các bài viết chuyên sâu

Việt Hưng thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở
Ngày đăng 18/09/2019 | 08:26  | Lượt xem: 228

Hòa giải ở cơ sở là hoạt động mang tính tự nguyện, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng, giúp ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phức tạp, giảm khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự phổi hợp của Ủy ban Mặt trân tổ quốc, công tác hòa giải của phường Việt Hưng những năm gần đây, đặc biệt là năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc thường xuyên kiện toàn tổ hòa giải hàng năm hoặc khi có sự thay đổi thì việc thi đua đăng ký thực hiện “Tổ hòa giải 5 tốt” tại các tổ hòa giải đã góp phần làm hạn chế rất nhiều các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện.

Vai trò của các tổ hòa giải tổ dân phố rất quan trọng nhằm giảm bớt các vụ việc phức tạp trên địa bàn (buổi buổi hòa giải tại tổ 11)

Trên địa bàn phường Việt Hưng hiện nay có 15 tổ hòa giải với tổng số 102 hòa giải viên (mỗi tổ hòa giải có từ 5 đến 7 người) là những người có am hiểu về pháp luật, nắm bắt thông tin, có uy tín và trách nhiệm ở khu dân cư và được nhân dân tín nhiệm như: các đồng chí Bí thư Chi bộ; tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng các chi hội như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh…tại các  tổ dân phố. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc, các hòa giải viên đã tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, kiên trì tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc, góp phần mang lại sự yên vui, giữ được tình làng nghĩa xóm trong gia đình và cộng đồng dân cư. Từ đầu năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải đã thực hiện hòa giải thành 14 trên tổng số 15 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 93% số vụ việc hòa giải thành với điển hình các tổ hòa giải tiêu biểu như: tổ hòa giải số 11; số 1; 2; số 6 và số 11...Thông qua việc làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến nhân dân được sâu rộng và toàn diện, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Một buổi tư vấn, trợ giúp pháp lý do phường phối hợp tổ chức

Bên cạnh việc phối hợp với UBND quận tổ chức các buổi tuyên truyền các ngành luật cơ bản như: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật đất đai, Hôn nhân gia đình; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, UBND phường còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh và chi hội Luật gia thành phố Hà Nội tổ chức thành công hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, tố cáo với số lượng gần 250 lượt người tham dự và 13 lượt người có nhu cầu trợ giúp pháp lý, chủ yếu tập trung lĩnh vực đất đai, Hôn nhân gia đình. Nhờ đó, những vấn đề dân sinh bức xúc được kịp thời giải quyết theo thẩm quyền, không có vụ việc tồn đọng, kéo dài, hạn chế hiện tượng đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền và trên hết là nhận thức đúng đắn của cán bộ làm công tác hòa giải. Đặc biệt, là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức hòa giải và hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tự nguyện, khách quan, công tâm, đúng pháp luật, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hòa giải những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ gia đình, làng xóm, góp phần mang lại cuộc sống bình yên trong các khu dân cư.

Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm, hướng dẫn chuyên môn cho các tổ hòa giải, UBND phường cũng đã thực hiện chế độ chi hỗ trợ cho tổ hòa giải theo văn bản chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục khi có bất kỳ vụ việc cần hòa giải.              

Để phát huy hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trong thời gian tới, UBND phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở; Cung cấp các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở; Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ  sở và phổ biến giáo dục pháp luật để công tác hòa giải cơ sở thực sự hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc giảm thiểu các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài trên địa bàn phường./.

Nguyễn Thị Hường - CC Tư pháp