các bài viết chuyên sâu

Phường Giang Biên thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/02/2018 | 16:40  | Lượt xem: 450

Sau 5 năm thực hiện, Đảng ủy đã chủ động, quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Hằng năm, phường luôn vượt chỉ tiêu được giao về thành lập mới tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp.

Đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ là một trong những yếu tố có vai trò quyết định việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ cần được quan tâm để góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiếp tục được phát triển. Để phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể  trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp vững mạnh, cùng với thực hiện đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp cần tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Phường Giang Biên đến tháng 12-2017, đã có 5 tổ chức đảng được thành lập với 21 đảng viên; có 4 chi hội phụ nữ với 78 hội viên và 5 tổ chức chi đoàn thanh niên với 40 đoàn viên. Chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể được đánh giá là tích cực, hiệu quả. Kết quả đó đã thể hiện những nỗ lực đáng ghi nhận của phường, cũng như các cấp ủy trực thuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Hình ảnh lễ ra mắt chi bộ công ty cổ phần NNP

Hàng năm, Đảng ủy đã tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 bằng những giải pháp quyết liệt và sâu sát như: Rà soát các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn, tổng số lao động, tổng số đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhu cầu thành lập Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp....Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết và các văn bản liên quan trên các phương tiện thông tin, trong bản tin nội bộ và lồng ghép trong các hội nghị công tác để quán triệt sâu sắc tới các cấp ủy; nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp về tầm quan trọng, cũng như lợi ích của doanh nghiệp khi có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động.

Các chi bộ đảng trong  các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thuộc Đảng ủy phường có số lượng đảng viên ít, chi bộ đông đảng viên nhất là 7 đồng chí, ít đảng viên nhất là 3 đồng chí. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, số đảng viên có trình độ đào tạo cao đẳng, đại học tỷ lệ cao 14/17 đồng chí. Nhiều đảng viên được giao đảm nhận các chức vụ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp.

Các chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn phường đã xây dựng được quy chế hoạt động; quy chế phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp. Nhiều chi bộ đã tham gia ý kiến vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chi bộ và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp đã giáo dục đảng viên và quần chúng làm tốt chức trách, nhiệm vụ của từng người, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các chương trình công tác, các kế hoạch hoạt động của Đảng ủy và đoàn thể phường đã được triển khai tại các chi bộ

Việc duy trì nền nếp sinh hoạt đều đặn rất quan trọng, đảm bảo về quyền và nghĩa vụ của đảng viên trong sinh hoạt đảng; thể hiện cụ thể về nguyên tắc lãnh đạo tập thể; là một trong những biện pháp giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên có hiệu quả. Do vậy, các chi bộ duy trì nghiêm túc, chặt chẽ chế độ, nề nếp sinh hoạt  theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Thời gian sinh hoạt thường bố trí từ 1-2 giờ vào ngày 3 hàng tháng. Địa điểm sinh hoạt chi bộ nhìn chung thuận lợi; các chi bộ tiến hành sinh hoạt tại phòng họp văn phòng doanh nghiệp, nhà trường với các điều kiện vật chất đảm bảo cho hội nghị được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước của chi bộ, ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ ở hầu hết các chi bộ do đồng chí bí thư chi bộ thực hiện; đồng chí bí thư chuẩn bị đánh giá nghị quyết tháng trước, dự thảo nghị quyết tháng sau; đảng viên tham gia thảo luận và thống nhất nội dung sinh hoạt.

