các bài viết chuyên sâu

Hội LHPN phường Việt Hưng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển hội viên
Ngày đăng 12/03/2018 | 12:03  | Lượt xem: 545

Công tác tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia tổ chức Hội là một nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp sẽ góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Việt Hưng đã chủ động, tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội để thu hút phụ nữ, hội viên tham gia sinh hoạt tích cực, thường xuyên.

Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ XXV nhiệm kỳ 2016 - 2021đã xác định chỉ tiêu: Thu hút trên 85 % phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia sinh hoạt hội, phát triển hội viên tăng 2%/năm và cụ thể hóa trong các giải pháp thiết thực, phù hợp trong các văn bản, kế hoạch của các cấp Hội.

Kỳ sinh hoạt hội viên đợt 8/3 tại chi hội TDP4

Để thu hút hội viên, phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, các cấp hội phụ nữ từ phường tới chi hội không chỉ tập trung tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ hiểu được ý nghĩa, vai trò của tổ chức Hội LHPN và quyền, nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt Hội, hiểu về Điều lệ Hội mà còn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Hội; tuyên truyền phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các kiến thức liên quan đến việc xây dựng gia đình và chăm sóc con, phát triển kinh tế gia đình...

Hội nghị tuyên truyền an toàn thực phẩm, BHYT, phòng chống dịch bệnh

Bên cạnh chú trọng nội dung tuyên truyền, Hội cũng quan tâm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức tọa đàm, hội thi, giao lưu văn nghệ, nói chuyện chuyên đề, thăm quan thực tế... góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, và đặc biệt giúp cho hội viên, phụ nữ thêm hiểu về Hội, gắn bó với tổ chức Hội, tạo niềm tin của phụ nữ với Đảng và Nhà nước.

Tham quan thực tế tại Bảo tàng phụ nữ Việt Nam

Hội LHPN phường còn chú trọng xây dựng và duy trì các mô hình câu lạc bộ như: Câu lạc bộ “Đọc và làm theo báo hội” với 141 thành viên, CLB Sống xanh (170 thành viên); duy trì 13 chi hội văn minh, 4 địa chỉ tin cậy phòng chống  BLGĐ, PC TNXH, thành lập 01 mô hình Tổ liên kết sản xuất hàng thủ công từ len sợi; 15 chi hội thực hiện Mô hình Gom phế liệu, gây quỹ hội ….  để hội viên, phụ nữ có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích.

Giao lưu tại hội nghị tuyên truyền văn hóa ứng xử trong gia đình

Công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cũng được quan tâm thực hiện. Hội LHPN phường đã vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức giúp vốn, kỹ thuật, dạy nghề, giới thiệu việc làm... Hiện nay, với số vốn trên 6 tỷ của Ngân hàng chính sách xã hội, Hội đã đứng ra tín chấp, giúp đỡ trên 150 hộ gia đình hội viên trên địa bàn được vay để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Các chi hội quan tâm tổ chức các hoạt động giúp nhau để cải thiện cuộc sống, duy trì hoạt động của 03 tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm với số tiền hàng tháng là 300.000 – 500.000đ/hộ. Bên cạnh đó, các chi hội đã vận động hội viên thực hiện tiết kiệm định kỳ tại chi hội để tạo nguồn vốn tại chỗ giúp chị em những lúc khó khăn. Thông qua các nguồn vốn vay, chị em phụ nữ đã xây dựng các mô hình kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình. Cùng với đó, hàng năm, hội LHPN phường đã phối hợp với bộ phận Lao động thương binh xã hội, trường Giáo dục đào tạo – giáo dục nghề nghiệp quận Long Biên tổ chức 1 – 2 lớp đào tạo nghề; giới thiệu việc làm cho 80 – 100 lao động là con em, hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Sinh hoạt hội viên tại chi hội TDP3

Nhờ các giải pháp đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, năm 2016, đã vận động phát triển được174 hội viên, tăng 6,85% so với năm 2015; năm 2017 đã phát triển 206 hội viên tăng 7,33% so với 2016.

Tuy nhiên, công tác tập hợp, thu hút phát triển hội viên còn có một số tồn tại như: một số chi hội chưa có nhiều hình thức, nội dung phong phú để tổ chức sinh hoạt Hội; chưa có giải pháp cụ thể, thiết thực, kịp thời để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội

Trong thời gian tới, hội LHPN phường Việt Hưng tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phát triển hội viên trong đội ngũ Ban chấp hành và cán bộ chi hội, coi đây là hoạt động có tính chất quyết định của cả hệ thống; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội theo hướng ngày càng thiết thực, phù hợp với từng lứa tuổi, từng đối tượng hội viên; chú trọng xây dựng đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó tích cực, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức, có năng lực và điều kiện để đảm nhận công tác; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chi, tổ hội. ... để tập hợp, thu hút hội viên tích cực tham gia tổ chức Hội, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường Việt Hưng khóa XXV đã đề ra.

Trần Thị Thái Hà - Chủ tịch hội LHPN