các bài viết chuyên sâu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Phúc Đồng trong việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vị phạm”.
Ngày đăng 08/02/2018 | 07:31  | Lượt xem: 617

.

Trước đây, khi nhắc đến kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhiều cấp ủy chi bộ và đảng viên cho rằng chắc có vấn đề gì thì mới bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm; Đảng ủy phường Phúc Đồng cũng có thời điểm chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm vì việc xác định đối tượng, nội dung khó, đồng thời ngại va chạm, làm không cẩn thận thì đối tượng được kiểm tra sẽ phản ứng, không hợp tác để kiểm tra và kiểm tra hay không kiểm tra cũng không sao…chính từ những nhận thức như vậy nên công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong những năm trước rất hạn chế, thỉnh thoảng có năm mới kiểm tra, nhưng chất lượng kiểm tra chưa đạt hiệu quả cao, không ngăn chặn kịp thời những vi phạm của đảng viên, dẫn đến năm 2015, Đảng bộ phường đã phải xử lý kỷ luật là 03 đồng chí (01 đồng chí phải xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, 02 đồng chí phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách).

Nhưng từ khi UBKT Quận ủy đưa nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm, đơn vị không thực hiện nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm thì sẽ bị trừ điểm thi đua; đặc biệt ngày 02/4/2016, UBKT Quận ủy đã xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” và tổ chức tọa đàm rất kịp thời tại quận, đồng thời chỉ đạo các phường tổ chức tọa đàm tại phường đến Ban chấp hành Đảng bộ và cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Qua tọa đàm đã giúp cho các cấp ủy Đảng nhận thức đầy đủ hơn và từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm thường xuyên, kịp thời hơn; đối với UBKT Đảng ủy phường cũng đã nhận thức việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ thường xuyên và là trọng tâm của UBKT các cấp được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Ảnh: Hội nghị toạ đàm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ phường Phúc Đồng năm 2016 cũng đã chỉ đạo UBKT kiểm tra tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm được 01 cấp ủy chi bộ và 01 đảng viên, nhưng đối tượng, nội dung kiểm tra còn chưa đảm bảo yêu cầu. Năm 2017, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy chi bộ tổ dân phố và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 có dấu hiệu vi phạm không thực hiện nghị quyết của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo tổ dân phố thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố và lãnh đạo tổ trưởng tổ dân phố bàn giao phòng sinh hoạt tạm thời của tổ dân phố để thực hiện xây dựng trường mầm non Phúc Đồng (Cấp ủy chi bộ không thông, nên việc triển khai đề án sáp nhập tổ dân phố, việc bàn giao diện tích xây dựng trường mầm non Phúc Đồng gặp khó khăn, hơn 100 hộ dân họp biểu quyết không đồng thuận sáp nhập tổ dân phố và xây dựng trường mầm non, nhưng cấp ủy chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ cũng không thể hiện quan điểm, vai trò lãnh đạo,chỉ đạo quyết liệt dẫn đến tiến độ xây dựng trường chậm 6 tháng).

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo UBKT đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm, không tránh khỏi ý kiến cho rằng những vấn đề nhạy cảm, khó làm thì không nên kiểm tra. Nhưng Ban thường vụ Đảng ủy phường Phúc Đồng vẫn quyết tâm chỉ đạo giao nhiệm vụ cho UBKT Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy chi bộ và cá nhân đồng chí bí thư chi bộ 4. Khi thực hiện nhiệm vụ này, cả Ban thường vụ Đảng ủy cũng vào cuộc cùng UBKT Đảng ủy để thống nhất nội dung yêu cầu tập thể cấp ủy, cá nhân đồng chí bí thư chi bộ viết báo cáo giải trình… và việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm được thực hiện rất thận trọng và theo các bước đảm bảo nghiêm túc, không hình thức; khi đồng chí bí thư chi bộ báo cáo giải trình lời lẽ trong báo cáo không nghiêm túc, Tổ kiểm tra đã yêu cầu phải viết lại báo cáo giải trình theo đề cương hướng dẫn.

Kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm, mặc dù không đến mức phải xử lý kỷ luật, nhưng cũng đã ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm của cấp ủy và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ; sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm xong, UBKT Đảng ủy phường có thông báo yêu cầu cấp ủy chi bộ và cá nhân khắc phục việc bàn giao 2 phòng sinh hoạt tạm thời của tổ dân phố để giao cho đơn vị thi công xây dựng trường mầm non Phúc Đồng; khi có quyết định sáp nhập tổ dân phố, Ban thường vụ đảng ủy đã tiến hành sáp nhập chi bộ; quyết định chỉ định cấp ủy khác thay thế những đồng chí cấp ủy cũ, hiện nay các cấp ủy chi bộ của 2 chi bộ tổ dân phố của cụm dân cư Mai Phúc sau khi sáp nhập đã đi vào hoạt động rất tốt.

Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vị phạm ở Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2016-2020” đó là:

- Phải có sự chỉ đạo quyết liệt của Ban thường vụ Đảng ủy đối với UBKT Đảng ủy phường, sự chủ động tích cực của UBKT và cán bộ kiểm tra phải sâu sát cơ sở để nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm thông qua nắm tình hình hoạt động và sinh hoạt của cấp ủy cấp dưới; nghe báo cáo hoặc giao ban định kỳ với địa bàn được phân công.

- Khi tiến hành kiểm tra phải thận trọng, khách quan đánh giá độ chính xác, độ tin cậy của các thông tin thu được từ các nguồn để tiếp tục khảo sát, thẩm tra, xử lý thông tin trong việc xác định dấu hiệu vi phạm; trong quá trình thực hiện cần lưu ý 2 nội dung sau:

(Một là): Không chậm chễ, chờ đợi cho vi phạm rõ mới tiến hành kiểm tra dẫn đến hành vi vi phạm kỷ luật từ ít nghiêm trọng đã trở thành nghiêm trọng, phải áp dụng hình thức kỷ luật; thậm chí đã trở thành việc kiểm tra để xử lý kỷ luật, không còn ý nghĩa tác dụng ngăn ngừa vi phạm từ lúc mới manh nha.

(Hai là): Không được Quá đơn giản trong việc thu thập và xử lý thông tin: Dẫn đến nóng vội tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên một cách tràn lan, nhưng kết luận kiểm tra không chứng minh được sai phạm, gây lãng phí về công sức, thời gian, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2016-2020” bước đầu đã giúp cho Đảng ủy phường Phúc Đồng từng bước triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, Công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm luôn là một nội dung rất khó. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm thì UBKT Quận ủy tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển khai và thực hiện chuyên đề và hằng năm sơ kết, rút kinh nghiệm để các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn quận thực hiện chuyên đề có hiệu quả hơn. Đồng thời căn cứ Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 30/11/2017 của Thành ủy về Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong Đảng bộ Thành phố, trong đó có giải pháp về công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để áp dụng vào đơn vị mình.