các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Phúc Đồng Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức góp phần xây dựng Đảng “trong sạch vững mạnh”
Ngày đăng 08/03/2018 | 07:39  | Lượt xem: 413

.

Đảng bộ phường Phường Phúc Đồng hiện có 15 chi bộ với 546 đảng viên, trên 760 đảng viên sinh hoạt tại địa phương theo Quy định 76 của Bộ Chính trị. Đây là điểm mạnh của phường Phúc Đồng trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng trong nhiệm kỳ 2015-2020 rất  quan tâm đến đổi mới phương thức lãnh đạo cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhất là những năm gần đây, sau khi quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn, đẩy lùi sự xuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa ” trong nội bộ với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn nhìn vào sự thật, Đảng ủy xác định rõ nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ ngày càng Trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ảnh: Đảng bộ phường tổ chức học tập Nghị quyết

Trước hết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được quan tâm, vai trò của từng đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, duy trì tổ chức giao ban bí thư chi bộ định kỳ hàng tháng. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đều được triển khai nghiêm túc đến chi bộ và đảng viên, bảo đảm yêu cầu, nội dung, có kế hoạch chương trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc lãnh đạo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền được chú trọng. Các đồng chí Đảng ủy viên đã thường xuyên về dự sinh hoạt với các chi bộ tổ dân phố. Đảng ủy giao Ủy ban MTTQ chủ trì, phối hợp cùng Khối dân vận, UBND phường tập trung các hoạt động hướng về các tổ dân phố và cụm dân cư, trên địa bàn phường đã tạo được sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân. 

Sinh hoạt của các chi bộ được duy trì nề nếp, đổi mới nâng cao chất lượng thông qua các hoạt động như: Tổ chức sinh hoạt chi bộ, kết hợp tuyên truyền, đọc và sử dụng các tài liệu thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy và thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo Quận ủy, các loại báo, tạp chí của Đảng, lịch sử Đảng bộ phường Phúc Đồng giai đoạn 2003-2013, hàng tháng Đảng ủy đều chỉ đạo các chi bộ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm theo từng nhiệm vụ của các chi bộ, bên cạnh đó Đảng ủy đã chỉ đạo cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy tăng cường phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phường, các chi bộ Trường Trung Học cơ sở, Trường Tiểu học  giáo dục truyền thống, thông tin thời sự cho cán bộ, giáo viên và học sinh... Qua các hoạt động trên giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.

Công tác tổ chức cán bộ được Đảng ủy hết sức chú trọng, nhất là từ sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn, đẩy lùi sự xuy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa ” trong nội bộ, qua đó có những đổi mới về nội dung và phương pháp làm việc, thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng hơn việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đảng ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn, tạo điều kiện để cán bộ dự nguồn nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, quan tâm phát triển đảng viên mới phường Phúc Đồng xây dựng được một cấp ủy thực sự đoàn kết, thống nhất cao, năng động, sáng tạo, phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức với công việc.

Có thể khẳng định, trong những  năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng bộ phường Phúc Đồng đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Đó sẽ là điều kiện thuận lợi để phường phát triển vươn lên.