Nội dung sinh hoạt tập trung vào kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nghị quyết chi bộ tháng trước, những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, yếu kém; xác định những nhiệm vụ chính của chi bộ phải triển khai thực hiện trong tháng tới. Đây là nội dung sinh hoạt chủ yếu, chiếm nhiều thời gian nhất của sinh hoạt chi bộ;  thông báo một số nội dung  tài liệu thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy và bản tin nội bộ do Quận ủy phát hành và nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch "làm theo", đề ra phương hướng thực hiện "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong thời gian tiếp theo đã là nội dung thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

Các chi hội đoàn thể sinh hoạt theo hàng quý, ngành dọc cấp trên, như đoàn thanh niên tham gia các đợt thanh niên tình nguyện lớn, Hội Phụ nữ tổ chức sinh hoạt theo 4 đợt, có nội dung sinh hoạt cụ thể và thu hút phụ nữ trẻ tham gia.

Hình ảnh thành lập chi đoàn, chi hội phụ nữ ngoài quốc doanh

Nhờ những biện pháp chủ động, quyết liệt, đã vượt qua những khó khăn ban đầu và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Phường luôn vượt chỉ tiêu được giao hằng năm về thành lập mới tổ chức đảng; cụ thể: Năm 2017 thành lập 2 chi bộ, 3 chi đoàn và 1 chi hội phụ nữ ngoài quốc doanh Các tổ chức đoàn, hội cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu. Ðáng chú ý, được sự nhất trí của Ban Tổ chức quận ủy và căn cứ số lượng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức đảng trên địa bàn, năm 2017, Đảng bộ phường chuyển 3 chi bộ về đảng ủy khối doanh nghiệp, bước đầu phát huy được vai trò, vị trí trong hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, bắt đầu có sự kết nối giữa các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tuy đạt được những kết quả đáng mừng, nhưng trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp ủy, cũng như sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp. Số doanh nghiệp còn lại hiện nay đều có quy mô nhỏ hoặc là hộ cá thể, sản xuất không ổn định, lao động thời vụ, cho nên công tác phát triển đảng, đoàn thể sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Việc vận động đảng viên làm việc tại doanh nghiệp về sinh hoạt tại địa phương, nơi có doanh nghiệp không dễ vì tâm lý ngại thay đổi… Vì vậy, Đảng ủy phường xác định, thời gian tới, phải dành rất nhiều thời gian, công sức, trí tuệ mới bảo đảm được chỉ tiêu quận giao, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể khu vực ngoài nhà nước. Trước mắt, phường rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để có kế hoạch phù hợp; không cứng nhắc, máy móc mà vẫn giữ nguyên tắc theo Quy định của Ðiều lệ Ðảng. Với doanh nghiệp đủ điều kiện thì phân công các đồng chí đảng ủy viên, nắm bắt tích cực vận động, hướng dẫn để thành lập tổ chức đảng, đoàn thể. Doanh nghiệp nào đã có đảng viên, nhưng chưa đủ số lượng, thì phân công đảng ủy viên phụ trách thuyết phục và cử đảng viên của phường xuống để đủ số đảng viên thành lập tổ chức đảng.

Đặc biệt muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, Đảng ủy cần phải sáng tạo và đổi mới hơn nữa trong nội dung sinh hoạt, thu hút các doanh nghiệp trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, kết nạp đảng viên mới; có chính sách, hỗ trợ thực sự quan tâm đến việc phát triển và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp.

Trong năm 2018, để tránh chồng chéo trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 09, Đảng ủy phường Giang Biên đã chỉ đạo cán bộ tổ chức, trưởng các ngành đoàn thể chính trị, rà soát các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung mọi biện pháp giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; tiếp tục thành lập mới tổ chức Đảng, các đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện mô hình các tổ chức đoàn thể, có mô hình phù hợp như không được thành lập chi hội phụ nữ khi đã có tổ chức đoàn cơ sở, không có sự chồng chéo giữa nhiệm vụ của đoàn viên, hội viên.

Bằng những thành tích đã đạt được, Đảng ủy phường Giang Biên được Quận ủy Long Biên đánh giá, ghi nhận và biểu dương, khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 09-NQ/TU tại hội nghị sơ kết Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy; tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Quận ủy Long Biên.

Đồng chí Đinh Xuân Hùng nhận quyết định khen thưởng của Quận ủy Long Biên