bóng chuyền hơi, các Câu lạc bộ NVH tổ dân phố; hoạt động giao lưu bóng chuyền hơi thường diễn ra buổi chiều và sáng sớm thu hút với số lượng lớn người tham gia. Phong trào thể thao được phát triển mạnh bằng nhiều hình thức, tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 35%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 28,2%; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh và hướng về cơ sở. Tổ chức 15 buổi liên hoan văn nghệ tại tổ dân phố, cụm dân cư chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và lễ hội truyền thống. Tham gia liên hoan đồng ca hợp xướng “Đảng - Mùa xuân - Dân tộc” do quận tổ chức đạt giải nhì toàn quận.

Nếu như các phong trào VHVN-TDTT góp phần quan trọng vào thúc đẩy đời sống văn hóa ở cơ sở thì không thể không nói tới các thiết chế văn hóa. Đó là cơ sở vật chất vì đây là nền tảng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Những năm qua hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn phường ngày càng được nâng cấp và đổi mới, thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp lại, cơ sở vật chất ngày được hoàn thiện góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa ở cơ sở. Toàn phường có 18 nhà văn hóa cho 23 tổ dân phố và Trung tâm văn hóa thể thao phường. Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí về tuyến phố văn minh, nhất là việc chỉnh trang biển hiệu, biển quảng cáo chỉnh trang

Thực hiện tổng vệ sinh môi trường của các TDP

Năm 2018 là năm thứ 2 thực hiện có hiệu quả nội dung quyết định số 522/QĐ – UBND ngày 25/1/2017 và quyết định 1665/QĐ – UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan Thành phố Hà Nội. 100% các tổ dân phố đã thực hiện niêm yết và tuyên truyền đến nhân dân bằng nhiều hình thức.

Với nội dung xây dựng tổ dân phố “xanh – sạch – đẹp” đây là nội dung mới nhưng cũng đã được nhân dân bàn thực hiện có hiệu quả nhiều con đường hoa nở rộ, các NVH tổ dân phố xanh hơn, đẹp hơn. Các cơ quan đơn vị, trường học cũng đã chung tay thực hiện góp phần thành công trong thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp”.

Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2018 đạt được kết quả đáng khích lệ và đi vào cuộc sống hàng ngày của Nhân dân, đây là thành công và là tiền đề cho việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân phường Đức Giang năm 2019 bàn nâng cao chất lượng cuộc vận động gắn với chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh”./.